Departementale Adviescommissie Biologie

De departementale adviescommissie is het medezeggenschapsorgaan van het departement. Veranderingen die het Bestuursteam in wil voeren worden eerst voorgelegd aan de commissie. De commissie voorziet deze voorstellen van advies. 

Een aantal beleidszaken en -stukken vereisen de instemming van de commissie alvorens ze geldig worden. Verder adviseert de commissie het Bestuursteam ook (mogelijk ongevraagd) over lopende zaken. 

De commissie bestaat uit vier studenten en vier facultaire medewerkers.
 

Voorzitter: Mike Boxem 

Vice-voorzitter: Anna Wiersema

Leden personeelsgeleding:
Mike Boxem 
Harold Mac Gillavry
Peter Veenhuizen
Robin Ohm

Natasha Snel (notulen)

Leden studentengeleding:
Noor Oude Egberink
Nial van der Steeg
Celeste Vervoort

Anna Wiersema

Personeelslid in de bèta faculteitsraad: Mike Boxem
Studentlid in de bèta faculteitsraad:
Anna Wiersema