In het eenjarige masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving bestudeer je een van de meest wezenlijke aspecten van het menszijn: taal. Hoe zit taal in elkaar? Hoe leren mensen een eerste en tweede taal? En hoe reageren de maatschappij en taal op elkaar? In het bijzonder richt je je op meertaligheid en taalverwerving. Grammatica en klankleer, taalverwerving, sociolinguïstiek, meertaligheid: verschillende invalshoeken komen aan bod.

Earth
6
algemene en taalspecifieke tracks
Icon of International students
5-10 EC
praktijkcomponent
Studenten en alumni delen hun ervaringen met het programma

Tijdens het programma bestudeer je de linguïstische, cognitieve, educatieve en sociale factoren van meertaligheid en analyseer je gestuurde en ongestuurde taalverwerving. Daarbij leer je ook de koppeling te maken naar de ontwikkeling van taalbeleid en taalevaluatiemateriaal (taaldiagnostiek). Jouw kennis is dus relevant voor een breed beroepenveld. Ook bevat het programma een verplichte praktijkcomponent. Een stage is de uitgelezen mogelijkheid om je opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk.  

Ga naar studieprogramma

Tracks

Je kunt het masterprogramma op twee manieren invullen. Studeer je een van de moderne talen (Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans), dan kun je je specialiseren in een van deze talen. Het programma bevat veel keuzemogelijkheden en het taalspecifieke aandeel kan een omvang hebben van 45 EC. Je kunt ook een taaloverstijgend programma volgen, waarbij je je niet specialiseert in een taal. 

Lees meer over de tracks

Onderscheidend programma

Het programma Meertaligheid en taalverwerving onderscheidt zich van andere taalwetenschappelijke programma’s in Nederland, door:

  • De focus op taalverwerving en meertaligheid, zowel individueel als in combinatie met elkaar.
  • Een gedegen onderbouwing vanuit de theoretische taalkunde.
  • De koppeling van moderne vreemde talen aan taal(verwervings)problematiek.

Taalbeleid

Meertaligheid en taalverwerving onderscheidt zich van de Utrechtse tweejarige onderzoeksmaster Linguistics door de focus op de ontwikkeling van taalbeleid. In het programma wordt daardoor niet alleen aandacht besteed aan (psycho)linguïstische, maar ook sociolinguïstische aspecten van taalverwerving en meertaligheid.

Deskundige docenten

De Utrechtse taalkundigen zijn deskundigen op het gebied van taalstructuur en taalvariatie, sociolinguïstiek en eerste/tweede taalverwerving. Dankzij hun kennis op deze vlakken word je opgeleid tot een professional die in staat is om taalwetenschappelijke inzichten toe te passen op maatschappelijke vraagstukken, zoals advies aan meertalige gezinnen, de bescherming van streektalen en de ontwikkeling van taaltoetsen en lesmethodes voor het onderwijs.  

Maak kennis met onze docenten

Na de master

Het programma Meertaligheid en taalverwerving levert meertaligheids- en taalverwervingsspecialisten af die in staat zijn:

  • Complexe vraagstukken en situaties rond taalverwerving en meertaligheid te analyseren.
  • Beleidsondersteunend onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren.
  • Wetenschappelijke inzichten en onderzoek helder te rapporteren.
  • Wetenschappelijke inzichten op het gebied van taalverwerving en meertaligheid te vertalen naar beleidstukken en onderwijsmateriaal, diagnostische hulpmiddelen en onderwijscurricula.
  • Complexe taalverwervingssituaties te managen.
Meer over carrièreperspectieven

Toelating

Meertaligheid en taalverwerving is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? 

Bekijk dan de toelatingseisen

In het kort

Diploma: 
Taalwetenschappen
Voertaal: 
Nederlands, Meertalig
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2022-2023: € 2.209

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2022-2023: € 17.500

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60815
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
Humanities