Earth
3
tracks
Icon of International students
15 EC
stage
Studenten, staf en alumni delen hun ervaringen met het programma

Onderzoek naar kunst- en architectuurgeschiedenis met oog voor de beroepspraktijk

Ben je gefascineerd door kunst of architectuur? Wil je voorbereid worden op de kunsthistorische of architectuurhistorische beroepspraktijk?

In deze master:

 • is uitgebreid aandacht voor het tentoonstellen en bemiddelen van moderne en hedendaagse kunst.
 • leer je kunstkritieken en essays schrijven.
 • kom je alles te weten over monumentenzorg.
 • leer je een restauratieplan schrijven.
 • doe je ervaring op met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar ‘een lastige casus’(herkomst, vervalsing, maker).

De combinatie van wetenschappelijk onderzoek en focus op de beroepspraktijk maakt dit masterprogramma uniek in Nederland.

Drie tracks

In het masterprogramma Kunstgeschiedenis kun je kiezen uit één van de volgende drie tracks: Oude kunst, Moderne en hedendaagse kunst of Architectuurgeschiedenis en monumentenzorg. Deze drie tracks corresponderen elk met een specifiek beroepenveld en bieden zo de garantie voor een professionele omgang met kunst of architectuur. 

Samen met onze internationale staf, gastdocenten uit de kunst- en architectuursector en je medestudenten onderzoek je (de geschiedenis van) kunst of architectuur en de theorieën die erover geformuleerd zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan de omgang met kunst in tentoonstellingen en musea en in de kunstbemiddeling, en de omgang met architectuur in de monumentenzorg. De drie tracks:
 

 • Oude kunst: onderzoek, actualiteit en praktijk
  De klemtoon ligt op de kunst van het verleden (van de middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw) en op de geschiedenis en actuele praktijk van het kritisch onderzoeken, verzamelen en presenteren van die kunst.
   
 • Moderne en hedendaagse kunst: theorie, kritiek en beroepspraktijk
  Je bestudeert de artistieke en institutionele ontwikkelingen in de 20ste en 21ste eeuw, de hedendaagse kunstkritiek, en methodes van tentoonstellen en het museaal bemiddelen van kunst.
   
 • Architectuurgeschiedenis en monumentenzorg
  Je specialiseert je in de bouwkunst en stedenbouw uit het verleden (vanaf de middeleeuwen) en op hedendaagse ontwikkelingen op dit gebied. Je wordt eveneens vertrouwd gemaakt met de belangrijkste theorieën en werkwijzen van de monumentenzorg.

Elk track kent een heel uitgebreide stage die ook in het buitenland gelopen kan worden. Je wordt intensief begeleid bij studie en onderzoek door je persoonlijke mentor. Lees meer over de tracks.   

DEELTIJD

Je kunt het programma ook in deeltijd volgen. Je volgt dan dezelfde cursussen als voltijdstudenten, maar dan verdeeld over twee jaar. Lees meer over het studieprogramma.

Na de master Kunstgeschiedenis

Dankzij de combinatie van theorie en praktijk in deze master, ontwikkel je een scherp theoretisch inzicht, een stevige expertise op het gebied van onderzoek en een gedegen professionele knowhow. 

 • Je ontwikkelt diepgaande kennis van, en inzicht in, de kunstgeschiedenis en je gekozen specialisme.
 • Je kunt zelfstandig problemen op het terrein van de kunstgeschiedenis signaleren, formuleren, analyseren en eventuele oplossingen aandragen.
 • Je ontwikkelt de vaardigheid om onderzoek te doen binnen je vakgebied en daarover te rapporteren voor een publiek van specialisten en niet-specialisten.
 • Je gaat kritisch om met de bestaande methoden, werkwijzen en denkmodellen binnen het vakgebied, zowel binnen het wetenschappelijk onderzoek als in het werkveld.
 • Je beschikt over professionele en academische vaardigheden en bent in staat je kennis en inzichten zo in te zetten dat ze een professionele benadering van je werk of beroep laten zien.

Arbeidsmarkt

Als Utrechts kunsthistoricus heb je tal van carrièremogelijkheden, bijvoorbeeld als curator, conservator, educatiemedewerker, pr-medewerker, publieksbemiddelaar, beleidsmedewerker, docent, kunstcriticus, veilingmedewerker, archivaris, bedrijfsleider en wetenschappelijk onderzoeker. Lees meer over de voorbereiding op de arbeidsmarkt en mogelijke carrières.

Toelating

Kunstgeschiedenis is een selectieve master. Wil je weten of je in aanmerking komt voor toelating? Bekijk dan de toelatingseisen.

 • Profielfoto Nina Vaessen, alumna Kunstgeschiedenis
  "Wat me erg aansprak aan de master, is dat we niet alleen maar leerden vanuit de schoolbanken"
 • Profielfoto Haiko Sleumer, alumnus Kunstgeschiedenis
  "Ik wist vanaf het eerste hoorcollege van de premaster dat ik op mijn plek zat"

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Kunst- & cultuurwetenschappen
 • Programma: Kunstgeschiedenis
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60087
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Tijdsduur:
 • 1 jaar
 • 2 jaar (deeltijd)
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities