Studieprogramma

De Farmacie bachelor duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier periodes van tien weken. Per periode volg je twee cursussen en elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.

We verwachten van jou een actieve studiehouding, wat betekent dat je bereid bent om 40 uur per week aan je studie te besteden. Gemiddeld heb je 13 contacturen. De rest is zelfstudie.

Vakken

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)vakken. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je vakken afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Werkvormen

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de cursussen die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt:

WerkvormenIndicatie van tijdsbesteding
Hoorcollege10%
Werkcollege12%
Practicum10%
Groepswerk12%
Zelfstudie56%

  Groepsgroottes

  Er zijn gemiddeld 240 eerstejaars studenten die aan de studie Farmacie beginnen. In de hoorcolleges zit je met 240 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 15 studenten.

  Naar het buitenland 

  Zo'n 10% van onze studenten gaat voor korte of langere tijd naar het buitenland. Je kunt bijvoorbeeld als uitwisselingsstudent driekwart jaar aan een andere Europese universiteit studeren. Dit doe je tijdens je profileringsruimte (vrije keuzeruimte in je rooster). De tentamens die je daar haalt tellen mee voor je bachelordiploma in Nederland. Naast studiefinanciering kun je een buitenlandbeurs aanvragen. De universiteit ter plaatse helpt je met het vinden van woonruimte.

  Educatieve minor

  Je kunt ervoor kiezen om een deel van je keuzevakken in te zetten voor het volgen van de educatieve minor, waarin je leert hoe jouw ‘schoolvak’ in elkaar zit en hoe je een interessante les geeft. Naast de theorie loop je stage op een school. Maar het bereid je ook voor op andere vormen van educatie, zoals het geven van trainingen en workshops. Met deze minor ben je met je bachelordiploma (beperkt) bevoegd les te geven in het voortgezet onderwijs.  

  Meer over de educatieve minor

  De educatieve minor biedt mij de perfecte kans om te ontdekken of het docentschap bij me past, terwijl ik tegelijkertijd waardevolle vaardigheden opdoe die in verschillende aspecten van mijn carrière van pas zullen komen.

  Bindend studieadvies

  Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij farmacie ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.