Studieprogramma

Studieopbouw

Het studiejaar is opgedeeld in twee semesters, van elk twee blokken. Per blok volg je drie cursussen van 5 EC. 

Het volledige studieprogramma (60 EC) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • drie verplichte cursussen (15 EC)
 • twee cursussen van de door jou gekozen track (10 EC)
 • een masterscriptie (20 EC)
 • vrije ruimte (15 EC): deze kan worden ingevuld met drie cursussen van 5 EC, of door een stage van 10 EC en een cursus van 5 EC

Onderwijsvormen

 • hoorcollege
 • werkcollege
 • zelfstudie
 • groepswerk
 • stage 

In elke cursus is er één dagdeel per week college. Hierin worden meestal diverse werkvormen gecombineerd: een presentatie door de docent, groepsgesprekken over de gelezen literatuur, presentaties van studenten.

Per college bestudeer je de literatuur, die meestal verbonden is aan leesopdrachten. Daarnaast zijn er in de meeste cursussen kleine onderzoeksopdrachten, zoals het observeren van religieuze bijeenkomsten of het lezen van interviews. Een deel van de opdrachten doe je alleen, andere in tweetallen.

Een stage is niet verplicht, maar veel studenten kiezen er wel voor.

Werkcollege

Toetsmethoden

 • kleinere wekelijkse opdrachten
 • een mondelinge presentatie over verricht onderzoek 
 • een afsluitend paper