Een multinational is net zo exotisch als een inheemse stam in Guatemala.
  • Wat beweegt goed opgeleide jongeren uit Nederland om als jihadist te strijden voor IS?
  • Welke sociale, economische en culturele gevolgen heeft de komst van grote groepen vluchtelingen naar ‘fort’ Europa?
  • Waarom botsen sommige culturele groepen met elkaar?

Samenlevingen en culturen

Culturele antropologie bestudeert de verscheidenheid aan menselijke samenlevingen en culturen. Denk aan de mens en zijn omgeving, gebruiken, gewoonten, normen, opvattingen, symbolen en religies. Antropologie is niet gebonden aan een geografisch gebied. Tegenstellingen tussen bewoners in de Haagse Schilderswijk, Mexicaanse drugssyndicaten, machtsverhoudingen tussen Rusland en Europa; onderwerpen die allemaal interessant kunnen zijn om vanuit cultureel antropologisch perspectief te bestuderen.

Maatschappelijke vraagstukken

Je bestudeert vraagstukken vanuit het begrip 'cultuur' en neemt tijdens onderzoek deel aan het leven van een te bestuderen groep mensen. Door kennis te maken met andere culturen raak je los van je eigen culturele achtergrond. Met die bagage kun je een belangrijke bijdrage leveren aan allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals cultureel pluralisme, mondialisering, gender, conflict, duurzaamheid, religie, media, visuele antropologie, burgerschap en de sociale, politieke en culturele dimensie van de stad/stedelijke omgeving.

Ik heb geleerd altijd de onderliggende maatschappelijke kwesties te bevragen en aandacht te besteden aan de stemmen die niet gehoord worden. Dat is een perspectief dat waardevol is voor alle velden.
oud-student Culturele antropologie

Kwalitatief onderzoek

Culturele antropologie leidt je op tot een onderzoekende en lerende academicus. Je leert zowel theoretische vragen te formuleren als praktisch relevante vraagstukken te omschrijven en op te lossen. Dat doe je door het combineren van bestaande kennis en het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke inzichten met behulp van vooral kwalitatief onderzoek.

Culturele antropologie: Iets voor jou?

Ben je internationaal georiënteerd en geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en andere culturen? Durf je een eigen mening te vormen en daar kritisch naar te kijken? Lijkt het je wat om onderzoek te doen in Nederland of elders in de wereld? Kom dan Culturele antropologie studeren in Utrecht. Student Toon Vos ging je voor...

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2019-2020): € 2.083
  • Instellingstarief 2019-2020: € 8.732 (EU), € 10.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Sociale wetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
50035