Tracks

In het masterprogramma Privaatrecht combineer je je master-major met één van de hierna genoemde privaatrechtelijke specialisaties. De specialisaties zijn:

Aansprakelijkheidsrecht

De specialisatie Aansprakelijkheidsrecht daagt je uit om na te denken over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de grenzen van aansprakelijkheid, en daarmee over het recht van morgen. Je verdiept je kennis van het nationaal en internationaal aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Veel vragen rijzen in dat verband: waaronder: waarom wordt in het ene geval proportionele aansprakelijkheid toegelaten en in het andere geval niet? Welke mogelijkheden biedt het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens voor civiel schadeverhaal in Nederland? Maar je zult niet alleen diepgaande kennis verwerven over het aansprakelijkheidsrecht, je zult ook worden klaargestoomd om in de praktijk aan de slag te gaan met dit rechtsgebied. Je wordt getraind in het vinden van relevante uitspraken en literatuur en vooral ook in het selecteren, doorgronden en kritisch analyseren van arresten van de Hoge Raad. Je leert hoe je mondeling een boodschap adequaat kunt overbrengen, en ook hoe je een discussie moet insteken en je boodschap overtuigend kunt brengen. Ten slotte zal je in het Onderzoeks- en scriptietraject (OST) en bij het schrijven van je masterscriptie  je kennis en vaardigheden ten aanzien van het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied verdiepen. Dat alles gebeurt aan de hand van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en recente jurisprudentie en ondersteund door enthousiaste en gedreven docenten (die veelal tevens onderzoeker zijn binnen één van de onderzoekszwaartepunten van Rechtsgeleerdheid: UCALL). Het vaste docententeam van de specialisatie bestaat uit: Prof. mr. dr. Rianka RijnhoutProf. dr. mr. Eddy BauwDr. Esther Engelhard en Mr. dr. Anneloes Kuiper.

Commercieel vermogensrecht

Als je kiest voor de specialisatie Commercieel vermogensrecht kies je ervoor om het commerciële recht te bestuderen. Je verdiept je kennis op het gebied van de commerciële rechtspraktijk: van commerciële contracten tot financiering en zekerheden voor ondernemingen. Je leert de verschillende clausules in een (internationaal) commercieel contract te doorgronden, je leert wat de verschillende stappen zijn bij de overname van een onderneming en welke zekerheidsrechten hierbij een rol spelen. Je leert onderhandelen, je neemt deel aan een pleitoefening en je leert om jurisprudentie te bespreken. Je zult daarnaast kennis verwerven over complexe juridische structuren die in de praktijk door  advocaten- en notarissenkantoren worden opgezet ten behoeve van (grote) ondernemingen en vermogende particulieren. Je leert daarbij niet alleen hoe deze juridische constructies geplaatst kunnen worden in het vermogensrecht, je wordt ook klaargestoomd om daar in de praktijk mee aan de slag te gaan: je leert een advies te schrijven en dat vervolgens te presenteren aan een ‘cliënt’.  Dat alles gebeurt aan de hand van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en recente jurisprudentie en je wordt ondersteund door enthousiaste en gedreven docenten. Ook zijn advocaten en notarissen die in de praktijk werken én wetenschappelijke interesse hebben (veelal gepromoveerd zijn, publiceren en/of (deeltijd-)hoogleraar) betrokken bij het onderwijs door het geven van gastcolleges. Het vaste docententeam van de specialisatie bestaat uit: Prof. mr. Tomas AronsMr. dr. Sonja KruisingaMr. dr. Hannah van Eijk-Graveland en Mr. dr. Jaap Baaij

Familierecht

Niets in het recht is blijvend, behalve verandering (aldus gerenommeerd wetenschapper Franken). Het familierecht is een dynamisch vakgebied dat moet inspelen op continu veranderende maatschappelijke verhoudingen. Dat is nu precies waarom het zo’n fascinerend vakgebied is. Het is bovendien een terrein dat nauw verbonden is met andere wetenschappen en waar internationalisering een steeds belangrijkere rol speelt. De specialisatie familierecht is dan ook een boeiend vak voor de student die graag over de nationale en juridische grenzen heen kijkt en die geïnteresseerd is in het recht dat gaat over mensen en families. Het doel van de specialisatie Familierecht is het verwerven van kennis en inzicht over complexe vraagstukken in het familierecht (de basis wordt bekend verondersteld). We willen ook graag dat je leert te reflecteren op het bestaande recht en alternatieven, waarbij je je mening wetenschappelijk onderbouwt. Geen juridisch beroep waarin academische vaardigheden niet van belang zijn. Daarom staat naast het verwerven van expertise van het familierecht het ontwikkelen van academische vaardigheden centraal: kritisch nadenken en het ontwikkelen van  schrijf- en presentatievaardigheden. We gebruiken daartoe een breed scala aan opdrachten; van het schrijven van een annotatie, opinie of juridisch blog, tot de masterscriptie. Hierbij geven we de nodige feedback en ondersteuning, zodat je ook echt leert. Verder zal je meerdere keren individueel of in groepsverband een onderwerp of opzet presenteren.

Het vaste docententeam van de specialisatie bestaat uit: Prof. Wendy Schrama, hoogleraar familierecht en rechtsvergelijking, dr. Merel Jonker en dr. Christina G. Jeppesen de Boer. Zij hebben allen uitgebreide kennis van het familierecht en doen rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek op het terrein van familierelaties. Zij zijn verbonden aan het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF): dit is het grootste en meest toonaangevende onderzoekscentrum over families en recht. We hebben dus veel expertise in huis. Daarnaast zijn ook experts van binnen en buiten de universiteit (onderzoekers, advocaten en rechters) betrokken bij het onderwijs, bijvoorbeeld voor specifieke onderwerpen zoals draagmoederschap, gender, cultuur en religie, de balans tussen zorg en arbeid en het islamitisch familierecht.