TKI – Inside Out

Renovatie en duurzaamheid

Aan de Henriëttedreef in Utrecht wordt een sociale woningbouwflat verduurzaamd. Naast de technische innovaties, is het belangrijk dat bewoners zich ook bewust duurzaam gaan (of blijven) gedragen na de verbouwing. Op deze manier kan het hoogste rendement behaald worden. Door middel van interviews met bewoners brengen wij in kaart hoe zij denken over het klimaat, duurzaamheid en de verduurzaming van de flat. We maken daarmee inzichtelijk welke factoren bewoners motiveren of belemmeren in het zich duurzaam gedragen.

Onderzoekers

Samenwerking

In dit project wordt samengewerkt met USI, Bo-Ex en technische partners.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken ('Topsector Energiesubsidie').

Meer informatie

Website Inside Out