Studieprogramma

Vakken 1e jaar
Blok 1
Cellen
DNA-structuur, replicatie, transcriptie en translatie worden behandeld. Het functioneren van de cellen komt aan bod en je kunt je VMT (veilige microbiologische technieken) certificaat halen.
Project 'Tumoren en Metastasen'
In groepsverband bestudeer je de moleculair biologische oorzaken van kanker.
Blok 2
Organisme
Je krijgt kennis over het bouwplan van de mens en van lagere en hogere gewervelde dieren. Ook wordt de ontwikkeling van het menselijk embryo behandeld.
Genoom
De structuur van het genoom en het principe van gereguleerde gen-expressie wordt behandeld. Ook leer je allerlei moleculair biologische technieken.
Blok 3
Moleculen
Je leert over de structuur en eigenschappen van koolhydraten, eiwitten en lipiden en over hun metabolisme.
Ethiek (keuzevak)
Ethische kwesties rondom biomedisch onderzoek worden besproken. Denk aan het (genetisch) modificeren van dieren en mensen, transgenese en het eigenaarschap van lichaamsmateriaal voor onderzoek.
Gedragsbiologie (keuzevak)
Je leert over gedrag en leerprocessen, communicatie en ritualisatie tussen dieren, sociale systemen en dominantiehiërarchieën, stress en welzijn van dieren en de humane gedragsbiologie.
Evolutiebiologie (keuzevak)
De historie van de evolutietheorie wordt behandeld, evenals de evolutie van de mens, de processen voor het ontstaan van nieuwe soorten en het aanpassen van soorten aan het milieu.
Introductie Neurowetenschappen (keuzevak)
Je krijgt een eerste inzicht in de werking van de hersenen. Verschillende hersenziektes en verstoord gedrag komen aan bod.
Medische Beeldvormende technieken (keuzevak)
Je leert over de fysica achter de belangrijkste medische beeldvormende technieken, zoals röntgentechnieken en magnetic resonance imaging (MRI).
Oriëntatie Honours Programma (keuzevak)
In deze Honourscursus worden academische vaardigheden zoals wetenschappelijk schrijven en presenteren geoefend aan de hand van een zelfgekozen biomedisch onderwerp.
Veroudering (keuzevak)
Welke mechanismen liggen ten grondslag aan veroudering? Hoe verlopen herstel- en opruimprocessen in de cel? Ook worden anti-verouderingsstrategieën besproken.
Blok 4
Weefsels
Hoe differentiëren cellen zich tijdens de ontwikkeling van een organisme tot verschillende celtypen? Hoe worden weefsels gevormd? Wat zijn de functies van de weefsels?
Project 'Ziekten'
In groepsverband verdiep je je in de oorzaken van een aandoening, de pathogenese en de behandelmethoden.
Vakken 2e jaar
Blok 1
Onderzoeksmethoden
Alle facetten van de onderzoekscyclus komen aan bod: formuleren onderzoeksvraag, opstellen onderzoeksprotocol, uitvoeren experiment, verslaglegging.
Blok 2
Orgaansystemen (keuzevak)
Bouw en functie van hart, bloedvaten, longen en nieren. Fysische en chemische werking van de organen.
Moleculaire Biologie van de Cel (keuzevak)
Hoe worden signalen door de cel doorgegeven en hoe leiden die uiteindelijk tot een respons?
Blok 3
Statistiek & Epidemiologie
Principes en basisbegrippen van epidemiologisch onderzoek en technieken uit de biostatistiek.
Genes and genomes (keuzevak)
Hoe worden genetische factoren geïdentificeerd die een rol spelen bij erfelijke ziekten bij de mens?
Neurowetenschappen (keuzevak)
Ontwikkeling, structuur en functie van het zenuwstelsel.
Academic English for the Sciences (keuzevak)
Engelse vaardigheden op het gebied van schrijven, lezen en presenteren.
Klinische Oncologie (keuzevak)
Het ontstaan van tumoren, de groeiwijze en behandelmethoden.
Blok 4
Algemene farmacologie (keuzevak)
Je leert hoe het lichaam reageert op een medicijn en omgekeerd, wat het medicijn doet in het lichaam.
Hormonen en homeostase (keuzevak)
Hoe regelen hormonen de voortplanting, de groei, stress en de energiehuishouding in organismen?
Ontwikkelingsbiologie (keuzevak)
Embryonale ontwikkeling van dierlijke organismen en de stoornissen die daarbij kunnen optreden.
Ziekten van het centrale zenuwstelsel (keuzevak)
Welke psychiatrische stoornissen zijn er? Wat zijn de oorzaken ervan? Welke gedrags- en hersenonderzoeksmethoden zijn er?
Hemostase, trombose en rode bloedcellen (keuzevak)
Het stelpen van bloedingen (hemostase) en het onstaan van arteriele en veneuze trombose.
Voortgezette celbiologie (keuzevak)
Hoe worden compartimenten (organellen) in cellen gevormd? Hoe communiceren ze met elkaar? Hoe leiden ontsporingen tot ziekteprocessen?
Doceren via het DNA-lab (keuzevak)
Je gaat als student met het reizende DNA-lab middelbare scholen langs.
One Health (keuzevak)
Samen met Honoursstudenten van andere opleidingen werk je aan een multidisciplinair probleem zoals de aanpak van vogelgriep of Q-koorts.
Bioinformatica & Genoomanalyse (keuzevak)
In genetisch en moleculair onderzoek worden er grote hoeveelheden gegevens verkregen. In deze cursus leer je om met die gegevens te werken en ze te analyseren.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Infectie en Immuniteit (keuzevak)
Hoe verdedigen wij ons tegen bacteriën, virussen en andere micro-organismen en hoe proberen zij onze afweer en ons immuunsysteem te omzeilen?
Pathologie (keuzevak)
Je leert over celpathologie, ontstekingsprocessen, tumoren en circulatiestoornissen. Verder komen de (moleculair biologische) technieken die gebruikt worden voor weefselanalyses aan bod.
Toxicologie (keuzevak)
De werking en effecten van potentieel giftige stoffen (geneesmiddelen, schoonmaakmiddelen, pesticiden, milieuvervuilende stoffen etc) op mens en dier.
Moleculaire Mechanismen van Kanker (keuzevak)
Moleculaire grondslagen van verschillende tumortypen. Praktisch werk met o.a. weefselkweek, eiwitexpressie, massa-spectrometrie en immunofluorescente detectie.
Doceren via het DNA-lab (keuzevak)
Je gaat als student met het reizende DNA-lab middelbare scholen langs.
Clinical Trials (keuzevak)
Je leert hoe je op een goede en ethische manier menselijke proefpersonen kunt inzetten om behandelmethodes te testen.
Academic English for the Sciences (keuzevak)
Engelse vaardigheden op het gebied van schrijven, lezen en presenteren.
Blok 2
Stofwisseling (keuzevak)
Synthese, opslag en afbraak van koolhydraten, vetten en eiwitten in het lichaam en de invloed van hormonen daarop.
Academic English for the sciences (keuzevak)
Engelse vaardigheden op het gebied van schrijven, lezen en presenteren.
Doceren via het DNA-lab (keuzevak)
Je gaat als student met het reizende DNA-lab middelbare scholen langs.
Vascular Biology (keuzevak)
Hoe ontstaan hart- en vaatziekten? Wat gebeurt er precies bij een hartinfarct? Welke processen spelen een rol bij het herstel ervan? Hoe kun je hart- en vaatziekten behandelen?
Business in the Life Sciences (keuzevak)
Hoe start je een bedrijf in de biomedische sector? Je leert over bedrijfskunde en ondernemerschap toegepast op de life sciences.
Moleculaire Pathologie (keuzevak)
Het verkrijgen van weefsels tot en met de (moleculaire) diagnostiek van de ziekte.
Personalized Genetics (keuzevak)
Wetenschappelijke, technologische en klinische ontwikkelingen in de humane genetica en hun onderlinge samenhang.
Biomedical Research Lab (keuzevak)
Laboratoriumcursus waarbij je voltijds onderzoek aan een actuele vraagstelling uitvoert.
Molecular Basis of Bacterial Infections (keuzevak)
In deze cursus staat de bacterie centraal en hoe deze een infectie kan veroorzaken. Je leert veel experimentele technieken vanuit de moleculaire microbiologie.
Blok 3
Cardiac Pathophysiology (keuzevak)
De pathofysiologie van hart, vaten, longen en nieren, zoals hartritmestoornissen, longafwijkingen en fysiologische verstoringen van homeostase. Je schrijft een individuele scriptie of essay.
Klinische Immunologie (keuzevak)
Genetische afwijkingen, infecties of anti-kankertherapieën kunnen leiden tot allerlei (auto-)immuunziekten. Ook de transplantatie van organen en beenmerg leidt tot immunologische problemen.
Doceren via het DNA-lab (keuzevak)
Je gaat als student met het reizende DNA-lab middelbare scholen langs.
Reproductie (keuzevak)
Voortplanting bij mens en dier: hormooncyclus, copulatie, bevruchting, ontwikkeling van het embryo, geboorte.
Virologie (keuzevak)
Hoe zien virussen eruit? Hoe dringen ze een cel binnen? Hoe vermeerderen ze zich? Hoe verspreiden virussen zich in een populatie? Hoe beschermen we ons tegen virussen?
Voortgezette Neurowetenschappen (keuzevak)
De werking van het zenuwstelsel en verstoringen daarin (epilepsie, schizofrenie, obesitas, anorexia, Alzheimer).
Moleculaire Pathologie (keuzevak)
Het verkrijgen van weefsels tot en met de (moleculaire) diagnostiek van de ziekte.
Regenerative Medicine (keuzevak)
Het functioneel herstellen van weefsels via (stam)celtransplantatie en het activeren van stamcellen.
Researchproject plus (keuzevak)
Bestaat uit drie essentiële onderdelen: een literatuurstudie, ministage van 7 weken en het schrijven van een Engelstalig essay.
Molecular Basis of Bacterial Infections (keuzevak)
In deze cursus staat de bacterie centraal en hoe deze een infectie kan veroorzaken. Je leert veel experimentele technieken vanuit de moleculaire microbiologie.
Early Life Events (keuzevak)
Je kijkt naar het ontstaan, de gevolgen en de behandeling van pathogene processen in de eerste levensfase.
Open Science (keuzevak)
In deze cursus doorloop je de onderzoekscyclus met een speciale aandacht voor het opzetten en verantwoorden van experimenten en de verwerking van onderzoeksresultaten.
Gentherapie, kanker en aids (keuzevak)
In deze cursus verdiep je je op moleculair niveau in de mechanismen voor het ontstaan van een aantal ziekten als SCID, kanker en AIDS.
Blok 4
Researchproject
Het doen van een onderzoek (literatuur bestuderen, hypothese stellen, experimenten uitvoeren, resultaten analyseren en een Engelstalige essay hierover schrijven) bij een laboratorium naar eigen keuze.