Extra uitdaging

Honoursprogramma

De raad van bestuur van het UMC Utrecht stelt jaarlijks de Alexandre Suerman stipendia beschikbaar. Het stipendium voorziet een promovendus van drie jaar salariskosten plus een begeleidingsprogramma met masterclasses. In totaal worden per jaar maximaal vier stipendia verstrekt. De ambitie van het Alexandre Suerman programma is het scouten, werven en selecteren van wetenschappelijk toptalent, en het behouden van toptalent voor het UMC Utrecht. Op de studentensite van de Universiteit Utrecht lees je meer over het MD/PhD-traject.

Young Innovators

Ben je nieuwsgierig, ondernemend, intellectueel veelzijdig en doelgericht, en ga je maatschappelijk verantwoord te werk? Wil je meer halen uit je master, dan is het Young Innovators honoursprogramma (15 ECTS) wellicht iets voor jou!

Gezondheid, economie en verstedelijking

Het programma is erop gericht je te helpen bij het ontwikkelen van innovatorschap en innovatievaardigheden, en van een duidelijk gevoel voor verantwoordelijkheid en ethiek. Centraal staan de grote uitdagingen van moderne samenlevingen in een gemondialiseerde wereld. Er zijn drie modules:

  • Duurzame innovaties rond het thema gezondheid
  • Duurzame innovaties rond het thema economie
  • Duurzame innovaties rond het thema verstedelijking

Denk buiten je vakgebied

De veelzijdigheid van de thema's vergt de gezamenlijke inzet van deskundigen uit de alfa-, beta- en sociale wetenschappen. Zij brengen de benodigde kennis in op het gebied van energie, klimaatdynamiek, voeding, technologie en gezondheid. Al even essentieel zijn inzicht in de dynamiek van samenlevingen, recht en economie, talen en culturen, en geschiedenis en filosofie.

De onderwerpen die in de modules aan de orde komen, reiken over nationale en culturele grenzen heen. Om die reden krijg je het programma volledig in het Engels aangeboden.

Meer over de Young Innovators.

Graduate Honours Interdisciplinary Seminars

Ben jij een ambitieuze masterstudent en op zoek naar een intellectuele uitdaging? Meld je dan aan voor de Graduate Honours Interdisciplinary Seminars!

Dit is een reeks van 3 à 4 kleinschalige bijeenkomsten over de focusgebieden van het onderzoek aan de Universiteit Utrecht. De onderwerpen van de seminars zijn divers; variërend van mondiale gezondheidsproblematiek en de overgang naar een duurzame samenleving tot trends in jeugdcultuur of wetenschapsfilosofie. De seminars worden verzorgd door gerenommeerde onderzoekers. Door middel van discussie met deze onderzoekers leer je wat het betekent om interdisciplinair onderzoek te doen, welke obstakels je hierbij tegen kunt komen, hoe je zo’n onderzoek opzet en hoe je communiceert met wetenschappers van andere disciplines en niet-wetenschappers.

Het programma duurt een jaar (7.5 ECTS). Meer weten over dit programma? Lees hier meer over de Graduate Honours Interdisciplinary Seminars.