Carrièreperspectieven

Juridische beroepspraktijk

Het masterprogramma Strafrecht bereidt je vooral voor op de juridische beroepspraktijk. Veel afgestudeerden komen terecht in de ‘togaberoepen’ (advocaat, rechter, officier van justitie), in beleids- en ondersteunende functies in de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook zijn er juridische functies in het gevangeniswezen en bij de gemeente, zoals veiligheidsadviseur. Ten slotte kun je ook kiezen voor een functie in het strafrechtelijk onderwijs en onderzoek bij universiteiten en hogescholen.

In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan wat de beroepspraktijk vraagt:

  • in toenemende mate aandacht voor de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het straf(proces)recht om bepaald gedrag tegen te gaan of juist te bewerkstelligen;
  • steeds meer aandacht voor de beïnvloeding en doorwerking van het Europees strafrecht in de vorm van het recht van de Europese Unie en het EVRM in de nationale strafrechtspleging;
  • specialistische, diepgaande en actuele  kennis van en inzicht in het straf(proces)recht;
  • een multidimensionale benadering van het straf(proces)recht waarbij inzichten verkregen uit ander vakgebieden, rechtsstelsels en disciplines verrijkend kunnen zijn voor het beoordelen van het functioneren van (onderdelen van) de strafrechtspleging en het oplossen van strafrechtelijke vraagstukken en maatschappelijke problemen;
  • flexibiliteit en slagvaardigheid om vraagstukken aan te pakken en op te lossen door toepassing van de verworven kennis en inzichten en deze steeds weer te vernieuwen en te herijken. Het straf(proces)recht verandert immers voortdurend. Studenten moeten dan ook in staat zijn om zich snel een nieuw of vernieuwd onderwerp eigen te maken, om snel de ontwikkeling van een leerstuk of regel te doorgronden en daaraan kennis en inzichten te ontlenen voor het vinden van oplossingen;
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, waarbij voor en in de strafrechtspleging een nauwkeurig en zorgvuldig taalgebruik van groot belang is;
  • een wetenschappelijke opleiding die studenten een kritische attitude leert, waarbij zij oog hebben voor argumenten en zelf beargumenteerde standpunten kunnen innemen ten aanzien van rechtsvragen en feitelijke kwesties. Daartoe moeten studenten argumenten kunnen identificeren, waarderen en construeren van argumenten. Dat is zowel van belang voor het zelf opzetten, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek als voor het als deelnemer in de strafrechtspleging participeren (bijvoorbeeld als advocaat).

Naar de arbeidsmarkt

Een aantal beroepen waar je met de master strafrecht toegang toe hebt:

Alumni

Benieuwd naar waar onze alumni werken? Bekijk de LinkedIn-profielen van enkele afgestudeerde studenten Strafrecht.

UU Careers Day

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage of beroepenmarkt. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De faculteit heeft goede banden met de beroepspraktijk. Daarnaast bieden studie- en studentenverenigingen allerlei activiteiten aan waarmee jij je kan oriënteren op de arbeidsmarkt. Regelmatig organiseren zij hiervoor bedrijfscontactdagen, seminars en congressen. Voor Strafrecht is de strafrechtelijke studievereniging Ad Informandum van belang, waarmee veel wordt samengewerkt. 

UU Career Services 

UU Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Ga voor meer informatie over loopbaanbegeleiding naar UU Career Services voor Nederlandse studenten of naar UU Career Services voor buitenlandse studenten.

UU Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.