De Opleidingsadviescommissie Biologie (OAC-B) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding Biologie. Hierbij adviseert ze het Opleidingsbestuur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid. De leden van de OAC-B maken geregeld deel uit van ontwikkelteams die zich bezig houden met de vernieuwing van specifieke onderdelen van de opleiding. De samenstelling van deze commissie, waarin 6 studenten en 6 docenten participeren, garandeert een goede betrokkenheid van studenten bij de interne kwaliteitszorg. Heeft u vragen die betrekking hebben op de OAC-B of wilt u notulen ontvangen dan kunt mailen naar: science.oac-biologie@uu.nl

Leden van de OAC-B 2017-2018:

Voorzitter: Martijn van Zanten (docent)
Vice-voorzitter: Lucia Jonckers Nieboer (student biologie) 

Docentleden:

 • Jan Bogerd
 • Ronnie de Jonge
 • Elly Langewis
 • Luis Lugones
 • Kirsten ten Tusscher

Studentleden:

 • Rachel Wennink (student Biologie)
 • Kees Blijleven (student Biologie)
 • Remy Muts (student MLS)
 • Bas van der Meer (student Biologie)
 • Julia Staats (student Biologie)

Adviserende leden: 

 • Isolde den Tonkelaar (studieadviseur) 
 • Bas van Mekel (studentbestuurslid)

Leden Onderwijs commissie Undergraduate School          

Docent: Martijn van Zanten

Student: Lucia Jonckers Nieboer

 

Notulist:  Annemarie Stavorinus
Contact: voorzitter