Tracks

Het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving biedt een algemeen en vergelijkend perspectief op taalverwerving en meertaligheid. Daarnaast kun je je specialiseren in een Europese taal. Om een taalspecifieke aantekening op de bijlage van je diploma te krijgen volg je in blok 1, blok 2 en 3 taalspecifieke keuzecursussen en schrijf je je scriptie in de desbetreffende taal. Lees meer over het studieprogramma