Extra uitdaging

Als je meer uitdaging zoekt naast het reguliere MBLS-studieprogramma, heb je de mogelijkheid deel te nemen aan ons honoursprogramma.

  Omarm je nieuwsgierigheid

  De Universiteit Utrecht biedt diverse honoursprogramma's voor studenten die op zoek zijn naar extra kansen om hun nieuwsgierigheid te voeden en zich persoonlijk te ontwikkelen. Honoursprogramma's worden gevolgd naast de reguliere bacheloropleiding. Er zijn zowel facultaire als universiteitbrede honoursprogramma's.

  Facultaire honoursprogramma

  Facultaire honoursprogramma's bieden meer diepgang in je eigen vakgebied. Hier krijgen studenten de gelegenheid om zich meer te concentreren op persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen hun eigen discipline. Informatie over facultaire honoursprogramma's vind je op deze pagina.

  Dit programma bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster, en biedt je de kans: 

  • je kennis te verdiepen of te verbreden
  • in een vroeg stadium van je studie kennis te maken met onderzoek doen
  • over de grenzen van je vakgebied heen te kijken
  • internationale ervaring op te doen

  Meer informatie 

  Wil je meer weten? Vink dan ook de honoursbrochure aan als je de MBLS brochure opvraagt, dat kan via deze link. Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met onze honoursprogrammacoördinator prof. dr. Mike Boxem.  

  For me, the honours program was a welcomed change of pace from my bachelor program and has taught me a lot. I have made amazing new friends and learned to be more independent and confident in my ideas as a student.

  Universiteitsbrede honoursprogramma's

  In deze interdisciplinaire programma’s krijgen studenten de kans om hun diverse interesses te verkennen terwijl ze samenwerken met studenten uit verschillende vakgebieden aan uiteenlopende maatschappelijke en academische vraagstukken. Hiermee ontwikkelen studenten de vaardigheid om complexe maatschappelijke kwesties te benaderen vanuit een breder perspectief. In een steeds meer onderling verbonden wereld is het vermogen om samen te werken met mensen uit diverse vakgebieden een essentiële vaardigheid. Na voltooiing van deze honoursprogramma’s ontvangen de studenten een honourscertificaat tijdens een feestelijke ceremonie. De volgende programma's worden aangeboden:

  Voor meer informatie over honours programma's aan de UU, ga naar de Honours College website, de honours Instagram of stuur een e-mail naar honourscollege@uu.nl.