Extra uitdaging

Zoek je een extra uitdaging?

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er zowel op facultair als op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om dieper op stof in te gaan, of juist naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

Aanbod facultaire honoursprogramma’s

Sommige faculteiten bieden hun eigen honoursprogramma aan. Met deze programma’s krijg je meer diepgang in jouw vakgebied. Binnen de facultaire honoursprogramma’s krijg je de mogelijkheid om meer tijd te besteden aan persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen jouw discipline.

Aanbod universiteitsbrede honoursprogramma’s

Naast de facultaire honoursprogramma's kun je kiezen uit de drie onderstaande universiteitsbrede honoursprogramma’s. Binnen deze interdisciplinaire programma’s werk je samen met studenten van verschillende disciplines aan diverse maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Door een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te analyseren leer je om op een breed en verbindend niveau je weg te vinden binnen de huidige complexe wereld. Na afronding van deze honoursprogramma's ontvang je, tijdens een feestelijke ceremonie, een honourscertificaat.

Meer informatie over honoursprogramma’s op de UU vind je op de pagina van het Honours College en Instagram.