Studieprogramma

Het masterprogramma Strategisch Human Resource Management is een kleinschalig 1-jarig masterprogramma van maximaal 25 studenten en begint in september.

In de eerste twee periodes volg je twee verplichte cursussen Strategisch Human Resource Management en HRM en Personeel. Daarnaast kun je daarnaast kiezen uit het aanbod van academische en professionele vaardighedencursussen. In periode 3 volg je de cursus De publieke dimensie van SHRM. In periode 3 en 4 werk je aan je masterproject. Dat bestaat uit een combinatie van literatuur - en empirisch onderzoek. Je schrijft een scriptie en kiest daarvoor zelf het onderwerp. Ter ondersteuning neem je deel aan studiebijeenkomsten over wetenschapsleer, methoden & technieken van onderzoek en recent onderzoek van publiek management en Strategisch Human Resource Management.

Hieronder vind je het overzicht met een beschrijving van alle cursussen per periode. Let op: Het cursusaanbod wordt jaarlijks vastgesteld. Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen.

  Twee varianten van het programma

  Er zijn twee varianten van het masterprogramma Strategisch Human Resource Management: een Nederlandstalige variant en de internationale variant Strategic Human Resource Management.

  De Nederlandstalige variant kenmerkt zich door:

  • primaire focus op vraagstukken van Strategisch HRM in de Nederlandse lokale context (zoals het openbaar bestuur, ziekenhuizen, scholen en private organisaties);
  • aandacht voor de gevolgen van internationalisering en globalisering en het omgaan met diversiteit in organisaties; en
  • bestudering van de Nederlandse institutionele context waarbinnen HRM-beleid en de implementatie daarvan vorm krijgt, vanuit een internationaal-vergelijkend perspectief.

  Onderwijs- en toetsvormen

  Er zijn verschillende onderwijs- en toetsvormen binnen dit programma:

  Extra uitdaging

  Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Lees op deze pagina meer over het UU Honoursonderwijs.