Tracks

Track description: 

Het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving biedt een algemeen en vergelijkend perspectief op taalverwervering en meertaligheid. Daarnaast kun je je specialiseren in een Europese taal. Om een taalspecifieke aantekening op de bijlage van je diploma te krijgen volg je in blok 2 en 3 twee taalspecifieke keuzecursussen en schrijf je je scriptie in de desbetreffende taal. Lees meer over het studieprogramma

Je kunt kiezen uit de volgende tracks:

 1. Algemeen
 2. Duits
 3. Engels
 4. Frans
 5. Nederlands
 6. Spaans

Track title: 
1. Algemeen

Track description: 

Als je je master geen 'taalspecifieke kleur' wilt geven, kun je kiezen voor de algemene track. Deze track richt zich in het bijzonder op studenten met bijvoorbeeld een bachelor Taalwetenschap, Taal- en cultuurstudies en studenten afkomstig van het University College. Maar ook studenten met een bachelor in een van de moderne talen kunnen voor deze variant kiezen. In deze variant maak je in blok 2 en 3 een keuze uit alle taalspecifieke cursussen die binnen deze master worden aangeboden.

Voorbeelden van masterscripties zijn:

 • 'Topicalisatie in imperatieve zinnen in het Nedersaksisch en het Nederfrankisch: Een empirisch-descriptief onderzoek'
 • 'Meertaligheid in het onderwijs'

Track title: 
2. Deutsch

Track description: 

Deutsch ist die Muttersprache von mehr als 100 Millionen Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein sowie von sprachlichen Minderheiten, beispielsweise in Belgien und Norditalien (Südtirol). Eine interessante Eigenschaft des Deutschen ist seine enge Verwandtschaft mit dem Niederländischen. Diese wirft zahlreiche Fragen auf, z.B. über den Erwerb des Deutschen durch Muttersprachler des Niederländischen: Welche charakteristischen Fehler machen Sprecher des Niederländischen, wenn sie Deutsch lernen? Wie kann die Verwandtschaft zwischen den beiden Sprachen im Sprachunterricht nutzbar gemacht werden?

Beispiele für Masterarbeiten sind:

 • 'Die Rolle von syntaktischem Transfer bei niederländischsprachigen Fremdspracherwerbern des Deutschen. Eine Untersuchung anhand der Verbcluster im Nebensatz'
 • 'Du und Sie – je und u. Eine Untersuchung der Verwendung der Anredepronomina in der deutschen und der niederländischen Sprache'
 • ‘Code-Switching in der mündlichen Wissenschaftskommunikation - eine vergleichende Analyse von Sprachwechselphänomenen auf Basis dreier Subkorpora des GeWiss-Korpus‘

Track title: 
3. English

Track description: 

English is the world’s most widely spoken language. Over 1.3 billion people around the globe speak English as their first, second or foreign language. Given the world-language status of English it is crucial to know how this language can best be taught to non-native speakers. Students who choose the English emphasis of the Master’s programme will gain more in-depth knowledge on a range of topics related to the acquisition of English in monolingual and multilingual settings.
The questions addressed include but are not limited to the following: In what ways is the acquisition of English as a native language in childhood different from the acquisition of English as a second or foreign language after puberty? What is the optimal age of first exposure to English as a foreign language at school? How can teaching practices be improved based on insights from language acquisition research?

Examples of Master’s theses:

 • 'The younger the better? Age effects in learning English as a foreign language'
 • 'Effects of explicit vs. implicit grammar instruction in secondary schools'
 • 'Teaching English to children with a language impairment'

Track title: 
4. Français

Track description: 

Le français ne se parle pas uniquement en France; la langue française est une des langues de travail de l’Union Européenne et l’une des langues officielles de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse, du Québec et d’un nombre important de pays (la Martinique, la Guyane Française, la Guadeloupe, Madagascar, Mayotte, Haiti…). En outre, dans beaucoup de pays, par exemple en Tunisie, au Maroc ou au Liban, la langue française fonctionne encore à plusieurs niveaux dans la vie réelle, parfois même si elle n’est plus officiellement soutenue. Le français s’acquiert et s’emploie quotidiennement dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de situations bi- ou multi-lingues, et la langue française est enseignée pour des raisons différentes partout dans le monde.
Ce Master vous permettra d’étudier entre autres les aspects suivants: Un enfant français apprenant sa langue maternelle de façon naturelle, un lycéen néerlandais faisant des efforts pour communiquer en français, une personne en situation de migration essayant de reconstruire sa vie en apprenant la langue de la société qui l’accueille, un jeune désirant apprendre le français pour avoir des possibilités de scolarisation ou de carrière. Les processus d’acquisition chez ces personnes sont-ils identiques, comparables, différents? Les méthodes d’apprentissage peuvent-elles ou doivent-elles tenir compte de la diversité des apprenants? Existe-t-il des différences fondamentales entre l’acquisition du français langue étrangère et celle du français langue seconde? Voilà quelques exemples de questions de recherche que vous pourrez étudier dans le cadre de ce programme de Master.

Quelques titres de mémoires:

 • 'L’acquisition segmentale et suprasegmentale des enfants français'
 • 'Etude de l’utilisation de la langue seconde et des stratégies de communication par des jeunes enfants alloglottes et leurs enseignantes lors d’une séance collective d’apprentissage de la L2 par la méthode Piramide aux Pays-Bas'
 • 'Comment répondre aux questions ? Les stratégies de réponse des apprenants néerlandophones de la langue française'

Track title: 
5. Nederlands

Track description: 

Nederland is een meertalig land, deels door de aanwezigheid van een officieel erkende minderheidstaal (Fries) en een aantal regionale talen (zoals het Limburgs, Nedersaksisch of Zeeuws), maar ook door de aanwezigheid van anderstalige immigranten.
Deze meertaligheid roept in de maatschappij allerlei vragen op, zoals: Hoe kan het Nederlands als tweede taal het beste worden aangeboden? Moeten anderstalige ouders hun kinderen in het Nederlands opvoeden? Hoe moet het Nederlandstalige onderwijs omgaan met de meertaligheid van jonge kinderen? (Hoe) verandert het Nederlands onder invloed van andere talen? Wat is de rol van maatregelen van overheden op het dagelijks taalgebruik?

Voorbeelden van masterscripties zijn:

 • 'Advies over meertalig opvoeden bij consultatiebureaus: Een onderzoek naar de mate waarin wetenschappelijke inzichten in de praktijk worden toegepast'
 • 'Interactie met jonge laagtaalvaardige kinderen: Een onderzoek naar de verbetering van de interactie tussen leraren en jonge laagtaalvaardige kinderen aan de hand van de RAAK-methode'
 • '"Do rieen ze os van de sukke aaf!" Onderzoek naar de taalkeuze van dialectsprekende kinderen in Limburg 30 juni 2011'
 • 'Frequenter of meer frequent. Een corpusonderzoek naar de invloed van het Engels op de trappen van vergelijking in het Nederlands'

Track title: 
6. Español

Track description: 

Con casi 470 millones de hablantes nativos, el español es la segunda lengua materna del mundo. En algunos países hispanohablantes el español es  cooficial con otras lenguas. En España son cooficiales el catalán, el vascuence (o euskera) y el gallego. En partes de latinoamérica el español está en contacto con lenguas amerindias como el quechua y aimara (en países andinos como Perú, Bolivia y Ecuador) y el nahua (en México), pero estas lenguas no siempre están reconocidas a nivel oficial. El contacto con la lengua española también se manifiesta en la formación de lenguas criollas, como el chabacano (en Filipinas), el papiamento (en Aruba, Bonaire y Curazao) y el palenquero (en Colombia).
El español es lengua nativa de más de 40 millones de estadounidenses y un número creciente de alumnos estudia español como lengua extranjera. Por lo tanto vemos que el temario de esta maestría es de suma relevancia e importancia para el mundo hispanohablante, tanto a nivel de las diferentes comunidades plurilingües, como a nivel de los hablantes individuales que adquieren el español como lengua materna, lengua segunda o lengua extranjera.

Algunos títulos de tesinas:

 • 'El análisis de la anáfora SE por niños españoles'
 • ‘El uso de las preposiciones por los pacientes agramáticos españoles con afasia de Broca’
 • ‘La vitalidad del papiamento en Holanda: un estudio comparativo entre dos generaciones’