Studieprogramma

De bacheloropleiding Biomedische wetenschappen duurt 3 jaar. Als student Biomedische wetenschappen geniet je veel keuzevrijheid want je kunt kiezen uit 45 verschillende cursussen.

Waar volg ik onderwijs?

Het onderwijs vindt voornamelijk plaats in het UMC Utrecht en het Hijmans van den Berghgebouw.

Vakken

JaarBachelorfase (3 jaar) major
 Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4
1

Cellen
Project Tumoren en Metastasen

Organisme
Genoom
Moleculen
Evolutiebiologie
Veroudering
Weefsels
Oog voor impact
2OnderzoeksmethodenOrgaansystemen
Mol. biologie van de cel
Human Monogenic Diseases
Neurowetenschappen
Bioinformatica
Alg. Farmacologie
Hormonen & homeostase
Ontwikkelingsbiologie
3Infectie & immuniteit
Communiceren via DNA-lab
Pathologie
Toxicologie
Stofwisseling
Vascular biology
Moleculaire pathologie
Academic English sciences
Cardiac pathophysiology
Klinische immunologie
Regenerative medicine
Virologie
Researchproject