Studieprogramma

De bachelor Molecular & Biophysical Life Sciences (MBLS) is een voltijd Engelstalige opleiding die in drie jaar kan worden afgerond. Elk jaar bestaat uit vier periodes van 10 weken (15 studiepunten). In elke periode volg je twee cursussen van 7,5 studiepunten die in de laatste week van de periode worden afgesloten met een tentamen. 

Curriculum

MBLS curriculum overview

In de eerste anderhalf jaar volg je basiscursussen over de belangrijkste aspecten van biologie, scheikunde, farmaceutische wetenschappen, wiskunde en biofysica. In jaar 2 en 3 stel je je eigen studieprogramma samen en volg je in totaal twaalf keuzevakken. Tenminste zes keuzevakken moeten binnen de MBLS bachelor vallen. Je mag maximaal zes keuzevakken buiten MBLS en dus uit de gehele universitaire studiegids kiezen.

Download visuele weergave (pdf)

Keuzevakken

De keuzevakken van de MBLS major zijn verdeeld onder vier thema’s:   

  • Genes to Organisms  
  • Molecules and Cells  
  • Molecules and Medicine  
  • Biophysics and Modelling

Sommige keuzevakken zijn nog in ontwikkeling.

Download visuele weergave

Vakken

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)vakken. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je vakken afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Werkvormen  

In de vakken die je volgt komen verschillende soorten werkvormen terug. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt:

WerkvormenIndicatie van tijdsbesteding
Hoorcollege20%
Werkcolleges en groepswerk20%
Practica20%
Zelfstudie30%

Alle studenten volgen samen college. De groepsgrootte voor opdrachten en practica is meestal tussen de 4 en 6 studenten.   

Afstudeerproject en scriptie

Onderzoeksgroepen van de departementen Scheikunde, Biologie en Farmaceutische Wetenschappen sluiten goed aan op het onderwijs in ons curriculum. Voor je afstudeerproject en scriptie kies je een laboratorium waar je onder begeleiding van onze wetenschappers je eigen onderzoeksproject gaat uitvoeren. Je presenteert jouw resultaten in een wetenschappelijk rapport en een eindpresentatie voor de onderzoeksgroep. 

Bindend studie advies (BSA)

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij MBLS ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.