Studieprogramma

Studieopbouw

Een studiejaar is verdeeld in twee semesters, die ieder bestaan uit twee blokken. 

 • In blok 1 volg je een cursus over meertaligheid (5 EC), een cursus die voorbereidt op het onderzoek en de praktijkcomponent van het afstudeerproject (5 EC) en een cursus over meertaligheid binnen het Nederlands of een andere keuzecursus (5 EC) in het geval je een taalspecifieke track volgt.
 • In blok 2 volg je een cursus over taalverwerving (5 EC), een cursus over taaldiagnostiek (5 EC) en een cursus over het Nederlands als tweede taal, of een andere taalspecifieke keuzecursus (5 EC) in het geval van je taalspecifieke track. 
 • In blok 3 volg je de cursus Perception and Production in Second Language Acquisition (5 EC) of een andere taalspecifieke cursus die gekoppeld is aan je taalspecifieke track. Ook voer je in blok 3 een begeleide praktijkcomponent uit, die meestal overeenkomt met een interne of externe stage.
 • In blok 4 voer je onderzoek uit waarvan je verslag doet in je scriptie (15 EC).
 • Door het hele jaar heen worden er bijeenkomsten georganiseerd waardoor studenten en docenten veel met elkaar in contact zijn en zijn er lezingen en activiteiten op gebied van arbeidsmarktoriëntatie.
De kennis en vaardigheden die ik tijdens mijn master heb opgedaan over eerste/tweedetaalverwerving en meertaligheid komen nu goed van pas in taalontwikkelingsonderzoek met baby’s en dreumessen.
Sule Kurtcebe

Onderwijsvormen

 • hoorcollege
 • werkcollege
 • groepswerk
 • zelfstudie
 • praktijkcomponent (bv. stage)

Bij veel cursussen zijn de lessen een combinatie van hoor- en werkcollege.

Toetsmethoden

 • schriftelijk tentamen
 • mondelinge presentatie (referaat)
 • wetenschappelijk paper of essay
 • een professioneel advies voor een maatschappelijke instantie
Werkcollege