Testimonials

Daphne van Breemen is freelance journalist en tekstschrijver

Profielfoto Daphne van Breemen, alumna Religie en samenleving

“Na mijn bachelor journalistiek wilde ik me graag specialiseren in de religiewetenschappen, omdat religie – en vooral hoe mensen daarmee omgaan en wat dit voor hen en uiteindelijk de samenleving betekent – me al fascineerde zolang ik me herinner. Daarnaast zag ik het als een onderscheidende specialisatie binnen de journalistiek; er zijn maar weinig journalisten die van elke religie heel veel weten. Tel daarbij op dat religie al jaren een populair onderwerp van debat is. De kennis die ik tijdens de master Religie en samenleving op zou doen, zou dus goed van pas komen!"

Lees meer

"Die gedachte bleek te kloppen: ik vond het geweldig om van elke religie een heleboel te leren. Van de geschiedenis en rituelen tot geloofsideeën en de verschillende stromingen binnen een godsdienst. Het is heel makkelijk om een bepaalde religie te reduceren tot een hapklare checklist, zoals veel in de politiek - en helaas ook in sommige media - gebeurt.

Gelukkig leerde ik tijdens de master Religie en samenleving anders te kijken, mijn blik te verruimen. De checklist kon veel groter, veel uitgebreider. Sterker nog: er is niet één checklist en zeker geen hapklare. Elke gelovige is anders. Elke religieus persoon interpreteert en beleeft het geloof op zijn of haar manier. Dáár wilde ik over schrijven! Zo kon ik met mijn kennis over religie wat onwetendheid bij een hoop mensen wegnemen.

Intussen heb ik geleerd dat het zo makkelijk niet werkt, maar het streven is er nog steeds. Met die gedachte begin ik elke keer een nieuw artikel. Om de lezer op zijn minst goed te informeren en, misschien, een heel klein beetje zijn ogen te openen. Ik geloof dat juist het verruimen van blikken bijdraagt aan meer begrip voor elkaar en daarmee ook aan een mooiere en vooral inclusieve samenleving!”

Hanan Nhass werkt als projectleider bij Stichting Movisie

Profielfoto Hanan Nhass, alumna Religie en samenleving

"Al tijdens mijn bachelor Journalistiek heb ik een interesse ontwikkeld in sociaal-maatschappelijke thema’s en religieuze uitingen van mensen. Trouw was bijna twintig jaar geleden het enige landelijke dagblad dat stelselmatig aandacht besteedde aan religie en filosofie. Toen ik er op de religie en filosofie redactie kwam te werken, ging een droom in vervulling. Door mijn interesse in islam ben ik me daarin gaan specialiseren, door artikelen te schrijven waarin ik het land in trok, met moslims en niet-moslims sprak. Ook interviewde ik veel experts. Ik herinner me een interview met een islam-professor uit Leiden dat tot nogal veel ophef onder lezers leidde."

Lees meer

"Toch merkte ik dat ik verdieping miste. Door mijn reizen naar ontwikkelingslanden zag ik hoe belangrijk geloof is voor veel mensen in het Zuiden. Het merendeel van de wereldbevolking is gelovig. De rol van religieuze leiders is in veel samenlevingen best groot, groter dan wij ons kunnen voorstellen.

Om die rol te kunnen duiden, heb ik door de master Religie en samenleving meer in handen gekregen, een meer historische, sociologische en antropologische analyse. Dat voelde als thuiskomen, ook omdat de docenten dat op een vakkundige manier doen. Die informatie-overdracht, dat is gewoon genieten.

Wat me boeit aan het masterprogramma is dat de vakken naadloos aansluiten bij mijn interesse en niet alleen mijn kennis, maar ook mijn begrip voor religieuze sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen vergroten. Bovendien ligt het accent op het schrijven van papers en jezelf een kritische houding aanmeten.

Als journalist ben ik gewend kritisch te zijn op bronnen en de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden en mijn bevindingen op een begrijpelijke manier over te brengen aan de lezer. De academische manier van schrijven verschilt van de journalistieke in zoverre dat je veel uitgebreider en preciezer verantwoording moet afleggen over de methode die je hebt gebruikt om je hoofdvraag te beantwoorden. Hier had ik in het begin nog best moeite mee, omdat het veel tijd kost en ik die tijd liever stak in het brengen van een mooi en consistent verhaal. Inmiddels weet ik, door de goede, constructieve feedback van docenten, dat deze transparantie waartoe bronvermelding behoort een belangrijk wetenschappelijk criterium is. Je moet als onderzoeker in je rapportage navolgbaar zijn.

Door de master heb ik geleerd hoe je kwalitatief onderzoek kunt doen. Dit heb ik al voor mijn werk kunnen inzetten door een onderzoek te doen naar shame sexting onder Marokkaans-islamitische tienermeiden en de link met opvoeding. Dit onderzoek heeft ook de pers gehaald. Deze master heeft dus voor mij, nog zelfs voor de afronding, haar vruchten afgeworpen.

Inmiddels werk ik als projectleider bij kennisinstituut Movisie, dat zich inzet om een bijdrage te leveren aan het oplossen van sociale vraagstukken, denk aan armoede en schulden, huiselijk en seksueel geweld en mantelzorg."     

Pieter Wemmers is student Religie en samenleving

Profielfoto Pieter Wemmers, student Religie en samenleving

"De belangrijkste motivatie achter mijn keus voor het masterprogramma Religie en samenleving is mijn interesse in religie en alle daarmee samenhangende vraagstukken. Als (deeltijd)student van dit masterprogramma gaat mijn interesse vooral uit naar het christendom en hoe dat in verschillende hoedanigheden gemanifesteerd wordt, vroeger en nu. In deze master komen bijvoorbeeld interreligieuze relaties aan de orde, maar ook de vraag hoe religie en seculariteit zich tot elkaar verhouden en wat de rol van religie in het publieke domein is. Ik heb veel geleerd over diverse religieuze overtuigingen en praktijken en de spanningen die zij op kunnen roepen in overwegend seculiere samenlevingen, maar ook over verschillende theorieën over secularisatie en de rol van religie in conflicten."

Lees meer

"Wat deze master in mijn optiek bijzonder maakt, is de breedte van het cursusaanbod. Vanuit verschillende disciplines kan het fenomeen religie bestudeerd worden. Zelf heb ik vooral affiniteit met godsdienstsociologische en filosofische benaderingen. En, ook niet onbelangrijk, ik heb veel waardering voor de wijze waarop de aan deze master verbonden docenten omgaan met studenten. De sfeer tijdens de colleges is doorgaans prettig en de docenten zijn goed benaderbaar. Ik word steeds weer op prettige en vakkundige wijze verder geholpen.

Door de bestudering van andere religieuze ideeën en praktijken ben ik me nog meer bewust geworden van de veelheid aan religieuze opvattingen en praktijken, zowel binnen het wereldwijde (historische) christendom als bij andere religies. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld geconstateerd dat ook andere, niet-religieuze levensbeschouwingen, zoals agnosticisme en atheïsme, verdedigbare posities vormen. Kortom, deze master geeft de student alle reden - maar ook alle ruimte - om na te denken over existentiële zaken!"

Lisa Vermeulen werkt als Werkbegeleider bij Vluchtelingenwerk Midden-Nederland

Profielfoto Lisa Vermeulen, alumna Religie en samenleving

"Tijdens mijn hbo-studie Maatschappelijk werk en dienstverlening kwam ik erachter dat ik het werken met mensen met een andere culturele en religieuze achtergrond erg interessant vindt. Bij mijn werk voor de welzijnsorganisatie DOENJA Dienstverlening merkte ik dat ik in staat ben gemakkelijk contact te leggen met Marokkaanse gezinnen en dat ik als een brug kon fungeren tussen hen en verschillende hulpverleners of hulpverleningsinstanties."

Lees meer

"Ik ben deze master gaan doen om mijn kennis over religies en mijn analytisch vermogen te versterken. In mijn huidige baan bij Vluchtelingenwerk Midden-Nederland stuur ik vrijwilligers aan tijdens hun maatschappelijke en juridische begeleiding van nieuwe vluchtelingen in een gemeente. Ik help de vrijwilligers bij hun werk, ik begeleid ze, denk met ze mee en neem zaken van ze over wanneer deze te ingewikkeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan moeilijke gezinsherenigingen met gezinsleden die nog verblijven in het land van herkomst of aan juridische procedures die te maken hebben met verblijfsvergunningen. Ook leid ik teamvergaderingen, onderhoud ik contacten met gemeentes en andere instanties en ben ik verantwoordelijk voor verschillende praktische en financiële zaken.

Ik merk dat mijn inhoudelijke kennis van de islam mij nu goed van pas komt. Hierdoor begrijp ik mijn cliënten beter en hebben zij sneller vertrouwen in mij. Ik krijg hierdoor echt het gevoel dat ik iets kan bijdragen en het nieuwe leven van vluchtelingen iets gemakkelijker kan maken."

Gijs van Leeuwen is trainee bij de Autoriteit Financiële Markten

Profielfoto Gijs van Leeuwen, alumnus Religie en samenleving

"Gedurende mijn bachelor (American Studies in Groningen) ontdekte ik dat ik heel sterk geïnteresseerd was in de relatie van de VS met het Midden-Oosten en de Islam. Daarnaast heb ik binnen die bachelor altijd boeiend gevonden welke rol religie binnen de cultuur en samenleving van de VS speelde. Op basis hiervan ben ik gaan zoeken naar een opleiding die aansloot bij deze interesses. Uiteindelijk kwam ik uit bij deze master (track Islam)."

Lees meer

"Ik ben gewoon het programma gaan doen dat me het meest interesseerde. Uiteraard heb ik wel nagedacht over wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn met deze master - er zijn maar heel weinig banen die echt specifiek aansluiten bij dit programma. Dat kun je zien als een nadeel, maar ik heb het juist ervaren als een voordeel. Uiteindelijk ging deze master voor mij over wat mensen ten diepste drijft in onze samenleving. Dat is dus niet alleen religie, maar ook macht, rijkdom en status, en de wisselwerking tussen al deze zaken. De kennis en vaardigheden die je in deze master opdoet kunnen dan ook overal van pas komen.

Omdat er zoveel mogelijkheden zijn is het vooral zaak om tijdens je master al te kijken welke kant je op zou willen en vervolgens je projecten en opdrachten in die hoek te zoeken. Zelf heb ik mijn scriptie over Islamitisch bankieren geschreven omdat dit onderwerp me door de financiële crisis buitengewoon boeide. Dit bleek uiteindelijk ook het opstapje naar mijn baan bij de Autoriteit Financiële Markten. In totaal ben ik denk ik maar twee maanden echt actief op zoek geweest voor ik deze baan vond.

De Autoriteit Financiële Markten is de gedragstoezichthouder op de Nederlandse financiële markt. Op dit moment zit ik bij de afdeling Doorlopend Toezicht, waar ik meewerk aan de toezichthouding op de grootste banken en verzekeraars van Nederland.

Een van de belangrijkste conclusies die ik heb getrokken is dat in de praktijk vooral vaardigheden van belang zijn. Ik heb ontdekt dat het vooral belangrijk is dat je snel een probleem kunt doorgronden en hier helder over kunt communiceren. Het feit dat ik heb geleerd om af en toe een stap terug te doen om het grotere plaatje te zien is één van de belangrijkste vaardigheden die ik uit mijn opleiding heb meegenomen."