Studieprogramma

Het masterprogramma Strategisch Human Resource Management begint in september en duurt een jaar.

In de eerste twee periodes volg je twee verplichte cursussen Strategisch Human Resource Management en HRM en Personeel.

Daarnaast kun je daarnaast kiezen uit het aanbod van academische en professionele vaardighedencursussen. 

In periode 3 volg je de cursus De publieke dimensie van SHRM. Een deel van deze cursus heeft een methodisch accent en is gericht op het ontwerpen van een onderzoeksvoorstel. In het andere deel gaan we in op de vraag hoe maatschappelijke vraagstukken op de HRM agenda terechtkomen. 

In periode 3 en 4 werk je aan je masterproject. Dat bestaat uit een combinatie van praktijk- en literatuuronderzoek. Je schrijft een scriptie en kiest daarvoor zelf het onderwerp. Ter ondersteuning neem je deel aan studiebijeenkomsten over wetenschapsleer, methoden & technieken van onderzoek en recent onderzoek van publiek management en strategisch human resource management.

Twee varianten van het programma

Er zijn twee varianten van het masterprogramma Strategisch Human Resource Management: een Nederlandstalige variant en de internationale variant Strategic Human Resource Management.

De Nederlandstalige variant kenmerkt zich door:

  • primaire focus op vraagstukken van Strategisch HRM in de Nederlandse lokale context (zoals het openbaar bestuur, ziekenhuizen, scholen en private organisaties);
  • aandacht voor de gevolgen van internationalisering en globalisering en het omgaan met diversiteit in organisaties; en
  • bestudering van de Nederlandse institutionele context waarbinnen HRM-beleid en de implementatie daarvan vorm krijgt, vanuit een internationaal-vergelijkend perspectief.

Onderwijsvormen

  • Hoorcolleges
  • Werkgroepen
  • Voorbereiden opdrachten en presentaties

Er is een grote variatie aan werkvormen en opdrachten. Je kunt denken aan presentaties, casusanalyse, interviews met sleutelfiguren en internetonderzoek naar websites van organisaties. Daarnaast kun je aansluiten bij bedrijfsbezoeken en/of meeloopdagen met professionals uit het vak. Verder krijg je praktijkinformatie via gastdocenten. Theoretische verdieping krijg je door middel van boeken en artikelen uit internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Groepsgrootte

Je werkt in een groep van maximaal 25 studenten.

Toetsmethoden

  • Schriftelijke toetsen
  • Papers
  • Mondelinge presentaties
  • Scriptie en scriptiepresentatie