Carrièreperspectieven

Het programma Religie en samenleving bereidt studenten voor om een goed geïnformeerde en relevante bijdrage te leveren aan wetenschappelijke en maatschappelijke debatten rond religie, als ook beleidsvorming rond religie en op begrijpelijke en inzichtelijke wijze te communiceren over complexe religieuze vraagstukken voor een breed publiek.

Als je afgestudeerd bent, zou je kunnen werken voor:

 • nationale en lokale overheden
 • NGO’s
 • wetenschappelijke adviesbureaus
 • internationale organisaties  zoals de EU, de VN en Amnesty International.

Denk je eraan om docent te worden op een middelbare school, bijvoorbeeld bij het vak Levensbeschouwing, dan kun je via dit masterprogramma doorstromen naar de eenjarige master Leraar voorbereidend hoger onderwijs in godsdienst en levensbeschouwing.

Naar de arbeidsmarkt

Organisaties waar onze alumni onder meer werk hebben gevonden:
Ludger College in Zwolle | Ministerie van Buitenlandse Zaken | Stichting Oikos | Van der Woude/De Graaf Advocaten | Katholieke PABO Zwolle | Kerk in Actie

Andere alumni werken bijvoorbeeld als:

 • Integratie Consultant, Gemeente Rotterdam
 • Coördinator Lerarenopleiding Maatschappijleer, Hogeschool van Amsterdam
 • Freelance journalist en redacteur
 • Projectleider TerInfo, Universiteit Utrecht
 • Beleidsmedewerker en Diplomaat, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Medewerker openbare orde en veiligheid, Gemeente Utrecht

Alumni op LinkedIn

Academische carrière

Ook al is het programma niet primair gericht op doorstroming naar promotie-onderzoek, de aandacht voor religiewetenschappelijk en islamologisch onderzoek biedt wel aanknopingspunten voor een vervolg in de wetenschap. Studenten die zich specifiek op een academische carrière richten, doen er verstandig aan te kiezen voor een tweejarige onderzoeksmaster, bv. Religious Studies.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Contact met alumni

Het masterprogramma organiseert jaarlijks een bijeenkomst waarin enkele alumni worden uitgenodigd om over hun werk te vertellen en de studenten van nu te adviseren. 

Career Services

Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Lees meer over loopbaanbegeleiding.

Meer career events

 • Your Perspective is een maandelijkse bijeenkomst voor studenten en alumni van de faculteit Geestewetenschappen.
 • De faculteit Geesteswetenschappen organiseert ieder jaar een CarrièreNacht met interessante partners. Zij laten een scala aan baanmogelijkheden voor afgestudeerden in de geesteswetenschappen zien. 
 • Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt.