Premasterprogramma

Denk je erover om na je hbo-bachelor het masterprogramma Verplegingswetenschap te volgen? Het premasterprogramma Klinische gezondheidswetenschappen is bedoeld om deficiënties in kennis en op het gebied van academische vaardigheden die gevraagd worden van een wo-bachelor weg te werken. Het is daarnaast ook mogelijk om het premasterprogramma in je minor-ruimte op het hbo te volgen.

Aan het einde van dit premasterjaar ben je toegerust met de vereiste academische competenties zodat je de masterstudie met succes kunt volgen. In de premaster leer je aan de brug te slaan tussen het 'doen' en het 'denken'.

Het premastertraject duurt een jaar en heeft een studieomvang van totaal 30 EC (= 840 studiebelastingsuren). De studiebelasting bedraagt gemiddeld 20 uur per week. Het contactonderwijs is op vrijdag meestal van 9.00 tot 17.00 uur. Bij uitzondering vindt ook avondonderwijs plaats.

Hoewel veel literatuur in het Engels is, is de voertaal van het traject Nederlands. Er zijn twee instroommogelijkheden voor het premasterprogramma:

Premasterprogramma voor studenten met een vooropleiding van een Nederlandse hbo-instelling

Binnen het premasterprogramma maak je kennis met een methodologisch begrippenkader en verschillende onderzoeksdesigns in onderzoek. Beschrijvende statistiek en de theorie van schatten en toetsen komen aan de orde, daarnaast leer je artikelen beoordelen op gebruikte statistische methoden en omgaan met SPSS. Je leert academische vaardigheden oftewel functioneren op een academisch werk- en denkniveau: je maakt de omslag van een hbo-opgeleide professional (doen) naar academicus (denken). Enerzijds door theoretische academische vorming; bijv. ethiek, anderzijds uit de praktische toepassing van de opgedane kennis; bijv. presenteren.

Hoewel veel literatuur in het Engels is, is de voertaal van het traject Nederlands.

Kosten

Het cursusgeld voor het premasterprogramma Klinische gezondheidswetenschappen voor het studiejaar 2020-2021 is vastgesteld op € 1.042,-

Naast het cursusgeld moet de student rekening houden met kosten voor boeken. Gemiddeld betaalt een student hier ongeveer € 500,- voor.

Het hebben van een internetaansluiting is noodzakelijk. Je maakt er bijvoorbeeld gebruik van bij het zoeken naar literatuur en het raadplegen van cursushandleidingen. Het aanvragen van artikelen brengt ook kosten met zich mee.

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor toelating als je beschikt over een hbo-diploma in de gezondheidszorg of een gelijkwaardig diploma, vwo-wiskunde en aantoonbare belangstelling voor en kennis van de gezondheidszorg.

Aanmeldprocedure

De aanmelding voor het premasterprogramma begint met het indienen van een verzoek tot inschrijving via Studielink bij de Universiteit Utrecht voor het masterprogramma Verplegingswetenschap (code 66563).

Let op: je doet een inschrijfverzoek voor het masterprogramma ook al weet je dat je eerst het premasterprogramma moet doen.

Wanneer aanmelden?

Aanmeldingen worden vanaf 1 oktober in behandeling genomen. We raden je aan om je zo vroeg mogelijk aan te melden in verband met het beperkte aantal plaatsen. Je complete aanmelding moet uiterlijk 1 juni ontvangen zijn.

Besluit op toelatingsverzoek

De toelatingscommissie beoordeelt of je aan de toelatingseisen voor het premasterprogramma voldoet. Bij een positieve beslissing wordt een beschikking afgegeven waarin staat aangegeven hoe je je inschrijving voor het premasterprogramma definitief kunt maken.

Wanneer kun je een beslissing verwachten?

Zodra je dossier compleet is, streeft de toelatingscommissie ernaar om je binnen 20 werkdagen te informeren over de uitslag.

Premasterprogramma tijdens je hbo (doorstroomminor)

Als hbo-er kun je niet rechtstreeks instromen in het masterprogramma Verplegingswetenschap. Je kunt echter als hbo-student het premasterprogramma Klinische gezondheidswetenschappen volgen, waarin je de wetenschappelijke basiskennis, academische denk- en redenatievaardigheden en algemene academische vaardigheden op het niveau van een universitaire bachelor leert. Na het succesvol afronden van je hbo-bachelor en premasterprogramma Klinische gezondheidswetenschappen ben je rechtstreeks toelaatbaar voor het masterprogramma Verplegingswetenschap. 

Het volledige premasterprogramma duurt 1 jaar met een studiebelasting van gemiddeld 20 uur per week (30 EC). Het contactonderwijs is op vrijdag meestal van 9.00 tot 17.00 uur. Bij uitzondering vindt ook avondonderwijs plaats.

Het premasterprogramma kun je ook volgen binnen je minorruimte op het hbo. Door je minorruimte op het hbo optimaal te benutten kun je sneller doorstromen naar het universitaire masterprogramma Verplegingswetenschap. Je kunt het premasterprogramma Klinische gezondheidswetenschappen ook na je hbo-opleiding volgen in een jaar. Het volgen van de premaster binnen je minorruimte kan gunstiger zijn; het levert één jaar minder studielast en studiekosten op.

Toelatingseisen doorstroomminor

Ten minste hbo-propedeuse (logopedie, diëtiek, huidtherapie, verloskunde, audiologie, ergotherapie, medische hulpverlening, farmakunde, optometrie, orthoptie, mondzorgkunde, podotherapie of andere HBO-zorgopleiding)  en vwo-wiskunde.

Aanmelden en inschrijven doorstroomminor

Voorafgaand aan je aanmelding wordt aanbevolen met je studieloopbaanbegeleider, profilerings- of minor coördinator van je hbo-opleiding te bespreken of het voor jou mogelijk is om het premasterprogramma te volgen. Het is belangrijk om na te gaan of het praktisch haalbaar is om het premasterprogramma te volgen in combinatie met je hbo-opleiding. Daarnaast is vereist dat er tussen je hbo-instelling en de opleiding Klinische gezondheidswetenschappen een leerovereenkomst wordt afgesloten. Voor informatie over de voorwaarden waaronder deze leerovereenkomst* kan worden afgesloten neem per e-mail contact op met onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl.

* Omdat Klinische gezondheidswetenschappen een samenwerkingsovereenkomst heeft met de Hogeschool Utrecht hoeven studenten van de opleiding Fysiotherapie, Logopedie of Verpleegkunde van de Hogeschool Utrecht geen leerovereenkomst te ondertekenen en op te sturen. De rest van de inschrijvingsprocedure zoals hier beschreven moet wel gevolgd worden.

De aanmelding voor het premasterprogramma als doorstroomminor begint met het indienen van een verzoek tot inschrijving via Studielink bij de Universiteit Utrecht voor het masterprogramma Verplegingswetenschap van de opleiding Klinische gezondheidswetenschappen (code 66563).

Let op: je meldt je dus aan voor het masterprogramma ook al weet je dat je eerst het premasterprogramma moet doen. 

Wanneer aanmelden?

Aanmeldingen worden van af 1 oktober in behandeling genomen. We raden je aan om je zo vroeg mogelijk aan te melden in verband met het beperkte aantal plaatsen. Je complete aanmelding moet uiterlijk 1 juni ontvangen zijn.

Besluit op toelatingsverzoek

Nadat je je verzoek tot inschrijving hebt ingediend, beoordeelt de toelatingscommissie of je aan de ingangseisen voor het premasterprogramma voldoet. Bij een positieve beslissing wordt een toelatingsbeschikking afgegeven waarin staat aangegeven hoe je je inschrijving voor het premasterprogramma definitief kunt maken en ontvang je (indien van toepassing) de leerovereenkomst.

Meer weten?