Testimonials

Emmi Stuij werkt als junior-onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands

Profielfoto Emmi Stuij

"Toen ik begon aan de bachelor Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht werden me al snel twee dingen duidelijk: ik wil nergens anders studeren dan in deze stad én taalverwerving, meertaligheid en taalonderwijs zijn echt mijn ding. Het volgen van de master Meertaligheid en taalverwerving was dan ook een logische vervolgstap voor mij. Dit bleek al snel de juiste keuze te zijn: ik heb een ontzettend leuk jaar gehad, veel geleerd tijdens mijn stage bij Nuffic en kon direct na mijn afstuderen aan de slag als junior onderzoeker bij Expertisecentrum Nederlands."

Lees meer

Studie: Iets dat me – naast het diverse aanbod in vakken – enorm aansprak aan de Master Meertaligheid & Taalverwerving, was de praktijkcomponent. Het leek me heel leuk om mee te werken aan een onderzoeksproject bij een externe organisatie. Ik heb gekozen voor een stage bij Nuffic (de Nederlandse Organisatie voor Internationalisering in het Onderwijs). Ik heb in het kader van de pilot tweetalig primair onderwijs onderzoek gedaan naar hoe thuistalen effectief kunnen worden ingezet op (tweetalige) basisscholen. Ook heb ik mijn scriptie – over de succesfactoren van tweetalige basisscholen – in opdracht van Nuffic mogen doen.

Werk: Tijdens mijn stage en het schrijven van mijn scriptie kwam ik er ten eerste achter dat ik onderzoek doen ontzettend leuk vond, en ten tweede dat ik er veel voldoening uithaal om wetenschappelijke bevindingen om te zetten naar praktische handvaten voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals. Momenteel hou ik me met precies deze twee zaken bezig als junior onderzoeker bij Expertisecentrum Nederlands. Ik lees, ik schrijf, ik spar met collega-onderzoekers en leer elke dag meer over de onderwijspraktijk en de vragen die daar spelen. Ik wil graag doorgroeien in deze functie en heb de ambitie om over niet al te lange tijd te starten met een promotietraject.

Roos Weijers is werkzaam als wissenschaftliche Mitarbeiterin aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Profielfoto Roos Weijers

"Al tijdens de bachelor Duitse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht stond voor mij vast dat ik ook de master in Utrecht zou gaan volgen: De stad is gezellig en bruisend en de docenten aan de universiteit zijn bijzonder betrokken en gepassioneerd. Bovendien sprak de master Meertaligheid en taalverwerving mij erg aan: Een focus op taalverwerving en meertaligheid, de mogelijkheid om een taalspecifieke track te volgen, een mix van theorie en praktijk en de mogelijkheid om door te stromen naar de eenjarige educatieve master maakten de keuze absoluut niet moeilijk."

Lees meer

Mijn ervaringen met het programma zijn goed. De master is erg veelzijdig en bereidt op de arbeidsmarkt voor door te laten zien wat er allemaal mogelijk is na het afstuderen. Geregeld worden er bijvoorbeeld gastsprekers uitgenodigd die een inkijkje geven in hun werk. Ook het opdoen van ervaring in de praktijk door middel van een stage draagt bij aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Ikzelf heb stage gelopen bij ThiemeMeulenhoff, een educatieve uitgeverij. Verder wordt ook de theorie niet vergeten in het curriculum; hier is in het bijzonder de cursus Taalverwerving, waar ik - al zeg ik het zelf - veel van heb opgestoken, te noemen.

Inmiddels ben ik werkzaam als wissenschaftliche Mitarbeiterin aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Hier houd ik mij bezig met mijn grote interesse: taalvergelijkend onderzoek Nederlands-Duits. Het onderzoek bevat bovendien een taalverwervingscomponent en sluit daarmee naadloos aan op waar ik me in mijn laatste studiejaar in Utrecht mee beziggehouden heb. Oktober '23 staat verder mijn eerste college op het programma - super spannend!

Celine Giepmans liep stage bij Uitgeverij Malmberg

Profielfoto Celine Giepmans

"Sinds mijn eerste kennismaking met taalverwerving (tijdens mijn bachelor Engelse taal en cultuur), was ik erdoor gefascineerd. Ineens wist ik wat ik later wilde gaan doen: het ontwerpen van lesmateriaal voor tweede taalonderwijs. Ik heb nog een (pre)master Onderwijswetenschappen gedaan, waar ik veel heb geleerd over algemene leertheorieën en onderwijskundig ontwerp. Helaas kon ik hier niet specialiseren in taal. Gelukkig bood master Meertaligheid en taalverwerving precies die kennis aan die ik nog miste: hoe vergaar je grammatica, gaat dit anders bij een tweede taal, hoe kan je die verwerving ondersteunen..."

Lees meer

"Naast taalkundige theorieën en interventies, werd er ook gekeken naar de culturele context en bijna filosofische kwesties. Denk aan de positie van doven en gebarentalen of verschillende Engels varianten. Wat is überhaupt het verschil tussen een taal, taalvariant of dialect? De vakken boden bovendien vrijheid om te schrijven over onderwerpen die je zelf interesseert, en ik heb met mijn onderwijswetenschappelijke kennis her en der klassikale discussies kunnen verrijken.  

Stage en scriptie: Ik heb stage mogen lopen bij Uitgeverij Malmberg, waar ik meedacht over hoe hun materialen mogelijk verbeterd konden worden. Taalbewustzijn gaat een grotere rol spelen in het vernieuwde MVT curriculum, maar hoe biedt je dit aan? Ik heb dit vraagstuk gelijk mee kunnen nemen naar mijn scriptie, waarbij ik een paar lesjes heb ontworpen en getoetst. Ik vond het fijn dat zelfs mijn scriptie zo nog een relatief praktische insteek had.

En nu: Ik kijk ernaar uit bij een educatieve uitgeverij verder aan de slag te gaan! Maar na 6 (prachtige) jaren studeren aan de UU, neem ik nu even een tussenjaar. Hoewel ik er vooral heenga voor de natuur, ben ik benieuwd wat ik kan leren over de sociolinguïstische situatie van de Māori in Aotearoa (Nieuw Zeeland)."

Jannah Larrazabal gaat verder met een educatieve master

Profile picture Jannah Larrazabal

“Na mijn bachelor Engelse taal en cultuur had ik meteen kunnen doorstromen naar de tweejarige educatieve master met een focus op vakdidactiek en de Engelse taal. Maar ik wilde óók meer over het begrip ‘taal’ op zich leren: Hoe leren mensen taal? Hoe ontwikkelt taal zich? Hoe heeft cultuur invloed op taalverwerving? De master Meertaligheid en taalverwerving in Utrecht behandelt dat allemaal."

Lees meer

"In de master is veel aandacht voor sociolinguïstiek en het culturele aspect van meertaligheid en taalverwerving. In combinatie met een track in een vreemde Europese taal – voor mij Engels natuurlijk – bood dit programma mij de perfecte combinatie van verbreding en verdieping.

In tegenstelling tot veel andere linguïstische masters bereid de master Meertaligheid en taalverwerving je goed voor op de praktijk. Naast taalkundig onderzoek ben je bezig met toepassingen van de taalwetenschap. Wat ik heel inspirerend vond waren de gastsprekers uit het werkveld, zoals een medewerker van CITO en een docent die taalles gaf aan vluchtelingenkinderen. De één maakte beleid, de ander kon vertellen hoe hij dat in de praktijk ervaarde. In beide gevallen leer je zo veel. Over hoe zij beslissingen maken bijvoorbeeld, en over wat zij zouden willen veranderen.

De aandacht voor praktijk zie je ook in de ondersteuning bij het scriptietraject. De praktische insteek is compleet als je gebruikmaakt van de mogelijkheid om stage te lopen. Bij EarlyBird, een initiatief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, zag ik van dichtbij hoe een spel tot stand kwam om Engels te implementeren in het basisonderwijs én deed ik meteen waardevolle contacten op. Ik raad het iedereen aan!

Toen ik begon met de master, dacht ik: ik wil verder in het onderwijs. Tijdens de master zijn mijn ogen geopend voor wat er nog meer kan. Door mijn stage en gesprekken met mensen uit het werkveld zag ik ineens hoeveel opties er eigenlijk zijn. Je bent niet alleen op het onderwijs aangewezen, er zijn ook mogelijkheden in het bedrijfsleven of bij de overheid. Ik doe nu de educatieve master Engels en wil nog steeds graag les geven, maar daarnaast wil ik straks meedenken over beleid. Mijn ambitie? Op hoger niveau bijdragen aan het taalonderwijs.”

Miranda Renders geeft Spaans op de middelbare school

Profile picture Miranda Renders

"Na afronding van mijn bachelor Romaanse taal en cultuur, met focus op Spaans en taalkunde, in Groningen, wilde ik graag naar een andere universiteit voor mijn master. Elke universiteit heeft haar eigen expertisegebied en die wisseling van perspectief leek me een welkome aanvulling op mijn bachelor. Ik ben toen gestart met de tweejarige lerarenopleiding Spaans. Hoewel deze praktisch goed ingekaderd is, merkte ik dat ik toch graag dieper de taalkunde in wilde duiken. In mijn tweede jaar ben ik daarom ook de master Meertaligheid en taalverwerving gaan volgen."

Lees meer

"De combinatie van verschillende taalkundige vakken trok me aan. Zo heb ik meerdere vakken sociolinguïstiek gevolgd, maar heb ik ook vakken met pragmatische, interculturele en taalverwervingsgerichte focus gevolgd. Ondanks mijn achtergrond in de Spaanstalige wereld heb ik binnen de master niet voor de Spaanstalige, maar voor de algemene track gekozen. Dit bood me nét een ander perspectief op meertaligheid, namelijk dat vanuit het NT2-onderwijs. De andersomredenering (waarom maken anderstaligen nu steeds diezelfde fouten in hun Nederlands) kan ik goed toepassen vanuit het taalleerproces naar het Spaans. Ik kan tijdig ingrijpen en beter verklaren waarom er steeds bepaalde ‘fouten’ gemaakt worden. Ook wordt er in de master aandacht besteed aan de arbeidsmarkt. Door middel van gastsprekers en een stage kom je meer te weten over waar je precies terecht kunt met je master in de taalkunde.

De stage die ik voor Meertaligheid en taalverwerving heb gelopen was onderwijsgerelateerd. Bij het Cito heb ik gewerkt aan een prototype voor nieuwe luistervaardigheidstrainingen. Hier kon ik mijn kennis over taalverwerving, taaltoetsen en taalleertechnieken toepassen en kreeg ik de ruimte om mijn verbeelding de vrije loop te laten. Vanuit de educatieve master kon ik de koppeling naar de leerling maken, terwijl de master Meertaligheid en taalverwerving me de theoretische ondersteuning bij de taalleer- en taaltoetstechnieken bood. Het toepassen van deze kennis was uitdagend omdat ik kon meemaken hoe de theorie niet altijd direct toepasbaar is op de praktijk en omdat ik mocht bedenken hoe we dat gat konden overbruggen. De colleges die zich focusten op taaldiagnostiek en taaltoetsing heb ik goed kunnen gebruiken bij deze stage. Zeker omdat je in de master al een taaltoets hebt leren ontwikkelen kunt verklaren waarom deze volgens jou werkt. Zo heb ik een hele middag figuurtjes zitten tekenen voor een taaltest. Erg leuk!

Na (of eigenlijk nog tijdens) de master kon ik al aan het werk. Ik geef tegenwoordig Spaans op een middelbare school en heb daar ook een leermethode voor leerjaar 1 ontwikkeld. Daarnaast ben ik blijven werken op de universiteit, als onderwijs- en onderzoeksmedewerker binnen Europese projecten van de faculteit Geesteswetenschappen."

Francisca Duiser volgt nu de eerstegraads lerarenopleiding Spaans

Profile picture Francisca Duiser

"Na mijn bachelors Taal- en cultuurstudies en Spaanse taal en cultuur heb ik gekozen om in Utrecht te blijven voor de master Meertaligheid en taalverwerving. Allereerst omdat de inhoud van het programma me aansprak; de vakken behandelen interessante stof en zijn naast theoretisch óók gericht op de praktijk. Naast onderzoek doen is er dus ook ruimte voor het leren toepassen van je kennis. Dat uit zich in praktische opdrachten, in gastcolleges van gastsprekers uit de praktijk en vooral in de mogelijkheid een stage te volgen."

Lees meer

"De centrale onderwerpen binnen de master, meertaligheid en taalverwerving, vind én vond ik altijd al de meest interessante onderwerpen binnen mijn vakgebied, omdat dit de onderwerpen zijn die het meest in de dagelijkse praktijk terugkomen. Daarnaast was voor mij doorslaggevend in mijn keuze dat de master de mogelijkheid biedt om een taalspecifieke track te volgen. Hierdoor kon ik, in mijn geval, Nederlandstalige met Spaanstalige vakken combineren, wat ik in mijn bachelors ook had gedaan.

Een ander voordeel aan de master vond ik dat de groep niet zo groot is. Hierdoor ken je je medestudenten goed en kan je in korte tijd een goede band opbouwen. Daarnaast zijn de lijntjes tussen studenten en docenten en tussen docenten onderling kort. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, wat zorgt voor een goede sfeer.

Een van de hoogtepunten van mijn master was voor mij dat ik in het tweede semester stage heb mogen lopen bij de Lerarenopleiding Spaans van de Hogeschool Utrecht. Hier heb ik onderzoek gedaan naar de invoering van gepersonaliseerd leren binnen de vakgroep Spaans en heb ik formatieve toetsen voor de taalvaardigheidslijn ontwikkeld. Een heel toffe, uitdagende stage, die ook goed aansloot op de master. Naast veel te hebben geleerd over gepersonaliseerd leren en (het ontwikkelen van) toetsing heb ik ook het reilen en zeilen op een hogeschool meegekregen. Een waardevolle ervaring, waardoor ik heb beseft dat ik daar later ook wel zou willen werken. Daarom ben ik nu begonnen aan de eerstegraads lerarenopleiding Spaans. Later hoop ik lesgeven te kunnen combineren met het ontwikkelen van lesmateriaal of beleid."