Testimonials

Daphne van Breemen is freelance journalist en tekstschrijver

Profile picture Daphne van Breemen

“Na mijn bachelor Journalistiek wilde ik me graag specialiseren in de religiewetenschappen, omdat religie - en vooral hoe mensen ermee omgaan - me al fascineerde zolang ik me herinner. Daarnaast zijn er maar weinig journalisten die van elke religie heel veel weten. Tel daarbij op dat religie al jaren een populair onderwerp van debat is."

Lees meer

"Ik vond het geweldig om van elke religie een heleboel te leren. Van de geschiedenis en rituelen tot geloofsideeën en de verschillende stromingen binnen een godsdienst. Het is heel makkelijk om een bepaalde religie te reduceren tot een hapklare checklist, zoals veel in de politiek - en helaas ook in sommige media - gebeurt.

Gelukkig leerde ik tijdens de master Religie en samenleving anders te kijken, mijn blik te verruimen. De checklist kon veel groter, veel uitgebreider. Sterker nog: er is niet één checklist en zeker geen hapklare. Elke gelovige is anders. Elke religieus persoon interpreteert en beleeft het geloof op zijn of haar manier. Dáár wilde ik over schrijven! Zo kon ik met mijn kennis over religie wat onwetendheid bij een hoop mensen wegnemen.

Met die gedachte begin ik elke keer een nieuw artikel. Om de lezer op zijn minst goed te informeren en, misschien, een heel klein beetje zijn ogen te openen. Ik geloof dat juist het verruimen van blikken bijdraagt aan meer begrip voor elkaar en daarmee ook aan een mooiere en vooral inclusieve samenleving!”

Hanan Nhass werkt als projectleider bij Stichting Movisie

Profielfoto Hanan Nhass, alumna Religie en samenleving

"Al tijdens mijn bachelor Journalistiek heb ik een interesse ontwikkeld in sociaal-maatschappelijke thema’s en religieuze uitingen van mensen. Toen ik op de religie en filosofie redactie van Trouw kwam te werken, ging een droom in vervulling. Door mijn interesse in islam ben ik me daarin gaan specialiseren, door artikelen te schrijven waarin ik het land in trok, met moslims en niet-moslims sprak. Ook interviewde ik veel experts."

Lees meer

"Toch merkte ik dat ik verdieping miste. Het merendeel van de wereldbevolking is gelovig. De rol van religieuze leiders is in veel samenlevingen best groot, groter dan wij ons kunnen voorstellen. Om die rol te kunnen duiden, heb ik door de master Religie en samenleving meer in handen gekregen, een meer historische, sociologische en antropologische analyse. 

De academische manier van schrijven verschilt van de journalistieke in zoverre dat je veel uitgebreider en preciezer verantwoording moet afleggen over de methode die je hebt gebruikt om je hoofdvraag te beantwoorden. Hier had ik in het begin nog best moeite mee, omdat het veel tijd kost en ik die tijd liever stak in het brengen van een mooi en consistent verhaal. Inmiddels weet ik, door de goede, constructieve feedback van docenten, dat deze transparantie waartoe bronvermelding behoort een belangrijk wetenschappelijk criterium is. 

Door de master heb ik geleerd hoe je kwalitatief onderzoek kunt doen. Dit heb ik al voor mijn werk kunnen inzetten door een onderzoek te doen naar shame sexting onder Marokkaans-islamitische tienermeiden en de link met opvoeding. Dit onderzoek heeft ook de pers gehaald. 

Inmiddels werk ik als projectleider bij kennisinstituut Movisie, dat zich inzet om een bijdrage te leveren aan het oplossen van sociale vraagstukken, denk aan armoede en schulden, huiselijk en seksueel geweld en mantelzorg."     

Pieter Wemmers is student Religie en samenleving

Profile picture Pieter Wemmers

"De belangrijkste motivatie achter mijn keus voor het masterprogramma Religie en samenleving is mijn interesse in religie en alle daarmee samenhangende vraagstukken. Als (deeltijd)student van dit masterprogramma gaat mijn interesse vooral uit naar het christendom en hoe dat in verschillende hoedanigheden gemanifesteerd wordt, vroeger en nu. "

Lees meer

"In deze master komen bijvoorbeeld interreligieuze relaties aan de orde, maar ook de vraag hoe religie en seculariteit zich tot elkaar verhouden en wat de rol van religie in het publieke domein is. Ik heb veel geleerd over diverse religieuze overtuigingen en praktijken en de spanningen die zij op kunnen roepen in overwegend seculiere samenlevingen, maar ook over verschillende theorieën over secularisatie en de rol van religie in conflicten.

Wat deze master in mijn optiek bijzonder maakt, is de breedte van het cursusaanbod. Vanuit verschillende disciplines kan het fenomeen religie bestudeerd worden. Zelf heb ik vooral affiniteit met godsdienstsociologische en filosofische benaderingen.

En, ook niet onbelangrijk, ik heb veel waardering voor de wijze waarop de aan deze master verbonden docenten omgaan met studenten. De sfeer tijdens de colleges is doorgaans prettig en de docenten zijn goed benaderbaar. Ik word steeds weer op prettige en vakkundige wijze verder geholpen. "