Carrièreperspectieven

In mijn master heb ik geleerd om kritisch te zijn, zaken te analyseren en in vlot tempo te schrijven voor verschillende publieken. Dat komt van pas in mijn huidige baan
Carolien Hennekam, alumna Taal, mens en maatschappij

Afgestudeerden van het programma Meertaligheid en taalverwerving zijn specialisten op het gebied van meertaligheid, taalverwerving en taalbeleid. Ze zijn vooral opgeleid voor een functie in het onderwijs, het onderwijsbeleid, bij non-profit organisaties en adviesbureaus die met onderwijsbeleid te maken hebben. Denk hierbij aan banen als:

 • taalmanager
 • materiaalontwikkelaar (bij educatieve uitgeverijen)
 • consulent bij erfgoedinstellingen/streektaalcentra
 • taalbeleids/adviesfuncties bij gemeentes/provincies
 • docent NT2
 • voorlichter/trainer en beleidsontwikkelaar in overheidsinstellingen

Na afronding van het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving met een taalspecifieke aantekening bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de éénjarige lerarenopleiding (Masterprogramma Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs) voor één van de schooltalen. De toelating tot deze master vereist een bachelordiploma (of equivalent) op het gebied van de desbetreffende taal en cultuur en wordt door de toelatingscommissie van de lerarenopleiding bepaald.

Naar de arbeidsmarkt

Alumni van Meertaligheid en taalverwerving hebben hun weg gevonden naar verschillende sectoren op de arbeidsmarkt.

 • Carolien Hennekam werkte als beleidsmedewerker onderwijs bij de Universiteit Utrecht. 
 • Sule Kurtcebe werkt als onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij het Babylab van het Utrecht Institute of Linguistics van Universiteit Utrecht.
 • Jet Broeken is beleidsmedewerker bij de master Epidemiologie in het Universitair Medisch Centrum. Ze houdt zich bezig met het maken van beleid op het gebied van onderwijs, examinering, digitalisering en internationale samenwerking. 

Academische carrière

Afgestudeerden van de master Meertaligheid en taalverwerving kunnen in principe doorstromen naar PhD-programma's op het gebied van taalverwerving, taalbeleid en meertaligheid. Zo is een van onze alumni werkzaam als AiO (PhD-student) aan de Universiteit Utrecht, waar zij onderzoek doet naar vroeg tweede taalonderwijs in het Engels op Nederlandse basisscholen. 

Het programma is echter in de eerste plaats gericht op studenten met belangstelling voor beroepsuitoefening buiten een universitaire context. De ervaring leert dan ook dat verreweg de meeste afgestudeerden werk vinden buiten de academische wereld. Als je belangstelling hebt voor een loopbaan als (universitair) onderzoeker is de onderzoeksmaster Linguistics wellicht iets voor jou. 

Feiten en cijfers

Uit een recent gehouden enquête (n=57) onder afgestudeerden van Taal, mens en maatschappij (nu Meertaligheid en taalverwerving) blijkt dat de alumni terecht komen in de volgende vakgebieden:

 • eerste lijn van het onderwijs (na een extra lerarenopleiding): 27%
 • Nederlands als tweede taal (NT2): 10%
 • taaladvies en taalonderwijsbeleid: 17%
 • redactie (o.a. bij adviesinstellingen en uitgeverijen): 10%
 • onderzoek aan een universiteit: 6%
 • buiten het taalkundige vakgebied: 19%
 • werkzoekend (en vaak onlangs afgestudeerd): 10 %