Een multinational is net zo exotisch als een inheemse stam in Guatemala.
  • Welke rol speelt plastische chirurgie in het zelfbeeld van inwoners van Rio de Janeiro?
  • Wat is de betekenis van burgerschap in een plurale samenleving?
  • Hoe komt het dat medewerkers of afdelingen binnen één en hetzelfde bedrijf soms niet goed kunnen samenwerken?

Diversiteit

Culturele antropologie bestudeert de culturele diversiteit van de mens en de onderlinge verschillen én verbanden tussen uiteenlopende samenlevingen. ‘Begrip’ ligt bij culturele antropologie aan de basis van alle kennis en ervaring. Een fundamenteel inzicht in de drijfveren van (groepen) mensen helpt je te doorgronden waarom kansrijke jongeren uit Nederland zich buitengesloten voelen in hun eigen samenleving, wat mensen ertoe brengt om de straat op te gaan om te protesteren, en waarom sommige bevolkingsgroepen harder door een natuurramp worden getroffen dan andere.

Beweegredenen

Culturele antropologie zet je wereld op z’n kop. Het vraagt je al je gewoontes, opvattingen en oordelen onder de loep te nemen en ze nog eens goed te bezien. Waarom doe je zoals je doet? Hoe is jouw denkwijze eigenlijk gevormd? Waarom is dat wat voor jou normaal is, voor een ander bizar en exotisch – en andersom?

In de studie Culturele antropologie maken we het vanzelfsprekende vreemd en het vreemde begrijpelijk. Als je kennis hebt van de (onbewuste) processen die jouw eigen denken en handelen beïnvloeden, begrijp je veel beter wat ‘de ander’ beweegt; óók als die ander iets doet wat jijzelf nooit zou doen. De ander komt daarmee veel dichterbij te staan, of die nu leider is van een inheemse gemeenschap in het Amazonegebied, bewoner van de Haagse Schilderswijk of medewerker van een Europese multinational.

Het leuke aan de studie is, dat je in aanraking komt met hele complexe vraagstukken – genderverhoudingen, koloniale geschiedenis, politieke economie, milieu – en dat je leert hoe je die wirwar aan processen kunt ontrafelen.

Perspectieven

Als cultureel antropoloog kun je goed situaties vanuit meerdere perspectieven bekijken. Je weet parallellen te trekken tussen verschillende samenlevingen en je bent vaak een bruggenbouwer tussen groepen met verschillende culturele achtergronden. In een snel voortrazende wereld kun jij een stapje terug doen en overzicht creëren. Dat maakt je uitermate geschikt als onderzoeksjournalist, organisatiecoach, beleidsmedewerker bij gemeenten of ministeries, diversiteitsconsultant, campagneleider bij politieke partijen, docent, of onderzoeker bij een onafhankelijk onderzoeksinstituut of universiteit. Lees hier meer over de mogelijke beroepen.

Wat voor antropoloog wil jij zijn?

Ben je internationaal georiënteerd en nieuwsgierig naar de wereld om je heen? Ben je geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op verschillende groepen mensen? Vind je het leuk om op een creatieve manier onderwerpen en verhalen uit de hele wereld te vertalen naar een ander perspectief? En lijkt het je wat om onderzoek te doen in Nederland, Guatemala of elders in de wereld? Dan is Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie in Utrecht misschien wel iets voor jou.

Student Toon Vos ging je voor. Toon: “Als cultureel antropoloog kijk je niet naar ‘is het waar’, maar ‘waarom geloven mensen dit; wat levert hen dat op’.”

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2021-2022): € 1.084
  • Instellingstarief 2021-2022: € 8.006 (EU), € 9.326 (niet-EU)
Aangeboden door:
Sociale wetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
50035