Studieopbouw

Een studiejaar is verdeeld in twee semesters, ieder van twee blokken. 

 • In blok 1 volg je een cursus over taalverwerving (5 EC), een cursus over meertaligheid (5 EC) en een cursus die voorbereidt op het onderzoek en de praktijkcomponent van het afstudeerproject (5 EC) .
 • In blok 2 volg je een cursus over methoden van taalonderzoek (5 EC), een cursus over taaldiagnostiek (5 EC) en een cursus over het Nederlands als tweede taal, of een taalspecifieke cursus (5 EC) in het geval je een taalspecifieke track volgt.
 • In blok 3 volg je de cursus Meertaligheid in het Nederlands (EC), of de cursus Perception and Production in Second Language Acquisition of een andere taalspecifieke cursus in het geval je een taalspecifieke track volgt. Ook begin je met je afstudeerproject, dat een praktijkcomponent moet bevatten.
 • In blok 4 rond je het afstudeerproject af, eventueel met een uitbreiding (van 5 EC) van de praktijkcomponent (met de mogelijkheid van een interne of externe stage).
 • Door het hele jaar heen worden er seminars georganiseerd onder de noemer 'Masters in Meertaligheid'.

Bekijk het studieprogramma in een schema (pdf).

De kennis en vaardigheden die ik tijdens mijn master heb opgedaan over eerste/tweedetaalverwerving en meertaligheid komen nu goed van pas in taalontwikkelingsonderzoek met baby’s en dreumessen.
Sule Kurtcebe

Onderwijsvormen

 • hoorcollege
 • werkcollege
 • groepswerk
 • zelfstudie
 • praktijkcomponent (bv. stage)

Bij veel cursussen zijn de lessen een combinatie van hoor- en werkcollege.

Toetsmethoden

 • schriftelijk tentamen
 • mondelinge presentatie (referaat)
 • wetenschappelijk paper of essay
 • een professioneel advies voor een maatschappelijke instantie
Werkcollege