Wat kan een organisatie doen om goed te presteren? En wat is eigenlijk goed presteren van publieke en private organisaties? Hoe benut je daarvoor het menselijk kapitaal, is dat de beste medewerkers werven, investeren in opleiding en ontwikkeling, coachend managen, het werk zo organiseren dat medewerkers de mogelijkheden hebben om professioneel te werken, goed belonen - of een slimme combinatie van al deze elementen? Maar als je dit hebt ontwikkeld, dan ben je er nog niet: wie gaat het personeelsbeleid in praktijk brengen en hoe kun je effectieve implementatie bevorderen? Daarbij kun je niet zonder oogkleppen op te werk gaan, want hoe gaan organisaties om met hun maatschappelijke omgeving en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat is de ‘publieke dimensie’ van strategisch human resource management? Welke impact hebben ontwikkelingen als digitalisering, internationalisering en individualisering op human resource management?

Als dergelijke vragen je interesseren, ben je aan het goede adres bij het masterprogramma Strategisch Human Resource Management! Dit programma biedt verdieping en verbreding. Het geeft je wetenschappelijke verdieping op in de praktijk actuele HRM-thema’s, je past kennis direct toe op cases en beleidsvragen van organisaties. En tegelijkertijd krijg je een brede blik aangeleerd: we combineren het micro- (denk aan: individuele medewerkers) met het meso- (organisatie) en macroniveau (sectorale en maatschappelijke omgeving) in onze kijk op HRM, dat maakt het Strategisch HRM.

Deze master geeft je wetenschappelijke verdieping op in de praktijk actuele HRM-thema's, je past kennis direct toe op cases en op beleidsvragen van organisaties.

Strategisch HRM: werken in een veranderende omgeving

In dit masterprogramma kijken we naar het managen van arbeid en personeel, niet alleen gericht op het belang van de organisatie (goede prestaties) maar ook van de medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie). We doen dat in de context van maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, internationalisering en technologische veranderingen. Dat betekent dat we HR-beleid niet opvatten als een zelfstandig beleidsdomein, maar als een domein waarin maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie verwerkt en geïntegreerd worden in het management. De samenhang in dat beleid, de afstemming op de strategische doelen van de organisatie en de afstemming op interne en externe ontwikkelingen maken het beleid strategisch. Dat is het domein van het masterprogramma Strategisch Human Resource Management. Op het gebied van arbeid en personeel hebben organisaties bijvoorbeeld te maken met overheidsregels. Zowel op nationaal als EU-niveau wordt beleid gemaakt op economisch en sociaal gebied waar organisaties in de publieke en private sector rekening mee moeten houden. Andere ontwikkelingen waar organisaties mee te maken krijgen zijn: maatschappelijke diversiteit, individualisering, internationalisering, ontgroening en vergrijzing. Dit vraagt om veranderingen zoals beleid gericht op duurzame inzetbaarheid, diversiteit en leeftijd.

Waarom dit programma in Utrecht?

Strategisch Human Resource Management in Utrecht is een brede opleiding gericht op HRM-vraagstukken die van belang zijn voor het strategisch beleid van organisaties. Het programma onderscheidt zich verder door:

USBO studenten

Onze verwachtingen

Uitgangspunt van de masterprogramma’s van Bestuurs- en Organisatiewetenschap is dat je al veel kennis in huis hebt. Wij willen die kennis activeren en aanvullen. Een nieuwsgierige, actieve studiehouding is dan ook belangrijk. De Universiteit Utrecht stelt hoge eisen aan haar masteronderwijs. Je mag rekenen op kleinschalig en uitdagend onderwijs, goede begeleiding en inspirerende experts die graag hun vakkennis met je delen. De Universiteit Utrecht verwacht daarvoor ook je betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit jezelf te halen. Eigenlijk draait alles dus om wederzijds commitment.

Na je afstuderen

Na afronding van dit masterprogramma weet je hoe effectief Strategisch HRM gerealiseerd kan worden: afstemming van het HRM-beleid op de organisatiedoelen; afstemming van HRM-activiteiten op elkaar en goede implementatie. Je hebt kennis van de relevante functionele gebieden (zoals opleiding en ontwikkeling), kennis van relevante theorieën, modellen en methoden en technieken voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Je beschikt daarnaast over HRM vaardigheden: je kunt presenteren, samenwerken in divers samengestelde teams, overtuigen en een beleidskader opstellen op basis van een contextanalyse. Ten slotte verwerf je HRM competenties specifiek gericht op persoonlijk leiderschap (o.a. in planning, het aansturen binnen teamwerk, omgang met tegenslag etc.).

In het kort

Diploma: 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60446
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Brochure: 
Brochure aanvragen