Studieprogramma

Het masterprogramma Strafrecht start in september en duurt één jaar. Het academisch jaar bestaat uit:

  • een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta (bestaande uit verschillende korte keuzemodules);
  • een specialisatie (15 EC);
  • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.

Cursusoverzicht

Hieronder kan je de cursussen bekijken van het masterprogramma Strafrecht. Je kunt het studieschema van het masterprogramma Strafrecht ook downloaden als PDF-bestand. Houd er rekening mee dat de namen van de cursussen volgend jaar kunnen veranderen. 

Verplicht deel

In de master-major volg je twee verplichte major cursussen: Strafprocesrecht: Verdieping en Bijzonder strafrecht. Daarnaast zijn de keuzecursussen Capita Selecta verplicht. Dit zijn kleine modules specifiek er op gericht om je in korte tijd te bekwamen een bepaald nieuw thema onder de knie te krijgen: een onmisbare eigenschap voor een goed jurist!

Tot slot volg je het Onderzoeks- en scriptietraject. Dit traject is een voorbereiding op het schrijven van je scriptie. Denk daarbij aan de invulling van groepsbijeenkomsten, artikelen lezen, jurisprudentie etc.

Keuzedeel

Naast het verplichte gedeelte kun je kiezen uit een van de onderstaande tracks/specialisaties. Op deze pagina vind je een uitgebreide omschrijving hiervan.

  • Strafrecht en criminologie
  • Forensische psychiatrie en strafrecht 
  • European Criminal Justice (Engelstalig)

Onderwijs- en toetsvormen

Er zijn verschillende onderwijs- en toetsvormen binnen dit programma: 

Stage

Het is mogelijk om een stage te volgen die bij dit masterprogramma past. Er is weliswaar geen ruimte opgenomen voor een stage, maar het is mogelijk om een stage te doen bovenop het reguliere programma. Je kunt deze dan na goedkeuring door de programmaleider laten vermelden op je cijferlijst. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

Legal Skills Academy

Het departement Rechtsgeleerdheid neemt het onderwijs in vaardigheden heel serieus en heeft daarom zowel de professioneel juridische als de academische vaardigheden in al zijn masteropleidingen geïntegreerd. Ook de nieuwe Legal Skills Academy brengt het vaardigheidsonderwijs voor het voetlicht waardoor je wanneer je de masteropleiding hebt afgerond niet alleen vakkundig bent op het gebied van het complexe Strafrecht, maar ook het vertrouwen en de vaardigheden hebt die nodig zijn om als professional werkzaam te zijn in de juridische praktijk. Jouw deelname aan onder meer pleitwedstrijden, het schrijven van blogs en onderhandelingsoefeningen maakt dat je waardevolle ervaring opdoet in het toepassen van de juridische praktijk en dat jouw CV opvalt in een concurrerende arbeidsmarkt.

Extra uitdaging

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Honoursprogramma’s zijn er binnen Rechtsgeleerdheid en universiteitsbreed en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding. Lees hier meer over het Honours onderwijs.