Carrièreperspectieven

Mogelijke carrièrepaden

Door de competentiegerichte didactiek bereidt het masterprogramma Strategisch Human Resource Management je voor op de beroepspraktijk. De opdrachten in het onderwijsprogramma en het masterproject geven je de mogelijkheid je op een bepaald profiel te richten. De competentieprofielen zeggen al iets over de beroepspraktijk van afgestudeerden: adviseur, beleidsmedewerker, manager, onderzoeker.

Naar de arbeidsmarkt

Wanneer je Strategisch Human Resource Management hebt afgerond, kun je denken aan de volgende beroepen:

HR-adviseur

Als HR-adviseur adviseer je het strategisch of lijnmanagement van een organisatie op HR-gebied. Je bent als intern adviseur in dienst van de organisatie of in dienst van een advies/consultancybureau. Na enige jaren professionele ervaring ben je in staat als sparringpartner van het management op strategisch niveau te fungeren. De arbeidsmarkt vraagt om HR-adviseurs op strategisch niveau. De laatste jaren valt vooral de publieke sector op door een constante behoefte aan HR-adviseurs.

Beleidsmedewerker

Als beleidsmedewerker ben je meer met beleidsontwikkeling bezig en minder met implementatie en de operationele praktijk. Je maakt onderdeel uit van de stafafdelingen van grote organisaties zoals bijvoorbeeld ministeries en verzekeringsmaatschappijen en bij organisaties van werkgevers en werknemers.

Manager

Managers dragen steeds vaker een HR-beleidsverantwoordelijkheid: je moet een visie hebben waar je  met je afdeling over vijf jaar wil staan en het HR-beleid van je organisatie of bedrijf daarop afstemmen (bijvoorbeeld op het gebied van competentie-ontwikkeling).

Onderzoeker

Als onderzoeker kun je onder andere terecht bij brancheorganisaties, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, maar ook bij instellingen die beleidsonderzoek kun je terecht als onderzoeker. Je doet dan onderzoek in opdracht van bijvoorbeeld de overheid. Dergelijke bureaus doen bijvoorbeeld onderzoek naar de arbeidsbeleving van de medewerkers of naar leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Academische carrière

Eén van de mogelijkheden na je afstuderen is om te promoveren. Dit kan bij de Universiteit Utrecht of bij een andere universiteit in Nederland. Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit.

Feiten en cijfers

Veel Utrechtse bestuurs- en organisatiewetenschappers vinden direct na het afstuderen een baan. Na gemiddeld drie maanden geldt dit voor alle afgestudeerden. Een klein percentage gaat na de masterfase nog doorstuderen of gaat een promotietraject in. Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. De opleiding heeft goede banden met de beroepspraktijk en afgestudeerden zijn tevreden over de mate waarin de opleiding voorbereidt op de arbeidsmarkt.