Studieopbouw

Het masterprogramma Interculturele communicatie duurt één jaar (60 EC). Het onderwijs wordt gegeven in vier achtereenvolgende blokken. In elk blok kunnen 15 EC worden behaald. Bekijk het studieprogramma in een schema (pdf).

Het studieprogramma bestaat uit:

1. Een cursorisch gedeelte van minimaal 30 EC:

 • Je volgt drie taaloverstijgende verplichte cursussen (15 EC).
 • Je volgt drie taalspecifieke verplichte keuzecursussen (15 EC).

2. Een afstudeertraject van maximaal 30 EC:

 • Je schrijft een masterscriptie in de taal van de studie (15 EC).
 • Je volgt een verplichte stage met leeronderzoek, in het buitenland of in Nederland (15 EC).

Bekijk de cursusbeschrijvingen

Meertalige track

Bij de meertalige track kun je, afhankelijk van je taalvaardigheid, in één van de genoemde talen verschillende taalspecifieke cursusonderdelen volgen. De stage (15 EC) en scriptie (15 EC) kunnen op meerdere talen betrekking hebben, maar je rapporteert in het Nederlands of in het Engels.

Taalspecifieke tracks: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans

Het studieprogramma van de taalspecifieke tracks is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 1. Taalspecifieke cursussen (15 EC)
 2. Taaloverstijgende cursussen (15 EC)
 3. Een masterscriptie in de desbetreffende taal, op het door de master gevraagde taalvaardigheidsniveau (15 EC)
 4. Een (verplichte) stage (15 EC)

Om een taalspecifieke aantekening op je diploma te krijgen, moet je voldoen aan punt 1 en 3.

Onderwijsvormen

 • hoorcollege
 • werkcollege
 • groepswerk
 • practicum
 • verplichte stage
 • zelfstudie

Toetsmethoden

 • mondeling en schriftelijk tentamen
 • onderzoeksopdrachten
 • mondelinge presentaties
 • essay
 • groepsopdracht
 • dossier
 • poster met hand-out
 • adviesopdracht
 • scriptie
 • stagereflectieverslag
 • stageonderzoeksverslag
Intercultural Communication