Departementale Adviescommissie Biologie

De departementale adviescommissie is het medezeggenschapsorgaan van het departement. Veranderingen die het Bestuursteam in wil voeren worden eerst voorgelegd aan de commissie. De commissie voorziet deze voorstellen van advies. 

Een aantal beleidszaken en -stukken vereisen de instemming van de commissie alvorens ze geldig worden. Verder adviseert de commissie het Bestuursteam ook (mogelijk ongevraagd) over lopende zaken. 

De commissie bestaat uit vier studenten en vier facultaire medewerkers.
 

Voorzitter: Mike Boxem 

Vice-voorzitter: Maarten van Elst

Leden personeelsgeleding:
Mike Boxem 
Paul van Bergen en Henegouwen
Rashmi Sasidharan
Saskia van Wees

Leden studentengeleding:
Wobke van der Velde
Maarten van Elst
Felix Bindt
Leonie Kooloos

Personeelslid in de bèta faculteitsraad: Mike Boxem
Studentlid in de bèta faculteitsraad: Leonie Kooloos