De Opleidingsadviescommissie Biologie (OAC-B) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding Biologie. Hierbij adviseert ze het Opleidingsbestuur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid. De leden van de OAC-B maken geregeld deel uit van ontwikkelteams die zich bezig houden met de vernieuwing van specifieke onderdelen van de opleiding. De samenstelling van deze commissie, waarin 6 studenten en 6 docenten participeren, garandeert een goede betrokkenheid van studenten bij de interne kwaliteitszorg. Heeft u vragen die betrekking hebben op de OAC-B of wilt u notulen ontvangen dan kunt mailen naar: science.oac-biologie@uu.nl

Leden van de OAC-B 2016-2017:

Voorzitter: Martijn van Zanten (docent)
Vice-voorzitter: Esther de Groot (student biologie) 

Docentleden:

 • Jan Bogerd
 • Ronnie de Jonge
 • Elly Langewis
 • Luis Lugones
 • Kirsten ten Tusscher

Studentleden:

 • Lucia Jonckers Nieboer   (student Biologie)
 • Joris van der Lugt            (student Biologie)
 • Remy Muts                      (student MLS)
 • Sacha Spelier                  (student Biologie)
 • Julia Staats                      (student Biologie)

Adviserende leden: 

 • Isolde den Tonkelaar (studieadviseur) 
 • Amy Pace (studentbestuurslid)

Leden Onderwijs commissie Undergraduate School          

Docent: Martijn van Zanten

Student: Esther de Groot

 

Notulist:  Margreet Haverkamp
Contact: voorzitter