Carrièreperspectieven

In dit programma wordt veel aandacht besteed aan wat de beroepspraktijk vraagt:

  • kennis van en inzicht in het ondernemingsrecht, mede vanuit de Europese en internationale context
  • kennis van en inzicht in het arbeidsrecht en mededingingsrecht
  • de vaardigheid om de opgedane kennis steeds weer te vernieuwen en te herijken en de ontwikkeling van een leerstuk of regel te doorgronden;
  • een wetenschappelijke opleiding: studenten wordt een kritische houding aangemeten, en ze krijgen die vaardigheden aangeboden – zoals analyseren, oordelen en presenteren – die de afgestudeerde op de arbeidsmarkt nodig heeft.

Praktijkgericht

In veel van de vakken wordt van je gevraagd praktijkgerichte oplossingen te bedenken. Je kunt je kennis verder toespitsen op de praktijk via stages, bedrijfsbezoeken en gastcolleges. Die mogelijkheden worden geboden door middel van de Utrecht Law Clinic, maar ook de studievereniging Corporate Law Society waar je als student van deze master bij voorkeur lid van moet worden.

Het programma Onderneming en recht leidt je op voor onder andere de volgende beroepen:

Alumni

Benieuwd naar waar onze alumni werken? Bekijk de LinkedIn-profielen van afgestudeerde studenten Onderneming en recht.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De faculteit heeft goede banden met de beroepspraktijk. Ook de studie- en studentenverenigingen vervullen hier een belangrijke rol in, waaronder de Juridische Studenten Vereniging te Utrecht (JSVU) en in het bijzonder de Corporate Law Society. Regelmatig organiseren zij hiervoor bedrijfscontactdagen, seminars en congressen.

Career Service 

UU Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Ieder jaar worden er meerdere evenementen georganiseerd om in kleine groepen informeel te spreken over de benadering van de arbeidsmarkt. Gedurende de eerste paar maanden van je masterprogramma ben je van harte welkom bij deze bijeenkomsten waarbij recruiters en alumni aanwezig zijn om ervaringen te delen en adviezen te geven. Ga voor meer informatie naar UU Career Services. 

UU Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.