Tracks

Track title: 
1. Oude kunst: onderzoek, actualiteit en praktijk

Track description: 

Ontdek de nieuwste inzichten in oude kunst. De inzet in deze track is de westerse kunst van de middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw. Er is bijzondere aandacht voor recent onderzoek en actuele onderzoeksmethoden, en voor het verzamelen en presenteren van die kunst.

Binnen het breed opgezette programma kun je je eigen accenten aanbrengen op het gebied van je persoonlijke interesse: er zijn nauwelijks beperkingen qua geografie, tijdvak en artistieke discipline. In gastcolleges en excursies leer je kritisch reflecteren op actuele, maatschappelijke discussies en ontwikkelingen op het gebied van de oude kunst. Hierbij is veel aandacht voor het ontwikkelen van de, in onze sector zo belangrijke, schrijfvaardigheid. Zo ben je voorbereid op banen als bijvoorbeeld projectonderzoeker, beleidsmedewerker, educatiemedewerker van een museum of evenementenbureau, journalist of redacteur bij een specialistisch blad of voor een gespecialiseerde website.

Voorbeelden van scriptieonderwerpen:

Track title: 
2. Moderne en hedendaagse kunst: kritiek, theorie en beroepspraktijk

Track description: 

Ontwikkel een actuele kijk op de kunst van de 20ste en 21ste eeuw, op de kunstkritiek, de kunsttheorie en op het museaal tentoonstellen en bemiddelen van kunst. In deze track ga je onder andere in op de globalisering van kunst en het kunstinstituut, op het creatieproces, op de kritische, kunsthistorische en kunsttheoretische receptie van kunst en op historische, actuele en creatieve tentoonstellingsconcepten.

Speerpunten zijn: onderzoek naar de moderne en eigentijdse kunst, naar een toekomstgerichte en adequate kunst- en publieksbemiddeling, naar het tentoonstellen van moderne en hedendaagse kunst en naar het schrijven van kunstkritieken. Zij worden gedoceerd vanuit een sterke betrokkenheid met het veld of in samenwerking met kunstinstituten, waardoor je kennis en vaardigheden verwerft die je het beste voorbereiden op een beroepsfunctie. Daarnaast word je voortdurend gestimuleerd om eigen meningen over moderne en hedendaagse kunst te ontwikkelen. Dit is van groot belang in de uitgebreide stage, en in een scriptie over de moderne en eigentijdse kunst en/of de kritische of institutionele omgang hiermee.

Voorbeelden van scriptieonderwerpen:

Track title: 
3. Architectuurgeschiedenis en monumentenzorg

Track description: 

In deze track verdiep je je in de bouwkunst en stedenbouw uit het verleden (vanaf de middeleeuwen) en op de hedendaagse ontwikkelingen op dit gebied. Je leert bovendien de belangrijkste theorieën over monumentenzorg kennen. Zo ontwikkel je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bijvoorbeeld gemeenten en andere overheidsinstellingen te ondersteunen bij bouw- en restauratieplannen, of om als architectuurhistoricus samen te werken met architecten, archeologen en planologen.

Voorbeelden van scriptieonderwerpen: