Studieprogramma

Het masterprogramma start in september en duurt één jaar. Het academisch jaar bestaat uit: 

  • een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta (bestaande uit zes verschillende modules)
  • een specialisatie (15 EC) en
  • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC. 

Je kunt het studieschema van het masterprogramma Onderneming en recht ook downloaden als PDF-bestand. Houd er rekening mee dat de namen van de cursussen volgend jaar kunnen veranderen.

Verplicht deel (30 EC)
In je master-major volg je twee verplichte major cursussen: Corporate Governance en Ondernemingsrecht. Daarnaast zijn de cursussen van Capita Selecta verplicht. Capita Selecta zijn zogenaamd "carrouselvakken", waarbinnen je een aantal modules volgt. Ieder jaar kan je kiezen uit een wisselend aanbod van actuele onderwerpen in de vorm van modules van drie weken. Zo'n module is een korte, hevige ‘onderdompeling’ in een juridisch probleem of kwestie van beperkte omvang. Elke module vergt veel zelfstudie, en is flexibel ingevuld (zowel qua onderwerp; groepsgrootte; toetsvorm; en taal). Een belangrijk voordeel van de Capita Selecta vakken is dat het je in staat stelt om binnen het vak aansluiting te zoeken bij je eigen persoonlijke voorkeuren. Dit onderwijs volg je in kleine groepen en je hebt een actieve rol en inbreng. Tijdens de vakken leer je meer over casussen uit de praktijk. Voorbeelden van vakken zijn onder meer: Wetgeving in het ondernemingsrecht, Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, benoeming bezoldiging en ontslag van bestuurders, Procederen in arbeidszaken, Mobiele werknemers, Bancaire zorgplicht, De 403-verklaring, Europees pensioenrecht, Overgang van onderneming, Competition Proceedings en Public Procurement Law

Onderzoeks- en scriptietraject (15 EC)
Dit traject is een voorbereiding op het schrijven van je scriptie. Denk daarbij aan het nadenken over en werken aan een goede probleemstelling, het uitwerken van een onderzoeksopzet, de invulling van groepsbijeenkomsten, artikelen lezen, jurisprudentie etc.

Specialisatie (15 EC)
Naast het verplichte gedeelte is er ruimte voor één van de hieronder genoemde drie specialisaties:

Onderwijs- en toetsvormen

Er zijn verschillende onderwijs- en toetsvormen binnen dit programma: 

Stage

Het is mogelijk om een stage te volgen die bij dit masterprogramma past. Er is weliswaar in het curriculum geen aparte periode gereserveerd voor een stage, maar het is goed mogelijk om een stage te doen naast het reguliere programma. Je kunt de stage eventueel na goedkeuring door de programmaleider laten vermelden op je cijferlijst. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

Legal Skills Academy

Het departement Rechtsgeleerdheid neemt het onderwijs in vaardigheden heel serieus en heeft daarom zowel de professioneel juridische als de academische vaardigheden in al zijn masteropleidingen geïntegreerd. Ook de nieuwe Legal Skills Academy brengt het vaardigheidsonderwijs voor het voetlicht waardoor je wanneer je de masteropleiding hebt afgerond niet alleen vakkundig bent op het gebied van het Onderneming en recht, maar ook het vertrouwen en de vaardigheden hebt die nodig zijn om als professional werkzaam te zijn in de juridische praktijk. Jouw deelname aan onder meer pleitwedstrijden, het schrijven van blogs en onderhandelingsoefeningen maakt dat je waardevolle ervaring opdoet in het toepassen van de juridische praktijk en dat jouw CV opvalt in een concurrerende arbeidsmarkt.

Extra uitdaging

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Honoursprogramma’s zijn er binnen Rechtsgeleerdheid en universiteitsbreed en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding. Lees hier meer over het Honours onderwijs.