Studieprogramma

De Farmacie bachelor duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier periodes van tien weken. Per periode volg je twee cursussen en elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.

We verwachten van jou een actieve studiehouding, wat betekent dat je bereid bent om 40 uur per week aan je studie te besteden. Gemiddeld heb je 13 contacturen. De rest is zelfstudie.

De verschillende vormen van onderwijs variëren elke dag weer, dat sprak me erg aan.

Werkvormen

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de cursussen die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt:

WerkvormenIndicatie van tijdsbesteding
Hoorcollege10%
Werkcollege12%
Practicum10%
Groepswerk12%
Zelfstudie56%

  Groepsgroottes

  Er zijn gemiddeld 240 eerstejaars studenten die aan de studie Farmacie beginnen. In de hoorcolleges zit je met 240 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 15 studenten.

  Naar het buitenland 

  Zo'n 10% van onze studenten gaat voor korte of langere tijd naar het buitenland. Je kunt bijvoorbeeld als uitwisselingsstudent driekwart jaar aan een andere Europese universiteit studeren. Dit doe je tijdens je profileringsruimte (vrije keuzeruimte in je rooster). De tentamens die je daar haalt tellen mee voor je bachelordiploma in Nederland. Naast studiefinanciering kun je een buitenlandbeurs aanvragen. De universiteit ter plaatse helpt je met het vinden van woonruimte. 

  Bindend studieadvies

  Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij farmacie ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.