Carrièreperspectieven

Na je afstuderen heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kunstgeschiedenis in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je met het diploma op zak aan de slag kunt in alle klassen van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo), het mbo én het volwassenenonderwijs. Naast de onderwijsbevoegdheid kunstgeschiedenis ben je ook bevoegd om het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en Kunst (algemeen) te geven.

Arbeidsmarktperspectief

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs blijft de komende jaren oplopen. Mede daardoor stijgt de vraag naar academisch geschoolde leraren.

Hybride docent

Als hybride docent combineer je een baan als docent met een andere baan. Zo kun je bijvoorbeeld naast je baan als docent aan het werk of (als zelfstandig ondernemer) in het culturele veld. Hybride docenten combineren hun baan in het onderwijs vaak met een baan die op inhoud raakvlakken heeft met het schoolvak dat zij doceren. Het voordeel hiervan is dat je actuele voorbeelden uit de praktijk kunt meenemen in je les op school.

Andere carrièrekansen

Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten, didactische centra en overheden, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek. Onze oud-studenten zijn bijvoorbeeld werkzaam:

  • als educator bij een afdeling educatie & publieksbemiddeling van een museum of erfgoedinstelling
  • als museumdocent/rondleider bij een museum
  • als ontwikkelaar van educatief materiaal of lesmethoden bij een educatieve uitgeverij (ontwikkelaar, redacteur of uitgever)
  • als vakdidactisch onderzoeker bij een culturele onderzoeksinstelling
  • als mentor, sectieleider, decaan of schoolleider van een middelbare school (coördinatie, management of coaching van leraren)
  • als trainer van kunstdocenten in vakdidactiek en kennisbasis kunstgeschiedenis
  • als journalist, publicist, criticus in de journalistiek

Het aantal afgestudeerden dat een baan vindt bij een educatieve afdeling van een culturele instelling is aanzienlijk.

Verhalen uit de praktijk

Lees testimonials van bevlogen studenten en alumni van de Utrechtse lerarenopleidingen.

Testimonials