Bestudeer een van de meest wezenlijke aspecten van het menszijn: taal

In het eenjarige masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving bestudeer je een van de meest wezenlijke aspecten van het menszijn: taal. Hoe zit taal in elkaar? Hoe leren mensen een eerste en tweede taal? En hoe reageren de maatschappij en taal op elkaar? In het bijzonder richt je je op meertaligheid en taalverwerving.

Grammatica en klankleer, taalververwerving, sociolinguïstiek, meertaligheid: verschillende invalshoeken komen aan bod. Tijdens het programma bestudeer je de linguïstische, cognitieve, educatieve en sociale factoren van meertaligheid en analyseer je gestuurde en ongestuurde taalverwerving. Daarbij leer je ook de koppeling te maken naar de ontwikkeling van taalbeleid en taalevaluatiemateriaal (taaldiagnostiek). Jouw kennis is dus relevant voor een breed beroepenveld. Ook is er een verplichte praktijkcomponent. Een stage is de uitgelezen mogelijkheid om je opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk.  

Taalspecifieke invulling

Je kunt het masterprogramma op twee manieren invullen. Studeer je een van de moderne talen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans), dan kun je je specialiseren in een van deze talen. Je kunt ook een taaloverstijgend programma volgen, waarbij je je niet specialiseert in een taal. Lees meer over de tracks

Taalkunde in Utrecht

De Utrechtse taalkundigen zijn deskundigen op het gebied van taalstructuur en taalvariatie, sociolinguïstiek en eerste/tweede taalverwerving. Dankzij hun kennis op deze vlakken word je opgeleid tot een professional die in staat is om taalwetenschappelijke inzichten in te brengen in maatschappelijke vraagstukken, zoals de taaltoets voor buitenlanders en de stimulering van het Nederlands bij ‘allochtone’ kleuters. 

Universiteitsbibliotheek Utrecht binnenstad

Na de master

Het programma Meertaligheid en taalverwerving levert meertaligheids- en taalverwervingsspecialisten af die in staat zijn:

 • Complexe vraagstukken en situaties rond taalverwerving en meertaligheid te analyseren.
 • Beleidsondersteunend onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren.
 • Wetenschappelijke inzichten en onderzoek helder te rapporteren.
 • Wetenschappelijke inzichten op het gebied van taalverwerving en meertaligheid te vertalen naar beleidstukken en onderwijsmateriaal, diagnostische hulpmiddelen en onderwijscurricula.
 • Complexe taalverwervingssituaties te managen.

Afgestudeerden van het programma Meertaligheid en taalverwerving zijn specialisten op het gebied van meertaligheid, taalverwerving en taalbeleid. Ze zijn vooral opgeleid voor een functie in het onderwijs, het onderwijsbeleid, bij non-profit organisaties en adviesbureaus die met onderwijsbeleid te maken hebben. Lees meer over mogelijke carrières.

Toelating

Meertaligheid en taalverwerving is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

 • Sule Kurtcebe, alumna Taal, mens en maatschappij
  "De kennis die ik heb opgedaan over taalverwerving en meertaligheid komt goed van pas in taalontwikkelingsonderzoek met baby’s en dreumesen."
 • Carolien Hennekam, alumna Taal, mens en maatschappij
  "In mijn master heb ik geleerd om kritisch te zijn, zaken te analyseren en in vlot tempo te schrijven voor verschillende publieken."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Taalwetenschappen
 • Programma: Meertaligheid en taalverwerving
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60815
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities