Studieprogramma

Het masterprogramma Religie en samenleving duurt één jaar (60 EC). Een studiejaar bestaat uit twee semesters, die ieder uit twee blokken bestaan. 

Studieopbouw

Het programma bestaat uit cursussen, een scriptie en keuzeruimte. Bekijk ook het studieschema (pdf).

Blok 1 en 2

In het eerste en het tweede blok volg je zes verplichte cursussen:

 • Religie in het publieke domein
 • Islam in Europa
 • Christendom in een veranderend Europa
 • Methoden en technieken in de religiewetenschappen (een voorbereiding op het schrijven van je scriptie)
 • Organisaties en zingeving
 • Religie en diversiteit

Blok 3 en 4

In het derde en vierde blok schrijf je een masterscriptie. Daarnaast heb je keuzeruimte. Deze kan worden ingevuld met een stage, of met een tweetal cursussen.

Deeltijd

Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als de voltijdstudenten, maar spreiden het programma uit over twee in plaats van één jaar.

Scriptieprijs voor alumna Religie en samenleving

Alumna Hanan Nhass heeft de facultaire scriptieprijs 2020 gewonnen met haar scriptie Tussen verveling en vereenzaming. De rol van religie in de beleving van eenzaamheid onder Marokkaans-islamitische ouderen in Nederland. Hanan keek naar de rol van religie in de beleving van eenzaamheid onder Marokkaans-islamitische ouderen in Nederland.

Credit: Tim Vermeire

Onderwijsvormen

 • hoorcollege
 • werkcollege
 • zelfstudie
 • groepswerk
 • stage (optioneel)

In elke cursus is er één dagdeel per week college. Hierin worden meestal diverse werkvormen gecombineerd: een presentatie door de docent, groepsgesprekken over de gelezen literatuur, presentaties van studenten.

Per college bestudeer je de literatuur, die meestal verbonden is aan leesopdrachten. Daarnaast zijn er in de meeste cursussen kleine onderzoeksopdrachten, zoals het observeren van religieuze bijeenkomsten of het lezen van interviews. Een deel van de opdrachten doe je alleen, andere in tweetallen.

  Stage

  Hester Vink liep stage bij Utrecht in Dialoog

  De stage biedt een belangrijke oriëntatie op de arbeidsmarkt. Voor de hand liggende stageplekken voor studenten Religie en samenleving zijn organisaties die zich met de rol van religie in de samenleving bezighouden, zoals de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. Je kunt ook denken aan meer seculiere organisaties, die de culturele en religieuze diversiteit van de samenleving aan de orde stellen, zoals het Verweij-Jonker Instituut.

  Andere voorbeelden van plekken waar onze studenten stage hebben gelopen zijn: Utrecht in Dialoog | Instituut Oosters Christendom | PAX for Peace | KRO-NCRV | Radboud Universiteit | Forum C | Meertens Instituut

  Toetsmethoden

  • kleinere wekelijkse opdrachten
  • een mondelinge presentatie over verricht onderzoek 
  • een afsluitend paper

  Zoek je een extra uitdaging?

  Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Zo biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

  Meer over extra uitdaging