Tracks


In dit masterprogramma kan je kiezen uit drie specialisaties. Wil je arbeidsjurist worden dan kies je voor de specialisatie Arbeidrecht. Wil je je voorbereiden op de commerciële rechtspraktijk, waaronder de fusies en overname (M&A) en litigation praktijk, kies dan voor de specialisatie Commercieel Vermogensrecht. Ligt je belangstelling meer bij ondernemingsrecht, mededingingsrecht en de transnationale commerciële rechtspraktijk dan past de Engelstalige specialisatie International Business bij je. In elk van deze specialisaties verdiep je je kennis en inzicht, raak je vertrouwd met juridische analyses en leer je oplossingen formuleren voor problemen uit de praktijk. Je wordt uitgedaagd creatief te zijn, maar ook om rekening te houden met de belangen van de verschillende stakeholders bij de onderneming.

Arbeidsrecht

Zonder werknemers zouden verreweg de meeste ondernemingen absoluut niet kunnen functioneren. Zij zijn de kern van een bedrijf. Als bedrijfsjurist binnen de onderneming ben je betrokken bij de regelgeving omtrent sollicitaties en het opstellen van arbeidsvoorwaarden, bij maatschappelijke kwesties als gelijke behandeling en beloning of bij ontwikkelingen zoals fusies, overnames en reorganisaties. Als jurist buiten de onderneming, bijvoorbeeld als advocaat, rechter of vakbondsadviseur, adviseer of beslis je over deze kwesties.In de specialisatie Arbeidsrecht komen deze thema’s volop aan bod. Intellectueel is het een fascinerend gebied, omdat het continu in verandering is. Als jurist moet je deze ontwikkelingen doorgronden en in een groter verband plaatsen. Arbeidsrecht is een terrein dat nauw verbonden is met andere wetenschappen, zoals economie en (arbeids)psychologie. Bovendien spelen internationalisering en Europeanisering een steeds belangrijkere rol.
Het doel van de specialisatie Arbeidsrecht is het verwerven van kennis en inzicht over complexe vraagstukken in het arbeidsrecht. We willen ook graag dat je leert reflecteren op het bestaande recht en alternatieven, waarbij je je mening wetenschappelijk onderbouwt. Zo neem je deel aan een oefenrechtbank tijdens het programma om bepaalde zaken te bepleiten, geef je presentaties en leer je beknopt te schrijven over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Het vaste docententeam van de specialisatie bestaat uit: Prof. Frans Pennings, hoogleraar Arbeidsrecht, dr. Albertine Veldmandr. Susanne Heegerdr. Ivo van der Helm en dr. Mark Diebels. Ze zijn internationaal erkende specialisten op hun vakgebied en hebben een uitgebreid netwerk waar je ook als student duidelijk profijt van hebt. Binnen de specialisatie volg je twee cursussen, namelijk Individueel arbeidsrecht (nationaal en Europees) en Collectief arbeidsrecht (nationaal en Europees).

Commercieel vermogensrecht

Als je kiest voor de specialisatie Commercieel vermogensrecht kies je ervoor om het commerciële recht te bestuderen. Je verdiept je kennis op het gebied van de commerciële rechtspraktijk: van commerciële contracten tot financiering en zekerheden voor ondernemingen. Je leert de verschillende clausules in een (internationaal) commercieel contract te doorgronden, je leert wat de verschillende stappen zijn bij de overname van een onderneming en welke zekerheidsrechten hierbij een rol spelen. Je leert onderhandelen, je neemt deel aan een pleitoefening en je leert om jurisprudentie te bespreken. Je zult daarnaast kennis verwerven over complexe juridische structuren die in de praktijk door advocaten- en notarissenkantoren worden opgezet ten behoeve van (grote) ondernemingen en vermogende particulieren. Je leert daarbij niet alleen hoe deze juridische constructies geplaatst kunnen worden in het vermogensrecht, maar ook word je klaargestoomd om daar in de praktijk mee aan de slag te gaan: je leert een advies te schrijven en dat vervolgens te presenteren aan een ‘cliënt’. Dat alles gebeurt aan de hand van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en recente jurisprudentie waarbij je wordt ondersteund door enthousiaste en gedreven docenten. Ook zijn veel advocaten en notarissen uit de praktijk betrokken bij het onderwijs door het geven van gastcolleges. Deze advocaten en notarissen zijn doorgaans gepromoveerd, publiceren veelvuldig en/of zijn deeltijd-hoogleraar.
Binnen de specialisatie volg je twee cursussen. In het vak Commerciële contracten krijg je inzicht in het recht bij (internationale) contracten. Je analyseert complexe juridische materie op het gebied van commercieel contractenrecht en je maakt kennis met de techniek van het onderhandelen. In het vak Overnames en commerciële procedures wordt er nader ingegaan op de verschillende overeenkomsten uit de overnamepraktijk. Wil je weten wat Oscar vond van deze specialisatie? Je kan het lezen in zijn testimonial

International Business (Engelstalig)

In de specialisatie International Business verdiep je je verder op het terrein van het ondernemingsrecht en het mededingingsrecht. Deze twee kerngebieden van het commerciële recht komen ook in de praktijk veel aan bod en zijn qua rechtsgebieden niet alleen nationaal maar ook steeds meer grensoverschrijdend relevant. 
In deze specialisatie volg je de vakken International Corporate Law en European Competition Law. In het vak International Corporate Law krijg je inzicht in de kenmerken van ondernemingsrecht in Europees en internationaal perspectief, waaronder de besluitvorming, regulering van internationale zaken of het vestigen in het buitenland. Bij de cursus European Competition Law leer je meer over het Europese mededingingsrecht. De rol van concurrentie en mededingingstoezicht in de samenleving komen aan bod. Wil je weten wat Joey vond van deze specialisatie? Je kan het lezen in zijn testimonial