Als je bent toegelaten

Na je (voorwaardelijke) toelating is een aantal zaken van belang. Zo is deelname aan de intakebijeenkomst een voorwaarde voor toelating en start je opleiding met een verplichte introductie.

Intakebijeenkomst

Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de intakebijeenkomst die de Graduate School of Teaching organiseert. De universiteit wil hiermee een ambitieus studieklimaat stimuleren, de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de wederzijdse verwachtingen van jou en van de opleiding en de intensiteit van het programma. Intake is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de opleiding een goede match zijn.

Datum intakebijeenkomst

De intakebijeenkomst vindt - afhankelijk van je startmoment - plaats op een van onderstaande data. Je wordt een week van tevoren uitgenodigd.

Septemberstart 2024

Maandag 13 mei 2024, 17:00 - 20:00 uur *

Utrecht Science Park

Februaristart 2025

Nader te bepalen

 

*Let op, i.v.m. de verlengde aanmelddeadline dien je rekening te houden met de volgende data:

  • Ontvang je je voorwaardelijke toelatingsbeschikking vóór 30 april, dan dien je aanwezig te zijn bij de intakebijeenkomst op maandag 13 mei tussen 17:00 - 20:30 uur op het Utrecht Science Park.
  • Ontvang je je voorwaardelijke toelatingsbeschikking op of ná 30 april, dan dien je verplicht aanwezig te zijn op de intakebijeenkomst voor late aanmelders, die plaatsvindt op woensdag 29 mei tussen 17:00 - 20:00 uur op het Utrecht Science Park. Er is geen andere intakemogelijkheid.

Introductie

Afhankelijk van je startmoment (september of februari) en de module waarmee je start word je uitgenodigd voor introductieactiviteiten die georganiseerd worden door de Graduate School of Teaching (GST) en de betrokken docenten van de faculteit Geesteswetenschappen waartoe het schoolvak kunstgeschiedenis behoort.

Voor meer informatie (zoals de data), zie de bijlage bij je toelatingsbeschikking en Intro GST.