Duurzame bedrijfsvoering

illustratie duurzame bedrijfsvoering duurzaamheidsmonitor

De Universiteit Utrecht gaat kennis over duurzaamheid uit onderwijs en onderzoek verbinden aan de bedrijfsvoering (Strategisch Plan 2025). Op die manier wil de universiteit dat de eigen campus een voorbeeld wordt van hoe de transitie naar een duurzame samenleving eruit kan zien. Deze samenwerking vindt al plaats op onderwerpen zoals catering, de circulaire parkeergarage P-Olympos en elektrische auto’s op de campus.

Ondertussen werkt de universiteit aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Een greep uit de gestelde doelen van de diensten catering, logistiek en het woonbedrijf zijn volledig recyclebare cateringverpakkingen in 2022, vijftig procent minder voedselverspilling van de banqueting-afdeling in 2024 en een CO2-neutrale logistiek, een restafvalvrije campus en honderd procent circulair of klimaatneutraal inkopen van goederen in 2030.

In het kort

Afval

In 2021 is de hoeveelheid restafval van de universiteit met vijf procent gedaald ten opzichte van 2020. Dit is ten dele als gevolg van de lage bezetting in gebouwen door de coronapandemie. Een deel van de besparing komt door het beter scheiden van grof bedrijfsafval in het materialencentrum van de universiteit.

Catering

Het afgelopen jaar heeft de cateraar van de universiteit (Eurest) alle wegwerpservies vervangen met honderd procent recyclebare en composteerbare producten.

ITS

Bij de nieuwe aanbesteding voor hardware heeft de universiteit de duurzaamheidscriteria fors aangescherpt. Daarnaast wordt er een externe partij gecontracteerd die de gebruikte elektronische apparatuur van de universiteit duurzaam kan afvoeren.

Logistiek

In 2021 is het aantal touringcar-ritten met meer dan honderd procent toegenomen t.o.v. 2020. Bij de inzet van touringcars worden er waar dat kan bussen ingezet die rijden op HVO diesel. Dit is een fossielvrije brandstof gemaakt van bioproducten en heeft 91% lagere CO2-uitstoot dan conventionele brandstoffen zoals LPG en gewone diesel.

Living Labs

In 2021 startte UULabs wat zich richt op het activeren, verbinden en faciliteren van living labs voor duurzame ontwikkeling op de campus en in de organisatie van de universiteit.

Wat gebeurde er in 2021?

De campus als living lab

De Universiteit Utrecht gaat kennis uit onderwijs en onderzoek verbinden aan de bedrijfsvoering (Strategisch Plan 2025). Op deze manier wil de universiteit dat de eigen campus een voorbeeld wordt van hoe de transitie naar een duurzame samenleving eruit kan zien. In 2021 is UULabs gestart. UULabs faciliteert en stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsvoering en academici in living labs voor duurzame ontwikkeling. Op deze manier wordt de kennis van de universiteit ingezet om eigen bedrijfsvoering te verduurzamen en wordt de campus een hub van levende proeftuinen voor duurzame ontwikkeling.

In 2021 zijn er 21 Green Office Living Labs uitgevoerd. Voor de projecten koppelt de Green Office studenten aan een duurzaamheidsvraagstuk dat voortkomt uit de eigen bedrijfsvoering.

100% vleesloos banqueting aanbod

De universiteit had zich ten doel gesteld om in 2021 een volledig vegetarisch banqueting aanbod te hebben. Dit doel is bereikt. Zowel cateraar Vineyard als Eurest bieden een volledig vleesloos banqueting menu aan.

Gereduceerd papierverbruik

De Universiteit Utrecht wil in 2030 restafvalvrij zijn. Daarnaast wil de universiteit de hoeveelheid afval zoveel mogelijk inperken. Papier heeft als afvalstroom een relatief grote voetafdruk. Het papierverbruik van de universiteit neemt al een aantal jaren af, en in 2021 is dit, ook als gevolg van de coronapandemie, drastisch afgenomen. Het totale aantal pagina's dat in 2021 door studenten en medewerkers werd afgedrukt kwam uit op 1,6 miljoen afdrukken door studenten en 6,1 miljoen door medewerkers. In 2019 waren dit nog 5,7 miljoen afdrukken door studenten en 19,2 miljoen door medewerkers. Dat is een daling van 73% en resp. 68% over de afgelopen twee jaar. 

Categorieën afvalverbruik (kg)

Materialencentrum van de universiteit

De universiteit heeft in 2021 een eigen milieustraat ontwikkeld, ook wel het materialen- of grondstoffencentrum genoemd. Hier wordt het grove bedrijfsafval (onderdeel van het restafval) verder gescheiden en bekeken hoe deze materialen kunnen worden hergebruikt. De milieustraat bevindt zich in het Utrecht Science Park.

Groene zoekmachine nu de standaard

In 2021 heeft Information & Technology Services (ITS) de zoekmachine Ecosia de standaard zoekmachine op alle computers en laptops van de universiteit gemaakt. Met het inkomen dat Ecosia haalt uit betaalde zoekadvertenties, planten ze bomen in meer dan dertig landen. In totaal zijn er al meer dan 147 miljoen bomen geplant door Ecosia. De zoekmachine stuurt maandelijks een rapport met het aantal zoekopdrachten en geplante bomen. Over een tijdsperiode van twee maanden zijn er dankzij de zoekopdrachten van de Universiteit Utrecht bijna 2.000 bomen geplant.

Meer post, evenveel vervoerskilometers

Net als in 2020 zijn er in 2021 meer brieven, postpakketten en bestelde goederen vervoerd van en naar de centrale goederenontvangst van de universiteit. De toename heeft echter niet geleid tot meer vervoerskilometers omdat de routes efficiënt zijn ingepland en de volumes optimaal zijn geclusterd.

Wat gaan we in 2022 doen?

Catering

  • In 2022 start er een nudging labelling scheme pilot in het restaurant van het Educatorium. Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of de voorkeuren van mensen beïnvloed kunnen worden door middel van kleuren labels op maaltijdproducten die de mate van klimaatimpact aanduiden.
  • Ten behoeve van de doelstelling om voedselverspilling in 2030 met 50% te reduceren, wordt er in 2022 een nulmeting uitgevoerd.
  • Vanaf september 2022 worden alle verpakkingen in de restaurants van de universiteit van één type materiaal per verpakking. Het materiaal is herbruikbaar of honderd procent recyclebaar.

Afval

  • Vanaf 2022 wordt de rapportage van afvalcijfers gebaseerd op het terugdringen van restafval en de totale volume van het afval in plaats van het gewicht. Dit geeft een betere indicatie voor welke inspanningen resultaat hebben geleverd.
  • Het aantal onderwijs- en kantoorgebouwen waar afvalscheidingsstations staan wordt uitgebreid naar dertig in de komende vijf jaar.

ITS

  • In 2022 gaat ITS de focus leggen op het terugdringen van het energieverbruik, zowel op de werkplekken als in de datacenters waar de servers staan.

Logistiek

  • Vanaf 2022 wordt de rapportage van de CO2-uitstoot veroorzaakt door touringcars die de universiteit inhuurt ook meegenomen in de CO2-footprint.
  • In 2022 zal het Facilitair Service Centrum (FSC) het gesprek met de faculteiten opstarten om tot verdere verduurzaming van het UU-wagenpark over te gaan.

Factsheets bedrijfsvoering

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de factsheets logistiek, catering, afval , ITS en living labs, aangeleverd door de bedrijfsvoering van de universiteit.

Factsheet logistiek
Factsheet catering
Factsheet afval
Factsheet ITS
Factsheet living labs