Onderwijs

Het departement Biologie coördineert het onderwijs van de bacheloropleiding in Biologie en ook verschillende masteropleidingen die worden aangeboden via de School of Life Sciences en de School of Natural Sciences.

Zeven Nederlandse universiteiten bieden een opleiding Biologie aan; de Universiteit Utrecht biedt de breedste opleiding Biologie van Nederland aan. De opleiding Biologie aan de Universiteit Utrecht verwelkomt elk jaar 400 eerstejaars studenten. Utrecht heeft ook het grootste aantal onderzoeksgroepen, waardoor studenten de grootste keuzemogelijkheden hebben. Het departement Biologie van de Universiteit Utrecht werkt samen met andere opleidingen (Aardwetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Natuurkunde en Scheikunde), en tijdens je studie krijg je de kans om je te richten op de raakvlakken tussen deze verschillende gebieden.  Naast de opleiding is ook de stad Utrecht een reden voor veel studenten om hier te komen studeren.

Bacheloropleiding

Utrecht biedt de breedste opleiding Biologie van Nederland. Hierdoor kunnen studenten Biologie kiezen uit veel verschillende vakken. Ook kunnen zij vakken volgen die buiten de opleiding Biologie vallen (bijvoorbeeld een combinatie van Aardwetenschappen en Biologie).

Meer over de bacheloropleiding Biologie voor nieuwe studenten
Meer over de bacheloropleiding Biologie voor huidige studenten

Masteropleidingen

Het departement Biologie biedt één masteropleiding aan in de Biologische Wetenschappen. Binnen deze masteropleiding kunnen studenten verschillende studietrajecten volgen. Deze tracks kunnen worden gezien als een voortzetting van de studietrajecten die tijdens de bacheloropleiding werden aangeboden.

Studenten kiezen één mastertraject. De tracks worden aangeboden door de School of Life Sciences en de School of Natural Sciences. Het departement Biologie levert ook een grote bijdrage aan het onderwijs van de volgende mastertrajecten:

Meer over de masteropleidingen Biologie

Contact

Je kunt bij je studiepunt terecht met vragen over je studieprogramma, roosters, examens, toestemming voor keuzevakken buiten de opleiding en vrijstellingen. Je kunt hier ook een afspraak maken met de studieadviseur of de stagecoördinator.

Facultair studiepunt