Na de opleiding

Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op.

Er zijn maar weinig studenten die na een bacheloropleiding direct de arbeidsmarkt opgaan; 88% van de studenten gaat verder met een master (bron: 1CijferHO - VSNU, oktober 2021).

Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap of je zoekt een baan in het bedrijfsleven, in de beleids- of adviessector en in het onderwijs. Het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd. 
Bekijk de mogelijke beroepen na het doen van de opleiding Farmacie.

Aansluitende masters

Farmacie

De Nederlandstalige master Farmacie leidt op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg.

Het onderwijsprogramma is opgebouwd rond de kerntaken van de apotheker in de zorg, de industrie en het onderzoek: medicatiebegeleiding, medicatiebeleid, bereiden, beheren en afleveren van geneesmiddelen en de farmaceutische bedrijfsvoering. Het programma kenmerkt zich door multidisciplinaire blokken, een vroege kennismaking met de praktijk, een onderzoeksstage en de keuze voor een geneesmiddel- of patiëntprofiel.
Je krijgt te maken met de meest recente ontwikkelingen in het farmaceutische vakgebied die relevant zijn voor de beroepspraktijk. Activerende onderwijsvormen zoals probleem gestuurd en projectonderwijs staan centraal. 

Lees meer

Drug Innovation

Drug Innovation gaat over de vernieuwing en synthese van medicijnen en vaccins.

De hoeveelheid innovatieve en nieuwe medicijnen neemt af. Aangezien medicijnen een effectief en goedkoop middel zijn tegen gezondheidsproblemen is het belangrijk om deze trend om te draaien. Hoe maken we door middel van nieuwe technieken medicijnen die nog beter werken?
Je leert werken met de nieuwste technieken in laboratoria en krijgt de theoretische kennis die daarvoor nodig is. Onderzoeksvaardigheden doe je op in grote en kleine onderzoeksprojecten in je eigen voorkeursrichting.

Na je studie kun je verder onderzoek doen in (academische) ziekenhuizen, de farmaceutische of biotechnologische industrie. 

Lees meer

Selective Utrecht Medical Master (SUMMA)

In deze vierjarige onderzoeksmaster word je als student met een bachelor in biomedische wetenschappen of life sciences opgeleid tot arts én klinisch onderzoeker. Met een bachelordiploma geneeskunde krijg je géén toegang tot Selective Utrecht Medical Master (SUMMA). 

SUMMA heeft naast de medische theorie en praktijk ook een stevige wetenschappelijke component. Zo leer je nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde te volgen, op waarde te schatten en eraan bij te dragen. Eenmaal afgestudeerd combineer je patiëntenzorg en wetenschap.

In september 2013 is binnen SUMMA ook de ‘tech track’ gestart. Deze track wordt aangeboden door de UU en het UMC Utrecht in samenwerking met de TU Eindhoven. Wil jij arts/onderzoeker worden én heb je interesse in technologie? Dan is SUMMA-tech bedoeld voor jou. 

Lees meer

Epidemiology

Door toegepast (bio)medisch onderzoek en menselijke of veterinaire medicijnen proberen we epidemieën te voorkomen. Aan de orde komen onderzoeksvormen, implementatie, kwantitatieve analyse en de uitwerking op menselijke en veterinaire medicijnen en de algehele gezondheid.

Je leert hoe je een hypothese opstelt en kritisch evalueert en hoe je resultaten analyseert en interpreteert. Door je eigen inzichten op papier te zetten en conclusies te trekken, rond je een onderzoek af of zul je opnieuw in een vervolgonderzoek duiken. 

Lees meer

Health and Environment

Het oplossen van bedreigingen zoals chemische vervuiling en klimaatverandering en hun effect op de gezondheid van mens, dier en ecosysteem vraagt om een interdisciplinaire aanpak.

Lees meer

History and Philosophy of Science

Verdiep je vanuit een historisch en filosofisch perspectief in de unieke mix van fundamenten, uitvoering en cultuur in de wetenschap!

Hoe is de historische ontwikkeling van de wetenschap verlopen? Welke theorieën en uitvoeringen zijn in de loop der tijd voorbijgekomen? Deze vragen leer je in het perspectief te plaatsen van de culturele, sociale en institutionele factoren in het verleden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan theorieën zoals de relativiteitstheorie, kwantummechanica, evolutie en moderne genetica.
Een typische baan voor afgestudeerden is een PhD. Anderen stromen door in de werelden van wetenschapscommunicatie, adviesbureaus of financiën. 

Lees meer

Infection and Immunity

Infection and Immunity is de ontwikkeling van strategieën ter preventie en genezing van infecties en chronische ontstekingsziekten.

Binnen dit multidisciplinaire programma doe je kennis op over ontstekingsziekten die voortkomen uit een disfunctionerend immuunsysteem en/of een infectie. Je leert de basis van wetenschappelijk onderzoek die je nodig hebt om:

  1. de moleculaire basis van epidemiologie en infectie te begrijpen,
  2. de reactie, of het uitblijven ervan, van het lichaam op infecties te begrijpen,
  3. innovatieve strategieën te bedenken waarmee infecties mee kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld
  4. het beleid in de gezondheidszorg te verbeteren. 
Lees meer

Neuroscience and Cognition

Door theoretische cursussen en onderzoek in multidisciplinaire teams krijg je een diep inzicht in de complexe manier waarop het brein functioneert.

In aanvulling op de theoretische fundamenten van de neurowetenschappen ben je aan het werk in onderzoeksteams met mensen uit verschillende vakgebieden. Een voorbeeld: om te signaleren dat je een vriend ziet lopen, is herkenning (cognitie) van belang, zijn neuronen aan het werk (herinnering), vertalen je hersenen signalen en sturen ook nog eens jouw gedrag. Al deze complexe systemen komen bij Neuroscience and Cognition aan de orde.

Afgestudeerden vinden werk in adviesbureaus, ziekenhuizen of de industrie. Ongeveer 25% vindt een PhD-positie in één van de drie onderzoeksinstituten in Utrecht. 

Lees meer

Science and Business Management

Het gat tussen industrie en wetenschap te dichten; dat is het doel van dit masterprogramma.

Het is vooral interessant voor bachelorstudenten die geïnteresseerd zijn in bedrijven. De cursussen zijn zo opgesteld dat ze je helpen om je academische en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, terwijl je daarnaast inzicht verkrijgt in product- en procesontwikkeling. Je leert om problemen die ontstaan in het innovatieproces te identificeren en te managen. Om de stap naar de markt te maken, verdiep je je ook in financieel management, ondernemerschap, ICT-vaardigheden en milieuvraagstukken.

Afgestudeerden van dit programma zijn gekwalificeerd voor onderzoeks- en managementposities in innovatieve bedrijven, adviesbureaus of de overheid. 

Lees meer

Science Education and Communication

Je bent thuis in bètawetenschappen en wilt ook graag het sociale belang van dit vakgebied overbrengen aan anderen.

Er is een sterke behoefte aan professionals die het gat tussen wetenschap en het publiek kunnen dichten.
Niet alleen als je docent wilt worden, maar ook als je (wetenschaps)communicatie in brede zin interessant vindt, volg je dit programma. Stage is een belangrijk onderdeel: op een school, of bij educatieve instellingen, zoals wetenschapmusea, ziekenhuizen en universiteiten. 

Lees meer

Hoewel de meeste studenten (88%,) direct na hun bachelor doorstromen naar een master kun je ook direct na je bachelor aan de slag. Met de educatieve minor in je profileringsruimte kun je als tweedegraads docent in het middelbaar onderwijs terecht en je kunt in de (bio)farmaceutische industrie aan het werk.

Promoveren

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat onderzoeker wilt worden, kun je promoveren. Dit betekent dat je een proefschrift over je onderzoek publiceert en dit verdedigt voor een commissie. Daarna mag je de titel dr. (doctor) voor je naam zetten. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. Een promotietraject duurt vier jaar.

In de master Farmacie leer je hoe het is om in een apotheek te werken

Werken na de master

Afhankelijk van welke master je kiest, kun je aan de slag als:

  • Openbaar apotheker: je werkt in ‘de apotheek om de hoek’, waar je patiënten begeleidt in het gebruik van hun medicijnen.
  • Ziekenhuisapotheker: je adviseert specialisten over de keuze van geneesmiddelen. Je bent verantwoordelijk voor de bereiding van geneesmiddelen die niet in de handel zijn.
  • Inspecteur voor de volksgezondheid, adviseur bij zorgverzekeringen of als klinisch chemicus.
  • Geneesmiddelonderzoeker/industrieapotheker: je ontwikkelt nieuwe geneesmiddelen, je houdt je bezig met de registratie van nieuwe producten of met de marketing ervan.
  • Geneesmiddelonderzoeker: als apotheker/geneesmiddelonderzoeker kun je natuurlijk ook onderzoek doen aan de universiteit of aan andere onderzoeksinstituten.

Mogelijke beroepen

Zie hieronder een selectie van mogelijke beroepen afhankelijk van welke (Farmacie) master je hebt gedaan.