Carrièreperspectieven

Ik merk dat mijn inhoudelijke kennis van de islam mij nu goed van pas komt. Hierdoor begrijp ik mijn cliënten beter en hebben zij sneller vertrouwen in mij.
Lisa Vermeulen, alumna

Mogelijke carrières

In het onderwijs, bij overheden, politieke partijen, media, welzijns- en zorginstellingen, NGO’s en andere organisaties die zich met het maatschappelijk debat over en de maatschappelijke rol van religie bezighouden, is er behoefte aan personen die op academisch niveau ondersteuning kunnen bieden aan de opinie- en beleidsvorming op dit gebied.

Het programma Religie en samenleving bereidt studenten voor om:

  • Een goed geïnformeerde en relevante bijdrage te leveren aan wetenschappelijke en maatschappelijke debatten rond religie.
  • Een zinvolle bijdrage te leveren aan beleidsvorming rond religie en op begrijpelijke en inzichtelijke wijze te communiceren over complexe religieuze vraagstukken voor een breed publiek.

Naar de arbeidsmarkt

Concreet gezien kun je je kennis gebruiken bij programma- en beleidsontwikkeling op het gebied van (religieuze) diversiteit, migratie, welzijn etcera. Je zou kunnen werken voor nationale en lokale overheden, NGO’s, wetenschappelijke adviesbureaus of internationale organisaties  zoals de EU, de VN en Amnesty International.

Denk je eraan om docent te worden op een middelbare school, bijvoorbeeld bij het vak Levensbeschouwing, dan kun je via dit masterprogramma doorstromen naar de eenjarige master Leraar voorbereidend hoger onderwijs in godsdienst en levensbeschouwing.

Alumni van dit programma kwamen terecht in diverse werkvelden en functies waarbij ze hun kennis van religie kunnen inzetten. 

  • Lisa Vermeulen ging na haar studie werken bij Vluchtelingenwerk Nederland. Ze stuurt  vrijwilligers (en stagiaires) aan tijdens de maatschappelijke en juridische begeleiding van nieuwe vluchtelingen. 
  • Lennart Amersfoort is Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Nunspeet. Tot zijn portefeuille behoren onder andere de realisatie en samenhang van de drie decentralisaties (jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling en de Participatiewet). 

  • Gijs van Leeuwen begon na zijn scriptie over islamitisch bankieren met een traineeship bij de Autoriteit Financiële Markten. Op dit moment werkt hij bij de afdeling Doorlopend Toezicht, waar hij meewerkt aan de toezichthouding op de grootste banken en verzekeraars van Nederland.

  • Een andere oud-studente startte een eigen bedrijf in de dienstverlening voor reliprofs. Ze houdt zich bezig met het coördineren van onderzoeksprojecten, het schrijven en redigeren van artikelen en het ontwerpen van publiciteitsadviezen. 

  • Een alumna is journalist bij Radio Netherlands Worldwide. Deze omroeporganisatie levert informatie in gebieden waar vrijheid van meningsuiting en persvrijheid niet vanzelfsprekend zijn, zoals Egypte, Libië en Mexico.

Overige bedrijven waar alumni werk hebben gevonden:

Ludger College in Zwolle | Ministerie van Buitenlandse Zaken | Stichting Oikos | Van der Woude/De Graaf Advocaten | Katholieke PABO Zwolle | Kerk in Actie

Academische carrière

Ook al is het programma niet primair gericht op doorstroming naar promotie-onderzoek, de aandacht voor religiewetenschappelijk en islamologisch onderzoek biedt wel aanknopingspunten voor een vervolg in de wetenschap. Studenten die zich specifiek op een academische carrière richten, doen er verstandig aan te kiezen voor een tweejarige onderzoeksmaster, bv. Religious Studies.