Studieprogramma

De master Kunstgeschiedenis duurt één jaar (60 EC) en bestaat uit twee semesters, ieder verdeeld in twee blokken.

Studieopbouw

Je kiest voor één van de drie tracks. Er zijn twee cursussen die je volgt met alle studenten van de master Kunstgeschiedenis. Daarnaast volg je drie cursussen op het gebied van je eigen track. Bekijk het studieschema (pdf).

Het is mogelijk de master in deeltijd te volgen. Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als de voltijdstudenten, maar het programma wordt gevolgd in twee jaar in plaats van één jaar. Bekijk het studieschema in deeltijd (pdf).

Semester 1 | blok 1 en 2

Gezamenlijke cursussen

 • Historiografie van de kunst- en architectuurgeschiedenis (blok 1)
 • Theorie en methoden van de kunst- en architectuurgeschiedenis (blok 2).

In de cursus 'Historiografie' denk je na over de belangrijke opvattingen die kunsthistorici hebben ontwikkeld ten aanzien van stijl en betekenis en de sociale en mondiale context van kunst en architectuur. In de cursus 'Theorie en methoden' zet je de eerste stappen op weg naar je masterscriptie. Je schrijft een werkplan waarin je stilstaat bij de theorieën en methoden die je wilt gaan gebruiken in je scriptieonderzoek.  

Specialistische cursussen

Semester 2 | blok 3 en 4

 • Stage
 • Masterthesis

In het tweede semester loop je stage bij een kunstinstelling, waarbij je een onderzoeksopdracht op academisch niveau uitvoert. 

Daarnaast schrijf je je masterthesis, het afsluitende onderdeel van het masterprogramma. Dit is een verslag van een wetenschappelijk onderzoek naar keuze met als uitgangspunt een heldere onderzoeksvraag. Je wordt zowel individueel als in kleine seminars begeleid.

Foto: Tim Vermeire

Onderwijsvormen

 • hoor/werkcollege
 • praktische opdrachten
 • excursies
 • groepswerk
 • zelfstudie
 • stage

Op locatie

We vinden het belangrijk om de objecten en gebouwen die we bestuderen niet alleen vanaf een beeldscherm te bekijken. Je bent dus veel op locatie, bijvoorbeeld in een museum, bij een restaurator, of bij een symposium of congres.

ArtLab

De master Kunstgeschiedenis heeft de beschikking over een ArtLab. In dit lab worden kunsthistorische experimenten gedaan door onze technische kunsthistorici. Masterstudenten met interesse in technische of digitale kunstgeschiedenis kunnen onderzoek doen in het ArtLab.

  Stage

  Karlijne Lafort vertelt over haar stage bij museum Boijmans van Beuningen

  Cruciaal in de voorbereiding op de arbeidsmarkt is ook de lange stage die je volgt. Je leert er het reilen en zeilen op de werkvloer kennen, maar ook je eigen sterktes en zwaktes en je bouwt meteen een aanzienlijk netwerk op. Met wat geluk stap je rechtstreeks vanuit je stageplek in je werkplek. Enkele voorbeelden van instellingen waar studenten in de afgelopen jaren stage liepen:

  Moderne en hedendaagse kunst

  Universiteitsmuseum, Utrecht | FOAM, Amsterdam | MoMu, Antwerpen

  Oude kunst

  Christie's, Amsterdam | Mauritshuis, Den Haag | Catharijneconvent, Utrecht

  Architectuurgeschiedenis en monumentenzorg

  Atelier Rijksbouwmeester, Den Haag | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Den Haag | Vereniging Hendrick de Keyser, Amsterdam

  Toetsmethoden

  • essaytentamen
  • referaat
  • opdracht
  • portfolio
  • paper
  • actieve deelname
  • stageverslag

  Extra uitdaging

  Zoek je een extra uitdaging?

  Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Zo biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

  Meer over extra uitdaging