Opleidingsadviescommissie

De Opleidingsadviescommissie Biologie (OAC-B) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding Biologie. Hierbij adviseert ze het Opleidingsbestuur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid. De leden van de OAC-B maken geregeld deel uit van ontwikkelteams die zich bezig houden met de vernieuwing van specifieke onderdelen van de opleiding. De samenstelling van deze commissie, waarin 6 studenten en 6 docenten participeren, garandeert een goede betrokkenheid van studenten bij de interne kwaliteitszorg. Heeft u vragen die betrekking hebben op de OAC-B of wilt u notulen ontvangen dan kunt mailen naar: science.oac-biologie@uu.nl

Leden van de OAC-B 2019-2020:

Voorzitter: Edwin Pos (docent)
Vice-voorzitter: Kees Blijleven (student biologie) 

Docentleden:

 • Jan Bogerd
 • Brigit van Brenk
 • Elly Langewis
 • Laurens van Meeteren
 • Jorg Massen

Studentleden:

 • Hannah Verwei
 • Silke Rammeloo
 • Jeroen Passenier
 • Sander Heijnens
 • Sofie van Dorst

Adviserende leden: 

 • Isolde den Tonkelaar (studieadviseur) 
 • Jelle Keijzer (studentbestuurslid)

Leden Onderwijs commissie Undergraduate School          

Docent: Edwin Pos

Student: Kees Blijleven

 

Notulist:  Natasha Snel
Contact: voorzitter