Testimonials

Juliette Schuurmans, ANIOS bij het UMC Utrecht

Portretfoto van Juliette Schuurmans

"Bij SUMMA werk je in een kleine groep van veertig gemotiveerde studenten, waarmee je vier jaar veel deelt. Onze coschappen deden we in het ziekenhuis in Apeldoorn. We deelden daar ook een woonruimte met onze medestudenten. Dat samenwonen en samen studeren maakt het wel heel speciaal. Echt een motiverende stimulerende omgeving met studenten die als vooropleiding bijvoorbeeld Biomedische wetenschappen, Farmacie of - zoals ik - University College hebben gedaan. Het laatste stukje onderzoek van SUMMA heb ik op de afdeling neonatologie (NICU) gedaan, de intensive care voor baby’s. Daar werd mijn interesse gewekt voor de ethische vraagstukken rondom nieuwe medische technologie.

Bij deze master hebben we allemaal gemeen dat we breder zijn opgeleid. Het is een unieke kans om wetenschappelijk onderzoek en geneeskunde te combineren. Nog steeds denk ik graag terug aan het vak ‘klinisch denken’ in de SUMMA-opleiding. Daarin gingen we met ons groepje van acht studenten in gesprek met patiënten om hen te bevragen en de diagnose uit te diepen. Dat zijn mooie vaardigheden. Ze komen ook nu nog in de spreekkamer van pas.

Eind juni 2021 ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de implementatie van een brede dragerschapstest voor paren met kinderwens bij de afdeling Genetica van het UMC Groningen en de University of Southampton. Er is steeds meer mogelijk in nieuwe ontwikkelingen, maar hoe staan toekomstige ouders tegenover testen op dragerschap van meerdere ernstige erfelijke ziekten? Met een dragerschapstest kunnen paren nagaan of zij beiden drager zijn van eenzelfde ernstig erfelijke ziekte en dus een verhoogde kans hebben op het krijgen van kinderen met die ziekte. Uit mijn proefschrift blijkt dat getrainde huisartsen goed in staat zijn het gesprek over een dragerschapstest met paren met een kinderwens te voeren. Hierdoor konden zij een geïnformeerde beslissing over deelname aan de test nemen. Een volgende stap kan nu een grootschalig, landelijk onderzoek naar de invoering hiervan zijn. Tijdens mijn onderzoek heb ik de ambitie ontwikkeld om klinisch geneticus te worden en de laatste anderhalf jaar werk ik als ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) Klinische Genetica bij het UMC Utrecht voor ervaring in de klinische praktijk."

Annelien de Kat, onderzoeker en ANIOS

Alumnus Annelien de Kat van het SUMMA masterprogramma

“Tijdens mijn bachelor Farmacie in Groningen realiseerde ik me dat ik graag arts wilden worden. Ik wilde liever verantwoordelijk zijn voor de gehele behandeling van de patiënten in plaats van alleen zorg te dragen voor de medicatie. Ik koos voor de SUMMA in Utrecht vanwege het programma: je wordt in vier in plaats van zes jaar basisarts en daarnaast leer je wetenschappelijk onderzoek doen.

In de eerste twee jaar van de SUMMA leer je vooral de theorie. De werkgroepen worden geleid door ervaren specialisten die zelf ook nog met patiënten werken. Zij nemen de praktijk mee de collegezaal in en ik heb gemerkt dat toen ik vanaf het derde jaar coschappen ging lopen, ik veel aan die lessen heb gehad. Je leert een manier van denken waardoor je weet welke vragen je moet stellen en waar je als arts allemaal op moeten letten bij een patiënt.

Tijdens de gehele opleiding leer je ook wetenschappelijk onderzoek doen. Hoe doe je literatuuronderzoek? Waar vind je relevante informatie? Hoe stel je de juiste vragen die voor de wetenschap en de kliniek van belang zijn? Door op deze manier als arts bezig te zijn, ontwikkel je een kritische visie op het vak.

In het laatste jaar combineer je je laatste - oudste - coschap met een lange wetenschappelijke stage. Hierdoor krijg je de kans je verder te ontwikkelen in een bepaalde richting. Ook heb je genoeg tijd om echt je eigen wetenschappelijke onderzoek te doen. Hiervoor kon ik terecht in het UMC Utrecht op de afdeling Voortplanting en Gynaecologie.

Na mijn afstuderen ben ik verdergegaan in die richting als arts-assistent niet in opleiding (ANIOS) in het St Antonius Ziekenhuis. Daarna begon ik aan mijn promotieonderzoek op de afdeling Voortplanting en Gynaecologie en het Julius Centrum in het UMC Utrecht. Ik doe epidemiologisch onderzoek naar de afname van eierstokreserve en de combinatie met risico op hart- en vaatzieken. Tegelijkertijd volgde ik de masteropleiding Epidemiologie om mijn kennis en vaardigheden op dit vakgebied te vergroten.

Tevens screen ik een paar keer per week patiënten op de poli. Die combinatie is heel bijzonder: ik kan mijn wetenschappelijke kennis toepassen in de praktijk met de patiënten in de kliniek. Voor mij was SUMMA hiervoor de perfecte opleiding."