Studieopbouw

Het masterprogramma Interculturele communicatie duurt één jaar (60 EC). Het onderwijs wordt gegeven in vier achtereenvolgende blokken. In elk blok kunnen 15 EC worden behaald. Bekijk het studieprogramma in een schema (pdf).

1. Een cursorisch gedeelte van minimaal 30 EC:

 • Je volgt een kerncurriculum van drie taaloverstijgende verplichte cursussen (15 EC).
 • Je volgt drie taalspecifieke cursussen, afhankelijk van de gekozen track (15 EC).
 • MasterLanguage biedt je de mogelijkheid om extra taalspecifieke cursussen te volgen (5 of 10 EC). Zie Extra uitdaging.

2. Een afstudeertraject van maximaal 30 EC:

 • Je schrijft een masterscriptie (15 EC).
 • Je volgt een stage met leeronderzoek (15 EC). Als je gebruik maakt van het aanbod van MasterLanguage vervalt het leeronderzoek (5 of 10 EC).

Bekijk de cursusbeschrijvingen

Taalspecifieke tracks: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans

Het studieprogramma van de taalspecifieke tracks is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Drie taaloverstijgende cursussen met Engelstalige hoorcolleges en naar keuze Engelstalige of Nederlandstalige werkcolleges (15 EC).
 • Drie taalspecifieke cursussen in de taal van de track, eventueel aangevuld met één of twee cursussen van MasterLanguage (15-25 EC).
 • Een masterscriptie in de desbetreffende taal, op het door de master gevraagde taalvaardigheidsniveau (15 EC).
 • Een verplichte stage met leeronderzoek, in het buitenland of in Nederland (5-15 EC)

Om een taalspecifieke aantekening op je diploma te krijgen, moet je voldoen aan punt 2 en 3.

MEERTALIGE TRACK

Het studieprogramma van de meertalige track is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 1. Drie taaloverstijgende cursussen met Engelstalige hoorcolleges en naar keuze Engelstalige of Nederlandstalige werkcolleges (15 EC).
 2. Drie taalspecifieke cursussen (15 EC): Je kunt, afhankelijk van je taalvaardigheid, in één of twee van de talen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans) taalspecifieke cursussen volgen.
 3. Een masterscriptie (15 EC).
 4. Een verplichte stage met leeronderzoek, in het buitenland of in Nederland (15 EC).

In de meertalige track kunnen stage en scriptie op meerdere talen betrekking hebben. De scriptie en het stageverslag schrijf je in het Nederlands, Engels of (afhankelijk van je taalvaardigheid) in één van de talen van de taalspecifieke cursussen die je hebt gevolgd.

Onderwijsvormen

 • hoorcollege
 • werkcollege
 • groepswerk
 • practicum
 • verplichte stage
 • zelfstudie

Toetsmethoden

 • mondeling en schriftelijk tentamen
 • onderzoeksopdrachten
 • mondelinge presentaties
 • essay
 • groepsopdracht
 • portfolio
 • poster met hand-out
 • adviesopdracht
 • scriptie
 • stageverslag
Seminar