Na de opleiding

In tegenstelling tot een beroepsopleiding, leidt een universitaire opleiding je niet op voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over een academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je bacheloropleiding alle kanten op. 

Er zijn maar weinig studenten die na een bacheloropleiding direct de arbeidsmarkt opgaan; bijna alle studenten gaan verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap of je zoekt een baan in het bedrijfsleven of in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie of in het onderwijs. Het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd. 

Aansluitende masters

De masters van de Universiteit Utrecht (UU) die het best aansluiten op je Molecular and Biophysical Life Sciences (MBLS) bachelordiploma zijn: 

  • Bioinformatics and Biocomplexity 
  • Drug Innovation 
  • Environmental Biology 
  • Experimental Physics 
  • Molecular and Cellular Life Sciences 

Hieronder vind je ook andere UU masters die goed passen bij een bachelor in MBLS. Afhankelijk van je studieprogramma, met name je keuzevakken, zou je ook geaccepteerd kunnen worden voor andere masters binnen de UU, een andere Nederlandse universiteit of in het buitenland.

Applied Data Science

Become a data science professional with excellent analytic capabilities in a wide number of domains.

Lees meer over Applied Data Science

Bioinformatics and Biocomplexity

Het leven is een van de meest complexe systemen om te bestuderen, omdat het een veelvoud van op elkaar inwerkende niveaus omvat. Voorbeelden zijn de verspreiding van zenuwpulsen langs axonen en de ingewikkelde patroonvormingsprocessen die optreden tijdens multicellulaire ontwikkeling. 

Dit interdisciplinaire masterprogramma duikt diep in bioinformatische data-analyse, modellering en simulatie van biocomplexiteit. Je leert de theoretische basis en fundamentele technieken die relevant zijn voor bio-informatica en / of biocomplexiteit, en hoe deze methoden toe te passen en te herontwikkelen om complexe biologische onderzoeksvragen te beantwoorden.

Bio-informatici en biocomplexiteitswetenschappers vind je in laboratoria, zoals in het ziekenhuis om nieuwe genen te ontdekken die een bepaalde ziekte veroorzaken. Of, bij onderzoeksinstituten en bedrijven die nieuwe medicijndoelen bestuderen, ecologische modellen verkennen of gewasopbrengsten verbeteren.

Lees meer over Bioinformatics and Biocomplexity

Bio Inspired Innovation

Learning from nature: where science meets sustainability

Bio inspired design and science are used for innovations that support a transition to a sustainable, circular economy. The Master’s programme Bio Inspired Innovation (BII) offers a unique blend of knowledge and skill training that will support the search for and development of circular business-models and bio inspired research & innovations.

Lees meer over Bioinspired Innovation

Biology of Disease

Het centrale thema in het programma is de vertaling van een klinisch probleem naar een wetenschappelijk experiment. Zo kun je een ziekte bestuderen om er achter te komen hoe het onderliggende mechanisme werkt. In de ideale situatie kan deze kennis leiden tot nieuwe vormen van therapie. Je voert onderzoeksprojecten uit over verschillende onderwerpen/ziekten in diverse laboratoria.

Afgestudeerden gebruiken de verschillende geavanceerde onderzoeksmethoden bij hun werk in medische, biomedische, biologische en industriële laboratoria.

Lees meer over Biology of Disease

Cancer, Stem Cells and Developmental Biology

Onze kennis over het menselijke DNA en eiwitten groeit snel, maar we weten nog niet genoeg om ernstige ziekten te kunnen voorkomen of genezen. In dit programma verdiep je je daarom in oncologie, moleculaire ontwikkelingsbiologie en genetica bij mensen en dieren. Deze interdisciplinaire kennis en kennis van moderne laboratoriumtechnieken en bio-informatica maken dat je complexe vraagstukken kunt gaan oplossen.

Afgestudeerden op gebied van Cancer, Stem Cells and Deveopmental Biology hebben een goede positie op de arbeidsmarkt.

Lees meer over Cancer, Stem Cells and Developmental Biology

Drug Innovation

Drug Innovation gaat over de vernieuwing en synthese van medicijnen en vaccins. De hoeveelheid innovatieve en nieuwe medicijnen neemt af. Aangezien medicijnen een effectief en goedkoop middel zijn tegen gezondheidsproblemen is het belangrijk om deze trend om te draaien. Hoe maken we door middel van nieuwe technieken medicijnen die nog beter werken? Je leert werken met de nieuwste technieken in laboratoria en krijgt de theoretische kennis die daarvoor nodig is. Onderzoeksvaardigheden doe je op in grote en kleine onderzoeksprojecten in je eigen voorkeursrichting. Na je studie kun je verder onderzoek doen in (academische) ziekenhuizen, de farmaceutische of biotechnologische industrie. 

Lees meer over Drug Innovation

Environmental Biology

Het doel van deze master is om te begrijpen hoe planten, microben en dieren functioneren in populaties en ecosystemen en hoe ze zich aanpassen aan de constant veranderende omgeving. Wie geïnteresseerd is in plantenbiologie, schimmelbiologie, paleo-ecologie of milieuvraagstukken in het algemeen, zit hier goed. Je zult de fundamentele bestaansprocessen van planten, schimmels, moleculen en cellen bestuderen, maar je ook richten op het bestuderen van gehele planten- en ecosystemen. De basis van de opleiding is praktijkonderzoek en theoretisch onderwijs, maar er zijn ook mogelijkheden voor meer toegepaste projecten.

Lees meer over Environmental Biology

Experimental Physics

Receive advanced training in the fundamental scientific theories that describe the world around us. 

Lees meer over Experimental Physics

Infection and Immunity

Infection and Immunity is de ontwikkeling van strategieën ter preventie en genezing van infecties en chronische ontstekingsziekten. Binnen dit multidisciplinaire programma doe je kennis op over ontstekingsziekten die voortkomen uit een disfunctionerend immuunsysteem en/of een infectie. Je leert de basis van wetenschappelijk onderzoek die je nodig hebt om:

  • de moleculaire basis van epidemiologie en infectie te begrijpen
  • de reactie, of het uitblijven ervan, van het lichaam op infecties te begrijpen
  • innovatieve strategieën te bedenken waarmee infecties kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld
  • het beleid in de gezondheidszorg te verbeteren. 
Lees meer over Infection and Immunity

Molecular and Cellular Life Sciences

Op het kruispunt van scheikundige, biologische en fysische wetenschappen leer je de functies van cellen op moleculair niveau begrijpen. Daarnaast is er ook een koppeling met bioinformatica. Het programma is ontworpen om dit unieke onderzoeksveld over te brengen op een nieuwe generatie studenten. De nadruk ligt het doen van onderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinaire aanpak. Je zult veel verschillende hoogstaande technieken leren, zoals geavanceerde methodologie in de genetica, celbiologie en/of structurele biologie. Je zult bijvoorbeeld leren welke scheikundige processen een rol spelen bij genetica.

Ook leer je de functies van cellen op moleculair niveau begrijpen en de theorie achter biomoleculaire technieken zoals massaspectrometrie, X-ray diffractie en nuclear magnetic resonance en cellulaire technieken zoals lichtmicroscopie. De focus van de master ligt op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en het toepassen van de geleerde theorie. Verder biedt het programma je de vrijheid om je te specialiseren in een specifiek veld binnen de biomoleculaire wetenschappen. 

Lees meer over Molecular and Cellular Life Sciences

Nanomaterials Science

Nanomaterialen zijn essentiële bouwstenen die kunnen zorgen voor een milieuvriendelijke productie van chemicaliën, licht kunnen omzetten naar energie en noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van snellere computers en beter transport van medicijnen. Deze master geeft je veel kennis en praktische ervaring met nieuwe nanomaterialen en hun synthese, structuur en toepassingen zoals katalysatoren en colloïdale kristallen. De expertise die je in deze master verkrijgt, geeft je de mogelijkheid om te werken aan een duurzamere maatschappij.

Lees meer over Nanomaterials Science

Neuroscience & Cognition

Door theoretische cursussen en onderzoek in multidisciplinaire teams krijg je een diep inzicht in de complexe manier waarop het brein functioneert. In aanvulling op de theoretische fundamenten van de neurowetenschappen ben je aan het werk in onderzoeksteams met mensen uit verschillende vakgebieden. Een voorbeeld: om te signaleren dat je een vriend ziet lopen, is herkenning (cognitie) van belang, zijn neuronen aan het werk (herinnering), vertalen je hersenen signalen en sturen ook nog eens jouw gedrag. Al deze complexe systemen komen bij Neuroscience and Cognition aan de orde.

Afgestudeerden vinden werk in adviesbureaus, ziekenhuizen of de industrie. Ongeveer 25% vindt een PhD-positie in één van de drie onderzoeksinstituten in Utrecht. 

Lees meer over Neuroscience & Cognition

Science and Business Management

Het gat tussen industrie en wetenschap te dichten; dat is het doel van dit masterprogramma. Het is vooral interessant voor bachelorstudenten die geïnteresseerd zijn in bedrijven. De cursussen zijn zo opgesteld dat ze je helpen om je academische en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, terwijl je daarnaast inzicht verkrijgt in product- en procesontwikkeling. Je leert om problemen die ontstaan in het innovatieproces te identificeren en te managen. Om de stap naar de markt te maken, verdiep je je ook in financieel management, ondernemerschap, ICT-vaardigheden en milieuvraagstukken.

Afgestudeerden van dit programma zijn gekwalificeerd voor onderzoeks- en managementposities in innovatieve bedrijven, adviesbureaus of de overheid.

Lees meer over Science and Business Management

Mogelijke beroepen

Met een Molecular and Biophysical Life Sciences (MBLS) bachelordiploma heb je veel verschillende beroepsmogelijkheden, zowel in Nederland als het buitenland.

Hieronder een selectie van mogelijke beroepen, nadat je ook een master hebt afgerond: