Testimonials

Je krijgt een totaalpakket aan kennis en vaardigheden

Bram Eigenhuis

Momenteel ben ik werkzaam als consultant HR Strategie & Beleid bij adviesbureau Berenschot. Tijdens mijn masteropleiding deed ik hier onderzoek. Ik heb goed kunnen proeven van wat het inhoudt om consultant te zijn en ik had ruim de tijd om de organisatie te leren kennen. Dit beviel mij zo goed, dat ik besloot om te solliciteren op het traineeship. Gedurende één jaar werkte ik als trainee vier dagen per week en besteedde ik één dag per week aan mijn ontwikkeling. In mijn werk als consultant ondersteun ik organisaties in zowel de publieke als private sector in het ontwikkelen van HR-strategieën en het ontwerpen en implementeren van HR-beleid.

Daarnaast houd ik mij bezig met HR-transformaties, oftewel het optimaal inrichten van de HR-functie. Hierbij kun je denken aan de bekende spanningsvelden op de HR-afdeling. Is er behoefte aan meer verantwoordelijkheid van HR laag in de organisatie, dichterbij de medewerker? Dan betekent dit vaak dat er spanning ontstaat op de bijdrage van HR aan de strategische doelen. Wil je als organisatie state-of-the-art HR-beleid en -instrumenten ontwikkelen maar ook maatwerk mogelijk maken? Ook dat is een bekend dilemma. In HR-transformatietrajecten ga ik samen met de klant op zoek naar de behoeften van de organisatie en richten we de HR-organisatie op zo’n manier in, dat deze de meeste waarde toevoegt aan de organisatie.

Een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van een HR-strategie die ik heb ontwikkeld had betrekking op een cluster van verschillende organisaties in de hightech sector. Particuliere bedrijven, non-profit organisaties en onderwijsinstellingen speelden hierbij een rol. Zij voorzagen een gezamenlijke uitdaging: een groeiend tekort aan menselijk kapitaal. Maar hun behoeften liepen nogal uiteen. Zo hadden de organisaties verschillende wensen met betrekking tot het aantal medewerkers, hun niveau, competenties, vaardigheden en kennis. De strategische agenda’s van de organisaties en hun verschillende behoeften maakten het vraagstuk complex, maar daardoor des te meer uitdagend. Uiteindelijk zijn we tot een gezamenlijke HR-strategie en actieplan gekomen.

Strategisch Human Resource Management sluit nauw aan bij de realiteit

Het masterprogramma Strategisch Human Resource Management is up-to-date en sluit nauw aan bij de realiteit, door onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid of motivatie van medewerkers te behandelen. Als consultant wordt vaak van je verwacht dat jij de expert bent op het gebied van HR, dus dan komt het goed van pas dat je van veel onderwerpen actuele kennis hebt! Tijdens het keuzevak Advieskunde ervaarde ik bovendien hoe het is om het adviesproces van begin tot eind te doorlopen en dat bij een echte klant! In mijn werk als consultant is het natuurlijk van belang dat je goed kunt analyseren, samenwerken, communiceren en plannen en organiseren. Ook die vaardigheden ontwikkel je allemaal tijdens deze masteropleiding. Wat kun je verwachten als masterstudent? Eigenlijk een totaalpakket aan kennis en vaardigheden om als HR-deskundige bij zo’n beetje elke organisatie aan de slag te gaan.

Bram Eigenhuis, MSc Strategisch Human Resource Management


Ik ben sparringpartner van het management

Esther de Weert

Als senior HRM-adviseur voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie en binnen het Directoraat-Generaal (DG) Vreemdelingenzaken was ik adviseur en sparringpartner voor de directeur-generaal, directeuren en afdelingshoofden op het gebied van HRM - op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Verder was ik ook adviseur voor de directie Rechtshandhaving & Criminaliteitsbestrijding. In mijn rol als HRM-adviseur hielp ik mee met het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid en de implementatie daarvan, coachte ik leidinggevenden en besteedde ik aandacht aan HRM thema’s als ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en werkdruk en vragen die spelen op het niveau van individuele medewerkers. Toen ik startte bij DG Vreemdelingenzaken heb ik het strategisch personeelsplan mee helpen ontwikkelen. Ik heb daarvoor een plan van aanpak gemaakt, waarvoor de kennis vanuit mijn master en specifiek de strategische adviesopdracht uit de cursus SHRM vaardigheden zeer relevant was. Door interviews met de managementteamleden en medewerkers uit diverse afdelingen binnen de organisatie, MT-sessies, besprekingen en overleggen met medewerkers zijn uiteindelijk de missie, visie en HRM-visie van de organisatie geformuleerd. Van daaruit hebben we een aantal HRM-thema’s met bijbehorend een vijftal speerpunten en concrete actieplannen vormgegeven. Zo hebben wij bijvoorbeeld acties ingezet om de kwaliteit van de gesprekscyclus te verbeteren en om mobiliteit te vergroten.

Ik ben voor mezelf begonnnen

Met name de het inzicht dat het masterprogramma in de HRM-praktijk biedt is voor mij van toegevoegde waarde gebleken in deze baan. De adviesopdrachten die ik tijdens het masterprogramma heb uitgevoerd, hebben mij inhoudelijk maar ook concreet handvatten geboden voor mijn rol als adviseur. De inzichten die ik op persoonlijk vlak tijdens de opleiding heb opgedaan, zijn tot op de dag van vandaag van waarde en hebben mij ook geholpen bij mijn keuze om nu een volgende stap in mijn loopbaan te maken. Ik ben voor mezelf beginnen, als coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Bij deze keuze volg ik mijn hart en mijn passie om een bijdrage te leveren aan een ontwikkeling die iemand wil doormaken, op weg naar meer bewustwording, balans en een gelukkiger gevoel.

Esther de Weert, MSc Strategisch Human Resource Management


Je bent constant in ontwikkeling

Chris Casteleijn

Op dit moment werk ik als Recruitment Consultant voor MasterFind. We doen werving & selectie voor grote opdrachtgevers als BAM, Strukton, Ballast Nedam, Rotterdam World Gateway etc., veelal in de technieksector. Ik begeleid hierbij het hele traject: van de bespreking van de vacatures met de opdrachtgevers tot de eerste benadering, interviewen en introductie van kandidaten bij de opdrachtgever.

We benaderen ‘latent zoekenden’: mensen die goed op hun plek zitten maar die wij toch in beweging proberen te krijgen voor de vacatures. Daarin gaat het vaak om HBO/WO functies met meerdere jaren werkervaring waarin zowel technische als bedrijfskundige componenten zitten. De mensen die hierin passen, zijn vaak moeilijk te vinden. Je moet dus heel erg je best doen om de juiste mensen te vinden en vervolgens om er uit te springen voor hen. Dat betekent ook dat je heel kritisch moet zijn op je eigen werk en niet achterover kunt leunen. Je bent constant in ontwikkeling en kunt daardoor een enorme meerwaarde voor je klanten hebben. Dat vind ik interessant.

De interesse voor recruitment en techniek is gewekt in mijn eerste baan, bij een detacheringsbureau voor projectplanners. Daar was ik in m’n eentje verantwoordelijk voor HR, dus deed ik zowel ervaring op met het operationele gedeelte (het opstellen van contracten) als het meer strategische (een opleidingsplan voor medewerkers maken bijvoorbeeld) en het interpersoonlijke (beoordelingsgesprekken en dergelijke). Daar heb ik ongeveer tweeënhalf jaar gewerkt en vervolgens heb ik een jaar lang een soort sabbatical genomen: veel vrijwilligerswerk gedaan, opleidingen en cursussen gevolgd om mezelf breder te ontwikkelen en te ontdekken welke kant ik op wilde. Vervolgens heb ik ook nog een jaar gewerkt bij een uitvaartonderneming. Daar werd ik benaderd door mijn huidige werkgever.

Waar ik nog veel aan terugdenk, zijn de vakken gericht op de hele praktische, (interpersoonlijke) vaardigheden. Zo heb ik bijvoorbeeld een vak gevolgd dat helemaal gericht was op adviseren. Hier maak ik nog dagelijks gebruik van. Tijdens mijn afstuderen heb ik veel mensen geïnterviewd, daar heb ik ook veel van geleerd. Met mijn afstudeerbegeleider heb ik daarnaast veel gespard over het communiceren van mijn onderzoek aan verschillende doelgroepen. Al deze vaardigheden, die ik tijdens mijn master heb ontwikkeld, zet ik nog vaak in.

Chris Casteleijn, MSc Strategisch Human Resource Management