Testimonials

De theorie komt tot leven

Oscar Freens

Toen ik aan de masterstudie begon, was ik ook studerend medewerker op de corporate afdeling van een advocatenkantoor. Ik koos voor de specialisatie Commercieel Vermogensrecht, omdat ik het idee had de nieuw opgedane kennis uit deze specialisatie direct in de praktijk te kunnen brengen. Niets bleek minder waar! De specialisatie Commercieel Vermogensrecht biedt een vakkenpakket dat een diverse groep aan onderwerpen bevat waarmee men in de ondernemingspraktijk dagelijks te maken heeft. Tijdens de specialisatie duik je niet alleen (traditioneel) de wet in, maar word je ook aangemoedigd zelfstandig op zoek te gaan naar relevante bronnen uit tijdschriftartikelen en naslagwerken. Mij werd duidelijk dat de wet niet altijd een uitkomst biedt. Vaak moet je vertrouwen op de kennis die in de praktijk is ontwikkeld.

De specialisatie hielp mij deze informatie op eigen kracht te vinden, net zoals ik in de toekomst zal moeten doen. Vooral gaaf vond ik dat wekelijks de personen achter de namen die ik in toonaangevende stukken langs zag komen, vervolgens in eigen persoon college gaven over dat onderwerp. Hierdoor kwam de theorie in feite tot leven. De specialisatie Commercieel vermogensrecht heeft me ontzettend geholpen om in te zien welke onderwerpen en vraagstukken in de praktijk leven en heeft mijn interesse in het vakgebied bevestigd.


Oscar Freens, Advocaat, Houthoff, LLM Onderneming en recht, specialisatie Commercieel vermogensrecht


Kwaliteit staat bij de Universiteit Utrecht hoog in het vaandel

Renee Musters

De Universiteit Utrecht behoort tot de top van de Europese universiteiten. Kwaliteit staat bij deze universiteit hoog in het vaandel. Dit blijkt niet alleen uit het Utrecht Law College op bachelor niveau, maar ook uit het Honoursprogramma op masterniveau. Voor mij was dit de voornaamste reden om te kiezen voor de Universiteit Utrecht. Meer in het bijzonder heb ik gekozen voor het masterprogramma Onderneming en recht, omdat hier verdieping wordt geboden aan de relevante regelgeving en maatschappelijke aspecten aan bod komen die van belang zijn voor het opereren van ondernemingen. Daarnaast biedt deze master ruimte voor keuzevakken, waarbij bijvoorbeeld het accent gelegd kan worden op de internationale rechtspraktijk. Gedurende dit masterjaar heb ik mijn analytische vaardigheden verder ontwikkeld, wat ook zeer belangrijk is in de advocatuur. Met het oog op de arbeidsmarkt is een groot voordeel van deze master dat je commerciële juridische vraagstukken op een pragmatische wijze leert te benaderen.

Renée Musters, Advocaat, Baker & McKenzie Amsterdam N.V., LLM Onderneming en recht


In de specialisatie wordt een goed beeld gegeven van het internationale en Europese ondernemings- en mededingingsrecht

Joey Snijkers

De keuze voor Onderneming en recht was voor mij een bewuste. De master staat bekend in Nederland om zijn hoge niveau, de betrokkenheid van docenten en de aansluiting van de theorie op de praktijk. Ik heb gekozen voor de Engelstalige specialisatie International Business. De reden hiervoor is dat in de huidige tijd het ondernemingsrecht zich niet meer beperkt tot de Nederlandse grens. In de specialisatie wordt een goed beeld gegeven van het internationale en Europese ondernemings- en mededingingsrecht. De oprichting van een BV of SE, de wisselwerking tussen een rechtspersoon en zijn stakeholders tot aan de fusiecontrole bij de Europese Commissie zijn onderwerpen die binnen de specialisatie de revue passeren.

Naast kennis over wet- en regelgeving biedt het programma de mogelijkheid om je vaardigheden te ontwikkelen. Ik heb vele juridische stukken geschreven die hebben bijgedragen aan het bevorderen van mijn schrijfvaardigheid alsmede het ontwikkelen van mijn onderzoeksvaardigheden. Dit biedt mij een goede uitgangspositie om in de praktijk cliënten bij te staan met een gedegen juridisch advies, waarbij men niet alleen denkt binnen de kaders van de wet maar ook praktische oplossingen kan bieden. Niet iedere onderneming is gelijk en zal dan ook vragen om een andere aanpak.


Joey Snijkers, Advocaat, Houthoff, LLM Onderneming en recht, specialisatie International Business