Testimonials

De theorie komt tot leven

Oscar Freens

Toen ik aan de masterstudie begon, was ik ook studerend medewerker op de corporate afdeling van een advocatenkantoor. Ik koos voor de specialisatie Commercieel Vermogensrecht, omdat ik het idee had de nieuw opgedane kennis uit deze specialisatie direct in de praktijk te kunnen brengen. Niets bleek minder waar! De specialisatie Commercieel Vermogensrecht biedt een vakkenpakket dat een diverse groep aan onderwerpen bevat waarmee men in de ondernemingspraktijk dagelijks te maken heeft. Tijdens de specialisatie duik je niet alleen (traditioneel) de wet in, maar word je ook aangemoedigd zelfstandig op zoek te gaan naar relevante bronnen uit tijdschriftartikelen en naslagwerken. Mij werd duidelijk dat de wet niet altijd een uitkomst biedt. Vaak moet je vertrouwen op de kennis die in de praktijk is ontwikkeld.

De specialisatie hielp mij deze informatie op eigen kracht te vinden, net zoals ik in de toekomst zal moeten doen. Vooral gaaf vond ik dat wekelijks de personen achter de namen die ik in toonaangevende stukken langs zag komen, vervolgens in eigen persoon college gaven over dat onderwerp. Hierdoor kwam de theorie in feite tot leven. De specialisatie Commercieel vermogensrecht heeft me ontzettend geholpen om in te zien welke onderwerpen en vraagstukken in de praktijk leven en heeft mijn interesse in het vakgebied bevestigd.


Oscar Freens, Advocaat, Houthoff, LLM Onderneming en recht, specialisatie Commercieel vermogensrecht


Kwaliteit staat bij de Universiteit Utrecht hoog in het vaandel

Renee Musters

De Universiteit Utrecht behoort tot de top van de Europese universiteiten. Kwaliteit staat bij deze universiteit hoog in het vaandel. Dit blijkt niet alleen uit het Utrecht Law College op bachelor niveau, maar ook uit het Honoursprogramma op masterniveau. Voor mij was dit de voornaamste reden om te kiezen voor de Universiteit Utrecht. Meer in het bijzonder heb ik gekozen voor het masterprogramma Onderneming en recht, omdat hier verdieping wordt geboden aan de relevante regelgeving en maatschappelijke aspecten aan bod komen die van belang zijn voor het opereren van ondernemingen. Daarnaast biedt deze master ruimte voor keuzevakken, waarbij bijvoorbeeld het accent gelegd kan worden op de internationale rechtspraktijk. Gedurende dit masterjaar heb ik mijn analytische vaardigheden verder ontwikkeld, wat ook zeer belangrijk is in de advocatuur. Met het oog op de arbeidsmarkt is een groot voordeel van deze master dat je commerciële juridische vraagstukken op een pragmatische wijze leert te benaderen.

Renée Musters, Advocaat, Baker & McKenzie Amsterdam N.V., LLM Onderneming en recht


In de specialisatie wordt een goed beeld gegeven van het internationale en Europese ondernemings- en mededingingsrecht

Joey Snijkers

De keuze voor Onderneming en recht was voor mij een bewuste. De master staat bekend in Nederland om zijn hoge niveau, de betrokkenheid van docenten en de aansluiting van de theorie op de praktijk. Ik heb gekozen voor de Engelstalige specialisatie International Business. De reden hiervoor is dat in de huidige tijd het ondernemingsrecht zich niet meer beperkt tot de Nederlandse grens. In de specialisatie wordt een goed beeld gegeven van het internationale en Europese ondernemings- en mededingingsrecht. De oprichting van een BV of SE, de wisselwerking tussen een rechtspersoon en zijn stakeholders tot aan de fusiecontrole bij de Europese Commissie zijn onderwerpen die binnen de specialisatie de revue passeren.

Naast kennis over wet- en regelgeving biedt het programma de mogelijkheid om je vaardigheden te ontwikkelen. Ik heb vele juridische stukken geschreven die hebben bijgedragen aan het bevorderen van mijn schrijfvaardigheid alsmede het ontwikkelen van mijn onderzoeksvaardigheden. Dit biedt mij een goede uitgangspositie om in de praktijk cliënten bij te staan met een gedegen juridisch advies, waarbij men niet alleen denkt binnen de kaders van de wet maar ook praktische oplossingen kan bieden. Niet iedere onderneming is gelijk en zal dan ook vragen om een andere aanpak.


Joey Snijkers, Advocaat, Houthoff, LLM Onderneming en recht, specialisatie International Business


Het is een breed masterprogramma; er komen vele rechtsgebieden aan de orde die relevant zijn voor een onderneming.

Het lastige (maar ook het mooie) aan keuzes maken is dat je nooit weet of deze in de toekomst goed uit zullen pakken. Ik heb ooit gekozen voor de masteropleiding Onderneming en recht, omdat ik dacht dat het een goede voorbereiding zou zijn op de start van mijn carrière als advocaat binnen de commerciële rechtspraktijk. Het is een breed masterprogramma; er komen vele verschillende rechtsgebieden (en dus vraagstukken) aan de orde die relevant zijn voor een onderneming. De colleges waren over het algemeen zeer praktijkgericht en werden gegeven door ervaren docenten en gastdocenten die bijvoorbeeld werkzaam waren als advocaat gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied. Naast het reguliere vakkenaanbod bood de Universiteit Utrecht ook additionele mogelijkheden aan om mijn kennis op peil te brengen. Zo kon ik bijvoorbeeld gastcolleges volgen en een tijdje in het buitenland studeren bij een van de partneruniversiteiten. Mogelijkheden die ik met beide handen heb aangegrepen!

Inmiddels ben ik werkzaam als advocaat op de afdeling finance & capital markets van Clifford Chance. Ik ben betrokken bij een groot scala aan nationale en internationale financieringstransacties, denk bijvoorbeeld aan de financiering van een openbaar bod, de financiering van de aankoop van vastgoed en de financiering van de bouw (en het draaiende houden) van een windmolenpark. Bij dit soort transacties komt een breed pallet aan rechtsgebieden aan de orde. Zo kom ik dagelijks in aanraking met onder andere het verbintenissenrecht, het goederenrecht, het faillissementsrecht, het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht; veel van deze rechtsgebieden zijn tijdens de master aan bod zijn gekomen. Aldus durf ik met een gerust hart te zeggen dat de keuze die ik een jaar of 6 geleden voor Onderneming en recht maakte de juiste keuze is geweest.


Herman Steinvoort, Advocaat, Clifford Chance, LLM Onderneming en recht 


Dat meerdere hoorcolleges door gastdocenten uit de praktijk worden verzorgd maakt de vakinhoud een stuk levendiger

Leonieke Suurd

Kort en bondig schrijven en het vormen van een kritische blik op juridische vraagstukken’ is mijn antwoord op de vraag wat ik tijdens mijn master heb geleerd. Ik heb voor deze master gekozen, omdat ik na meerderde kantoorbezoeken en gesprekken met afgestudeerden ervan overtuigd was dat de juridische context van ondernemingen hetgeen was waarin ik werkzaam zou willen zijn. Ik heb voor de Universiteit Utrecht gekozen, omdat de organisatie van het onderwijs zeer goed is en het niveau van de vakken hoog ligt. Tijdens mijn masterjaar heb ik geen vast traject gevolgd, maar heb ik naast de verplichte vakken zelf een vakkenpakket samengesteld. Bijna alle vakken hadden twee toetsmomenten, waarvan de eerste toets vaak het schrijven van een paper inhield. Dankzij deze oefeningen is mijn schrijfvaardigheid aanzienlijk verbeterd. Meerdere hoorcolleges werden daarnaast door gastdocenten uit de praktijk verzorgd. Dit maakte de vakinhoud een stuk levendiger. Tot slot heb ik naast mijn vakken het Rechten honoursprogramma gevolgd. Tijdens bijeenkomsten van dat programma stond steeds een ander juridisch thema ter discussie. Dit bracht zowel verdieping als verbreding. Zelf heb ik een bijeenkomst georganiseerd over Journalistiek en Recht, waarbij een oud-hoofdredacteur van het NRC Handelsblad over zijn ervaringen kwam vertellen. Na mijn master heb ik een stage bij een advocatenkantoor gelopen. In die twee maanden heb ik veel theorie in de praktijk kunnen toepassen. Dankzij deze ervaring wist ik zeker dat ik in de commerciële advocatuur wil starten.

Leonieke Suurd, Advocaat, Houthoff, LLM Onderneming en recht