Testimonials

Naomi Kok Luís volgde de premaster en is nu communicatiecoördinator

Profile picture Naomi Kok Luis

"De premaster was een heel goede voorbereiding op de master en goed te doen. We behandelden zelfs stof die andere studenten nog niet kenden. Ik heb door de master vooral geleerd om me in te leven in een ander. Een perspectief op een situatie wordt namelijk onder andere beïnvloed door de cultuur waarin iemand opgroeit. Mijn inzicht hierin zorgt voor een hele open blik. Doordat ik me goed kan verplaatsen in een ander, ben ik bijvoorbeeld in staat om verschillende perspectieven in dezelfde discussie te begrijpen en te relativeren. Vervolgens kan ik deze standpunten genuanceerd overbrengen op anderen."

Lees meer

Ik werk momenteel 3,5 dag in de week als communicatiecoördinator bij Diversiteit in Bedrijf, de organisatie waar ik in het vierde blok stage liep. Als kenniscentrum schrijven we rapporten over thema’s die gelinkt zijn aan diversiteit en inclusie, zoals culturele diversiteit, gender en arbeidsbeperking. Ook organiseren we bijeenkomsten om kennis te delen en mensen te inspireren. Wij zijn verantwoordelijk voor het Charter Diversiteit dat tot nu toe is getekend door circa 190 Nederlandse bedrijven. Bedrijven die het Charter tekenen, zeggen toe om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Hierbij richten ze zich op hun eigen organisatiedoelstellingen. De bedrijven werken hun doelstellingen vervolgens uit in een Plan van Aanpak. Wij adviseren hen en monitoren de resultaten van het diversiteitsbeleid aan de hand van rapportages die ze jaarlijks indienen. Ikzelf houd me met name bezig met de marketingcommunicatie en het organiseren van evenementen als Diversity Day.

Daarnaast werk ik als presentatrice van het programma ‘Ik zou wel eens willen weten’ twee dagen in de week voor RTL. In dit programma ga ik met kijkers naar bedrijven om hun vragen te beantwoorden. Ik merk dat de interpersoonlijke vaardigheden die ik door de master bezit hierbij goed van pas komen. Ik zou het presenteren graag nog wat verder uitbouwen. Idealiter presenteer ik uiteindelijk programma’s die gaan over interculturele onderwerpen."

Adriaan Walpot werkt als docent Engels op een middelbare school

Profile picture Adriaan Walpot

“Mijn scriptieonderzoek voor de bachelor Engelse taal en cultuur was de aanleiding om Interculturele communicatie te studeren. Ik onderzocht aan de hand van surveys de accenten van Europeanen in het Engels en hun attitudes tegenover deze accenten. Zowel Nederlanders als Fransen bleken ontevreden te zijn over hun accent in het Engels. Ik wilde deze bevinding graag nader onderzoeken en ik wist dat dit zou kunnen bij Interculturele communicatie. Tijdens mijn masterscriptie richtte ik mij dit keer meer op de motivatie en de identiteit van respondenten, ditmaal met focusgroepen. Ik vond dit onderwerp zo interessant, dat ik er momenteel een artikel over schrijf met mijn scriptiebegeleider."

Lees meer

"Daarnaast ben ik werkzaam op een middelbare school als docent Engels. Ik heb namelijk ook een educatieve minor en master gevolgd. De school nam contact met mij op tijdens mijn bachelorstage bij Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met de internationalisering van het onderwijs in Nederland. Ik heb bij Nuffic onderzoek gedaan naar hoe scholen die tweetalig onderwijs aanbieden wereldburgerschap zien en hoe ze dat vormgeven in de lessen. 

Ik ben nu zelf op school onderdeel van een werkgroep waarin we beleid maken om leerlingen interculturele vaardigheden mee te geven. Hierbij kan ik de kennis, ervaring en theorie toepassen die ik dankzij de master kreeg. Interculturele communicatie heeft mij meer inzicht gegeven in de diversiteit binnen Nederland en doen beseffen dat er veel nodig is voor succesvolle interactie tussen mensen. Eén les van interculturele communicatie die ik als bijzonder waardevol beschouw, is het niet veronderstellen dat jij weet wat de ander weet. Tegelijkertijd is het belangrijk om geen aannames te maken over anderen. Dat vond ik het mooiste aan de studie, het gaat over de basis van menselijk samenleven: interacteren. De lessen die je leert kun je meenemen in alle beroepenvelden, zo ook in het onderwijs.” 

Jaleesa Latupeirissa volgde de premaster en is nu Communicatie- en projectmedewerker

Profielfoto Jaleesa Latupeirissa, Interculturele communicatie

"Ik studeerde eerst International Business and Languages in Groningen. Daar kwam ik erachter dat ik de culturele kant van mijn bachelor het leukste vond en dat ik er graag meer mee wilde doen. Na twee jaar werken besloot ik daarom de premaster en de master Interculturele communicatie te doen. De premaster duurde in mijn geval driekwartjaar en was de ideale manier om te proeven van de master. Ik maakte bijvoorbeeld kennis met SPSS en andere onderzoekmethoden. Daarnaast volgde ik inhoudelijke vakken over taalkunde en meertaligheid."

Lees meer

"In het laatste blok liep ik stage bij Art.1 Midden Nederland, een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken in Utrecht. Hier ben ik na de master blijven werken. Ik heb bij Art.1 MN dagelijks te maken met gevoelige onderwerpen als discriminatie, identiteit, diversiteit en inclusiviteit. Daarom is mijn cultuursensitiviteit één van de belangrijkste vaardigheden die ik dankzij de master bezit. Voor nu zit ik goed op mijn plek bij deze organisatie. In de toekomst zou ik me graag bezig willen blijven houden met identiteits- en diversiteitsvraagstukken in verschillende contexten. Het lijkt mij bijvoorbeeld ook interessant om hiermee bezig te zijn in een commercieel bedrijf. 

De master was voor mij een verrijking op zowel carrièregebied als op persoonlijk vlak. Men denkt bij interculturele communicatie vaak dat je enkel bemiddelt tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Dat is slechts een fractie! De master gaat niet alleen over communicatie tussen nationale culturen, maar bijvoorbeeld ook over organisatieculturen en subculturen. Ik zou mensen graag meegeven dat ze zich niet af moeten laten schrikken als andere mensen vragen: “Ja, maar wat kan je nu eigenlijk met zo’n opleiding?” Vaak zeggen mensen dit omdat ze niet weten wat interculturele communicatie precies inhoudt. Los van het feit dat je natuurlijk een communicatiefunctie kan bekleden, kan ik wel duizenden voorbeelden noemen van wat je er allemaal mee kunt!"

Isabel Albers is student Interculturele communicatie

Profile picture Isabel Albers

"Na mijn bachelor Literatuurwetenschap wilde ik iets doen met taal, literatuur en communicatie waarbij ik iets breder georiënteerd en inzetbaar zou zijn. Ik ben heel geïnteresseerd in het contact tussen culturen en hoe dit werkt in de maatschappij. Vanuit mijn eigen Nederlands-Spaanse opvoeding heb ik zelf altijd tussen twee culturen in ‘gestaan’ en zo van twee werelden iets meegekregen. Die open houding en kennis van meerdere culturen zonder oordeel zou ik ook graag aan anderen laten zien, om te laten zien hoe het ook kan. Daarbij vind ik taal en communicatie belangrijk, omdat het zoveel invloed kan hebben op contact. Zo kwam ik uit op interculturele communicatie."

Lees meer

"Ik hoopte dat we het veel zouden gaan hebben over interculturele communicatie in verschillende contexten, wat ook zo uitgekomen is. Qua mensen had ik niet echt een verwachting, maar het is heel leuk om zo’n internationale groep te hebben. Dan heb je ‘echte’ interculturele communicatie binnen de master Interculturele communicatie.

In het nieuws of sociale media kom je zaken tegen waarvan je dan denkt ‘hee, dit is interculturele communicatie! Dit leer ik!’ Ik denk dat in deze tijd, ook met de vluchtelingencrisis en natuurlijk sowieso steeds meer internationalisering, dat het een hele actuele studie is die heel veel relevante onderwerpen aansnijdt. Als je dan merkt dat je daar vanuit een andere hoek over mee kunt praten, en een ander licht kunt schijnen op de discussie -dus niet vanuit beleid of gender of recht of dergelijke- dat is een leuke realisatie.

We werken enorm veel in teamverband. Dat vond ik niet altijd leuk, maar daar leer je uiteindelijk echt veel van, ook als je denkt dat je al weet hoe het moet. Verder leer ik om een adviesrapport en officiële adviesbrief te schrijven. Dit had ik nog nooit gedaan. Presenteren kon ik al wel en vond ik al leuk, maar je wordt zeker gestimuleerd om dit meer te doen en goed te ontwikkelen.

In de toekomst wil ik iets gaan doen waarbij ik iets kan betekenen voor de medemens. Ik weet het nog niet helemaal zeker, maar training en/of consultancy is iets wat me zeker aanspreekt en wat ik heel interessant ben gaan vinden tijdens deze master. Eerder had ik mezelf niet zo snel als consultant gezien, maar nu ik er meer over weet, is het denk ik wel echt iets waar ik mezelf in zie werken en waar ik iets mee wil."