Wat kan een organisatie doen om goed te presteren? En wat is eigenlijk goed presteren van een (publieke) organisatie? De beste medewerkers werven, investeren in opleiding en ontwikkeling, coachend managen, het werk zo organiseren dat medewerkers de mogelijkheden hebben om professioneel te werken, goed belonen – of een slimme combinatie van al deze elementen? Wie gaat het personeelsbeleid in praktijk brengen en hoe kun je effectieve implementatie bevorderen? Hoe gaan organisaties om met hun maatschappelijke omgeving en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat is de publieke dimensie van strategisch human resource management? Welke impact heeft internationalisering op het human resource management van organisaties? Als dergelijke vragen je interesseren, ben je aan het goede adres bij het masterprogramma Strategisch Human Resource Management.

Strategisch HRM: werken in een veranderende omgeving

In dit masterprogramma kijken we naar het managen van arbeid en personeel, niet alleen gericht op het belang van de organisatie (goede prestaties) maar ook van de medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie). We doen dat in de context van maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, internationalisering en technologische veranderingen. Dat betekent dat we HR-beleid niet opvatten als een zelfstandig beleidsdomein, maar als een domein waarin maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie verwerkt en geïntegreerd worden in het management. De samenhang in dat beleid, de afstemming op de strategische doelen van de organisatie en de afstemming op interne en externe ontwikkelingen maken het beleid strategisch. Dat is het domein van het masterprogramma Strategisch Human Resource Management.

Op het gebied van arbeid en personeel hebben organisaties bijvoorbeeld te maken met overheidsregels. Met zowel nationaal als EU-beleid op economisch en sociaal gebied zullen organisaties in de publieke en private sector rekening moeten houden, ook in hun personeelsbeleid.

Daarnaast hebben organisaties te maken met andere ontwikkelingen. Maatschappelijke diversiteit, individualisering, internationalisering, ontgroening en vergrijzing confronteren organisaties met de noodzaak om te werken aan duurzame inzetbaarheid, management van diversiteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Opereren in een veranderende omgeving heeft veel organisaties aangezet tot interne veranderingen in hun structuren en functioneren.

In dit masterprogramma neem je kennis van theorie en onderzoek op dit gebied en pas je deze kennis toe in de analyse van beleidsvragen waar organisaties in hun omgeving mee te maken hebben.

Ik heb een strategische kijk op organisaties en processen ontwikkeld.

Na je afstuderen

Na afronding van dit masterprogramma weet je hoe effectief Strategisch HRM gerealiseerd kan worden: afstemming van het HRM-beleid op de organisatiedoelen; afstemming van HRM-activiteiten op elkaar en goede implementatie. Je hebt kennis van de relevante functionele gebieden (zoals opleiding en ontwikkeling), kennis van relevante theorieën en modellen (bijvoorbeeld het AMO-model voor high performance organisations) en kennis van methoden en technieken voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Je beschikt daarnaast over HRM vaardigheden: je kunt presenteren, samenwerken in divers samengestelde teams, overtuigen en een beleidskader opstellen op basis van een contextanalyse. Ook onderzoeksvaardigheden behoren tot je expertise.

Ten slotte verwerf je HRM competenties specifiek gericht op persoonlijk leiderschap (o.a. in planning, het aansturen binnen teamwerk, omgang met tegenslag etc.).

 • Bram Eigenhuis
  Je krijgt een totaalpakket aan kennis en vaardigheden
 • Esther de Weert
  Ik ben sparringpartner van het management

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Programma: Strategisch Human Resource Management
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60446
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance