Ervaringen

Sharon Christensen, alumnus en onderzoeksanalist in het UMC Utrecht

Portretfoto van Sharon Christensen

"Ik heb echt mijn draai gevonden in de oncogenetica via de master Cancer, Stem Cells and Developmental Biology (CSDB). Daarvoor heb ik best wel eens getwijfeld of ik wel echt in deze master of dit vak terecht zou kunnen komen. Dat gebeurde me vooral voor aanvang van de opleidingen, aangezien maar een beperkt aantal studenten mag starten. Mijn ervaring is dat je het altijd moet proberen. Ik heb me toch aangemeld en het is gelukt. Niet geschoten is altijd mis.

Behalve de kennis die ik er heb opgedaan, heeft de bachelor me geholpen in de manier van denken. Ik stuur mezelf bij naar wat ik op dat moment nodig heb en leuk vind. Tijdens mijn master CSDB werd ik uitgedaagd om naast een stage in Nederland ook een onderzoekstageplek in het buitenland te doen. Ik heb toen gekozen voor een stageplek in Oxford. Ook brengt het me op onverwachte onderwerpen. Ik had in 6-vwo echt niet kunnen denken dat ik ooit voor oncologie zou kiezen. De keuzevrijheid in de bachelor heeft me op die richting gebracht. Zo ben ik na mijn masteropleiding met een promotieonderzoek begonnen naar de effecten van chemotherapie op het DNA van patiënten.

‘Communiceren via het DNA-lab’ is een bachelorvak met een beperkt aantal plaatsen. Daarvoor ging ik het hele land door om aan middelbare scholieren practica over genetica te geven. Echt leuk! Daarom ben ik tijdens mijn PhD ook doorgegaan met de basiskwalificatie onderwijs. Tijdens twee keer drie maanden heb ik een vak gegeven aan studenten in jaar 1. Hiermee heb ik mijn onderwijsgraad gehaald.

Tijdens de bachelor kreeg ik vrienden die ik nu nog steeds zie. Vrienden voor het leven. Dat doet deze studie ook met je. Biomedische wetenschappen in Utrecht is leuk voor wie een brede interesse heeft. Je wordt gestimuleerd om meer kennis op te doen bij andere faculteiten. Ik heb vakken gevolgd bij Biologie, Farmaceutische wetenschappen en Psychologie. Dan merk je plots dat je toch stiekem wel expert bent geworden in de biologie. Dingen die ik bij andere faculteiten heb geleerd zijn bijvoorbeeld hoe verschillende medicijnen werken in het lichaam, hoe de verschillende hersenonderdelen werken in biologie en gedrag en extra diepgang op biologische onderwerpen die niet in het biomedische wetenschappen curriculum zaten."

Arjan Bassa, over het eerste en tweede jaar Biomedische wetenschappen

Portretfoto van Arjan Bassa

“Je staat in deze opleiding meteen met je neus bovenop de nieuwste ontwikkelingen. Daardoor heb je steeds het gevoel dat je bezig bent met zaken die echt belangrijk zijn. Dat is ook de reden dat ik Biomedische wetenschappen (BMW) verkoos boven Geneeskunde: bij Geneeskunde ben je directer bezig met het behandelen van de ziekte, bij BMW onderzoek je hoe iemand ziek kan worden en hoe je dat kan voorkomen. Het onderzoeksniveau is veel gedetailleerder en gaat terug tot het kleinste niveau van het leven.

Bijna al het onderwijs wordt gegeven door mensen uit de praktijk: onderzoekers en arts-onderzoekers van het UMC Utrecht. Zij vertellen waarmee ze op dat moment bezig zijn. Bijvoorbeeld waar ze onderzoek naar doen of wat voor ziekte ze behandelen. Dat maakt de lessen interessant. Je merkt dat er op sommige vragen van studenten nog geen antwoord is. Dat ze daar juist nog onderzoek naar doen. Dat is aan de ene kant frustrerend, maar aan de andere kant weet je dat er nog veel te ontdekken valt.

Zelf weet ik nog niet precies wat ik met deze opleiding wil gaan doen. Mijn interesse gaat nu uit naar kanker, maar je kan je ook verdiepen in infectieziektes, of virussen of het zenuwstelsel om maar wat te noemen. Het curriculum biedt veel keuzeruimte en manieren om je te verdiepen én verbreden. Je kan ook nog een tijd in het buitenland studeren. Die keuzevrijheid was voor mij ook één van de redenen om voor Utrecht te kiezen.

Dit tweede jaar zit ik in het honoursprogramma. Dan volg je naast de gewone vakken een speciaal onderwijstraject waarin je onder andere een groot eigen project uitvoert. Verder mag je als groep studenten sprekers uitnodigen en ga je een eigen onderzoek doen. Ik hoop daardoor een nog betere student te worden met een brede kijk op het vakgebied. De opleiding heeft een vol studieprogramma. Je moet een hoop doen, maar als je discipline hebt, hou je nog genoeg tijd over om te werken, te sporten of om zo’n extra onderwijsprogramma te volgen.”