Wat houdt de master Kunstgeschiedenis in?

Ben je gefascineerd door kunst of architectuur? Wil je onderzoek doen naar moderne en hedendaagse, oude kunst, of architectuur? Ben je geïnteresseerd in hoe je hier op een professionele manier mee kunt omgaan? Wil je meer weten over kunst- en/of architectuurtheorie? Over monumentenzorg? Over het tentoonstellen en bemiddelen van moderne en hedendaagse kunst? Ben je nieuwsgierig naar hoe men omgaat met vervalsingen in de oude kunst ? Naar de maatschappelijke plek van en de museale omgang met kunst? Bij Kunstgeschiedenis kom je dit alles te weten.

Tracks

In het masterprogramma Kunstgeschiedenis staat het ontwikkelen van je expertise op een specifiek gebied centraal. In samenwerking met onze internationale staf, gastdocenten uit de kunst- en architectuursector, en medestudenten onderzoek je kunst of architectuur, de geschiedenis ervan en de kritieken die erover geformuleerd zijn. De omgang met kunst in tentoonstellingen en musea en in de kunstbemiddeling, en de omgang met architectuur in de monumentenzorg krijgen uitgebreid aandacht.  

In het masterprogramma Kunstgeschiedenis specialiseer je je op het gebied van de oude kunst, de moderne en hedendaagse kunst of de architectuur en monumentenzorg. Deze drie tracks corresponderen elk met een specifiek beroepenveld en bieden zo de grootste garantie voor een professionele omgang met kunst of architectuur. Je kiest voor een van de volgende tracks:

 • Oude kunst: onderzoek, actualiteit en praktijk
  Hier ligt de klemtoon op de kunst van het verleden (van de middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw) en op de geschiedenis en actuele praktijk van het kritisch onderzoeken, verzamelen en presenteren van die kunst.
   
 • Moderne en hedendaagse kunst: theorie, kritiek en beroepspraktijk
  In deze track bestudeer je de artistieke en institutionele ontwikkelingen in de 20ste en 21ste eeuw, de hedendaagse kunstkritiek, en methodes van tentoonstellen en het museaal bemiddelen van kunst.
   
 • Architectuurgeschiedenis en monumentenzorg
  In deze track specialiseer je je in de bouwkunst en stedenbouw uit het verleden (vanaf de middeleeuwen) en op hedendaagse ontwikkelingen op dit gebied. Je wordt eveneens vertrouwd gemaakt met de belangrijkste theorieën en werkwijzen van de monumentenzorg.

Elk track kent een zeer uitgebreide stage die ook in het buitenland gelopen kan worden. Binnen de track ben je vrij om je eigen inhoudelijke traject vorm te geven. Je wordt intensief begeleid bij studie en onderzoek door je persoonlijke mentor. Lees meer over de tracks.   

Na de master Kunstgeschiedenis

Dankzij de combinatie van theorie en praktijk in deze master, ontwikkel je een scherp theoretisch inzicht, een stevige expertise op het gebied van onderzoek  en een gedegen professionele knowhow. 

 • Je ontwikkelt diepgaande kennis van, en inzicht in, de kunstgeschiedenis en je gekozen specialisme.
 • Je kunt zelfstandig problemen op het terrein van de kunstgeschiedenis signaleren, formuleren, analyseren en eventuele oplossingen aandragen.
 • Je ontwikkelt de vaardigheid om onderzoek te doen binnen je vakgebied en daarover te rapporteren voor een publiek van specialisten en niet-specialisten.
 • Je gaat kritisch om met de bestaande methoden, werkwijzen en denkmodellen binnen het vakgebied, zowel binnen het wetenschappelijk onderzoek als in het werkveld.
 • Je beschikt over professionele en academische vaardigheden en bent in staat je kennis en inzichten zo in te zetten dat ze een professionele benadering van je werk of beroep laten zien.

Arbeidsmarkt

Als Utrechts kunsthistoricus heb je tal van carrièremogelijkheden, bijvoorbeeld als educatiemedewerker, publieksbemiddelaar, curator, beleidsmedewerker, docent, journalist en bedrijfsleider. Lees meer over mogelijke carrières.

Toelating

Kunstgeschiedenis is een selectieve master. Wil je weten of je in aanmerking komt voor toelating? Bekijk dan de toelatingseisen.

Universiteitsbibliotheek Utrecht binnenstad
 • Catherine Clavaux, alumna Kunstgeschiedenis
  "Bij de start van de master was mijn droom: conservator worden en tentoonstellingen te maken. Een jaar na mijn afstuderen kwam die droom al uit!"
 • Eva Schoonhoven, alumna Kunstgeschiedenis
  "De master bereidt goed voor op de praktijk. Je leert onderzoek doen naar gaten in architectuurhistorische kennis én praktische producten maken."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Kunst- & cultuurwetenschappen
 • Programma: Kunstgeschiedenis
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60087
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities