Carrièreperspectieven

Aan de slag als leraar

Na je afstuderen heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid Kunstgeschiedenis, Kunst (algemeen) en CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming). Je bent daarmee bevoegd om in het voortgezet onderwijs te doceren. De arbeidsmarktperspectieven voor deze docentfuncties zijn momenteel minder goed.

Wat maakt een goede docent?

Wat is de waarde van een docent? En wat maakt iemand een goede docent? Docenten van verschillende scholen gaan in gesprek met hun leerlingen. Dat levert openhartige gesprekken op, en misschien nog meer inspiratie om voor dit mooie vak te kiezen.

Andere functies

De Utrechtse universitaire lerarenopleiding is ook een goede voorbereiding op andere functies in de educatieve sector, zoals:

  • docent in het hbo
  • functies bij educatieve dienst of didactisch centrum
  • medewerker bij uitgeverij
  • vakdidactisch onderzoeker
  • functie in voorlichting en journalistiek

Het aantal afgestudeerden dat een baan vindt bij een educatieve afdeling van een culturele instelling is aanzienlijk.