Studieprogramma

Het masterprogramma Meertaligheid en taalverwerving duurt één jaar (60 EC). Een studiejaar is verdeeld in twee semesters, die ieder bestaan uit twee blokken. 

Studieopbouw

De master biedt zes tracks aan (Meertalig, Duits, Engels, Nederlands, Frans, Spaans). Het programma bestaat uit verplichte cursussen, keuzecursussen die al dan niet taalspecifiek zijn, een praktijkcomponent en een scriptie. Bekijk het studieschema voor de Meertalig track (pdf) en het studieschema voor de taalspecifieke track (pdf). 

Foto: Tim Vermeire

Onderwijsvormen

 • hoorcollege
 • werkcollege
 • groepswerk
 • zelfstudie
 • stage

Bij veel cursussen zijn de lessen een combinatie van hoor- en werkcollege.

  Praktijkcomponent

  Onderdeel van je afstudeertraject is een zogenaamde praktijkcomponent, ook wel stage genoemd. Dit bestaat deels uit een onderzoek. Het onderzoek is toepassingsgericht en kan intern of extern uitgevoerd worden. Een intern onderzoek is gekoppeld aan lopende projecten binnen ons eigen onderzoeksinstituut (Institute for Language Sciences), een extern onderzoek wordt uitgevoerd bij een ander onderzoeksinstituut of bij een instelling of bedrijf. Denk bv. aan onderzoeksinstituten als het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, de Fryske Academie of het Meertens Instituut. Interessante instellingen en bedrijven voor praktijkonderzoek zijn de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), het CITO, de landelijke pedagogische centra, (taal)beleidsorganisaties, taleninstituten en uitgeverijen.

  Toetsmethoden

  • schriftelijk tentamen
  • mondelinge presentatie (referaat)
  • wetenschappelijk paper of essay
  • een professioneel advies voor een maatschappelijke instantie

  Zoek je een extra uitdaging?

  Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Zo biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

  Meer over extra uitdaging