Extra uitdaging

Als je meer uitdaging zoekt naast het reguliere MBLS-studieprogramma, heb je de mogelijkheid deel te nemen aan ons honoursprogramma.

Dit programma bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster, en biedt je de kans: 
 

  • je kennis te verdiepen of te verbreden
  • in een vroeg stadium van je studie kennis te maken met onderzoek doen
  • over de grenzen van je vakgebied heen te kijken
  • internationale ervaring op te doen

Voorbeelden van activiteiten binnen het Honoursprogramma zijn:

  • Samenwerken met een masterstudent in het lab
  • Organiseren van symposia en gastcolleges
  • Deelnemen aan bedrijfsexcursies in binnen- of buitenland
  • En nog veel meer interessante activiteiten en projecten

Dit honoursprogramma maakt deel uit van de Science Honours Academy. Hier werken studenten samen aan een breed scala van activiteiten met een interdisciplinaire insteek. In de onderstaande video vertellen studenten van de Science Honours Academy hun verhaal. 

Meer informatie 

Wil je meer weten? Vink dan ook de honoursbrochure aan als je de MBLS brochure opvraagt, dat kan met de knop hieronder. Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met onze honoursprogrammacoördinator prof. dr. Mike Boxem.  

Brochure aanvragen