Onderzoek

Het onderzoeksprogramma Sovereignty and Social Contestation richt zich op de wisselwerking tussen macht, gezag, en legitimiteit en brengt dit in verband met sociale bewegingen, protest en conflict. Het onderzoek  baseert zich vooral (maar niet uitsluitend) op een kwalitatieve benadering en een etnografische methodologie. Ons onderzoek beperkt zich niet tot de territoriale en politieke soevereiniteit van nationale staten maar richt zich ook op andere dimensies en processen van soevereiniteit en verzet, gerelateerd aan leven en lichaam, bestaansmiddelen, niet-statelijke sociale verbanden en instituties, en morele en culturele arrangementen. Daarbij kijken we naar de samenhang tussen verschillende schaalniveaus, van lokaal tot mondiaal.