In het eenjarige masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving bestudeer je een van de meest wezenlijke aspecten van het menszijn: taal. Grammatica en klankleer, taalverwerving, sociolinguïstiek, meertaligheid: verschillende invalshoeken komen aan bod.

Earth
6
algemene en taalspecifieke tracks
Icon of International students
10 EC
stage

Tijdens het programma bestudeer je de linguïstische, cognitieve, educatieve en sociale factoren van meertaligheid en analyseer je gestuurde en ongestuurde taalverwerving. Daarbij leer je ook de koppeling te maken naar de ontwikkeling van taalbeleid en taalevaluatiemateriaal (taaldiagnostiek). Jouw kennis is dus relevant voor een breed beroepenveld. Ook bevat het programma een verplichte stage. Een stage is de uitgelezen mogelijkheid om je opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk.  

Ga naar het studieprogramma

Tracks

Je kunt het masterprogramma op twee manieren invullen. Studeer je een van de moderne talen (Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans), dan kun je je specialiseren in een van deze talen. Het programma bevat veel keuzemogelijkheden en het taalspecifieke aandeel kan een omvang hebben van 45 EC. Je kunt ook een taaloverstijgend programma volgen, waarbij je je niet specialiseert in een taal. 

Lees meer over de tracks

Toelating

Meertaligheid en taalverwerving is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? 

Bekijk dan de toelatingseisen

Waarom deze master in Utrecht?

Studenten en alumni delen hun ervaringen met het programma

Het programma Meertaligheid en taalverwerving onderscheidt zich van andere taalwetenschappelijke programma’s in Nederland, door:

  • De focus op taalverwerving en meertaligheid, zowel individueel als in combinatie met elkaar.
  • Een gedegen onderbouwing vanuit de theoretische taalkunde.
  • De koppeling van moderne vreemde talen aan taal(verwervings)problematiek.

Na de master

Het programma Meertaligheid en taalverwerving levert specialisten af op het gebied van meertaligheid, taalverwerving en taalbeleid. Ze zijn vooral opgeleid voor een functie in het onderwijs, het onderwijsbeleid, bij non-profit organisaties en adviesbureaus die met onderwijsbeleid te maken hebben.

Meer over carrièreperspectieven

Verschil met de master Interculturele Communicatie en de tweejarige onderzoeksmaster Linguistics

Meertaligheid en taalverwerving (MTV) onderscheidt zich van de master Interculturele Communicatie doordat er meer aandacht is voor linguïstische aspecten van meertaligheid en de verweving van communicatiesystemen en minder voor bedrijfscommunicatie; de Utrechtse tweejarige onderzoeksmaster Linguistics heeft het taalsysteem als onderzoeksveld, terwijl bij de master MTV het taalsysteem vaker een middel is om meertaligheid en taalverwerving te doorgronden en te beschrijven. Daarnaast is er in de master Meertaligheid en taalverwerving ook expliciet aandacht voor het socio- en psycholinguïstische perspectief op taal.  

Door middel van gastsprekers en een stage kom je meer te weten over waar je precies terecht kunt met je master in de taalkunde.

In het kort

Diploma: 
Taalwetenschappen
Voertaal: 
Nederlands, Meertalig
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60815
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
School of Humanities