Biomedische wetenschappen opnieuw op de eerste plaats!

De Utrechtse bacheloropleiding Biomedische wetenschappen is door de Keuzegids als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten. De Keuzegids Universiteiten wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) en is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies. De gids is samengesteld op basis van studentenoordelen (NSE), cijfers over het contact met docenten, slagingspercentages en visitatierapporten. Lees meer >

Biomedische wetenschappen
Hoe ontstaan ziekten, hoe kunnen we ze bestrijden? Hoe zit een gezond mens in elkaar? Biomedische wetenschappen gaat over de cel- en lichaamsprocessen in gezonde en zieke mensen en dieren.

Onderzoeksgericht

Als biomedisch wetenschapper moet je eerst weten wat een normaal proces is om te kunnen bepalen wat een verstoring is. Daarnaast zoek je naar de oorzaak van ziekten en leer je over bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen. De studie richt zich vooral op onderzoek. Je komt dus niet rechtstreeks in contact met patiënten.

Van biomembranen tot ondernemer

In het eerste jaar leer je hoe mensen en andere zoogdieren in elkaar zitten en verdiep je je in cellen, weefsels, moleculen en organismen. In het tweede en derde jaar volg je vakken als onderzoeksmethoden en biomembranen of signaaltransductie, of je kiest voor celbiologie of neurowetenschappen, of de managementcursus 'entrepeneur'. Naast biomedische kennis en onderzoek besteden we ook aandacht aan het communiceren over wetenschap en het maatschappelijke belang van onderzoek.

Iets voor jou?

Vond je biologie leuk op school en was je geboeid door natuur- en scheikunde? Ben je geïnteresseerd in medische ontwikkelingen en voel je je aangetrokken tot onderzoek op het snijvlak van geneeskunde en biologie? Dan is Biomedische wetenschappen iets voor jou!

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2017-2018): € 2.006
  • Instellingstarief 2017-2018: € 10.546 (EU), € 12.134 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geneeskunde
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56990