Departementale Adviescommissie Biologie

De departementale adviescommissie is het medezeggenschapsorgaan van het departement. Veranderingen die het Bestuursteam in wil voeren worden eerst voorgelegd aan de commissie. De commissie voorziet deze voorstellen van advies.
Een aantal beleidszaken en -stukken vereisen de instemming van de commissie alvorens ze geldig worden. Verder adviseert de commissie het Bestuursteam ook (mogelijk ongevraagd) over lopende zaken. 
De commissie bestaat uit vier studenten en vier facultaire medewerkers.

Voorzitter: 

Suzan Ruijtenberg s.a.ruijtenberg@uu.nl

Leden personeelsgeleding:

Harold MacGillavry H.D.MacGillavry@uu.nl
Jorg Massen j.j.massen@uu.nl  
Laura Dijkhuizen l.w.dijkhuizen@uu.nl
Natasha Snel n.c.m.snel@uu.nl
Robin Ohm r.a.ohm@uu.nl

 

Leden studentengeleding:

Levi Stinis l.i.s.stinis@students.uu.nl
Nikki Bruijn n.a.j.bruijn@uu.nl
Sophie van der Meer s.j.vandermeer2@students.uu.nl
Puck Engelbarts p.engelbarts@students.uu.nl

Personeelslid in de Bèta faculteitsraad: Suzan Ruijtenberg
Studentleden in de Bèta faculteitsraad: Levi Stinis, Nikki Bruijn