Onderwijs

Bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

bachelor Culturele Antropologie

Culturele antropologie gaat over hoe wij en anderen de wereld bezien en de samenleving inrichten. Studenten leren verschillen, overeenkomsten en verbindingen te begrijpen tussen culturen en samenlevingen in noord en zuid, oost en west. Centrale thema's in de opleiding zijn cultuur, identiteit, macht, migratie en conflict. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de geheel eigen antropologische wijze van onderzoek doen door erover te lezen en het zélf te doen.

    

Eenjarige Master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship

Master Cultural Anthropology - Sustainable Citizenship

In de eenjarige master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship leiden we onze studenten op tot reflectieve, kritische professionals. Het programma richt zich op het vraagstuk van duurzaam burgerschap, waarin de interactie tussen ‘people, planet, prosperity’ centraal staat. In een zelfstandig etnografisch veldwerk onderzoeken studenten hoe burgers wereldwijd vorm (trachten) te geven aan een veilige en duurzame leefomgeving.

    

Tweejarige Research Master Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation

Cultural Anthropology - Sociocultural Transformation (CASTOR)

Het research master programma Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation bereidt voor op een loopbaan als onderzoeker. De opleiding richt zich op het verband tussen culturele diversiteit en macht binnen processen van sociaal-culturele verandering. De opleiding biedt een sterke methodologische en praktische basis voor het doen van etnografisch veldonderzoek in zowel fysieke als virtuele sociale ruimtes. De master thesis is gebaseerd op een verplichte periode van vier maanden etnografisch veldwerk.