Sociale status, competitiestrategieën en psychosociale vaardigheden

Sociale status, competitiestrategieën en psychosociale vaardigheden

Veel dieren en ook mensen leven in groepen. Dat biedt voordelen, maar het betekent ook dat ze binnen een groep moeten concurreren. Daar is niet iedereen even goed in: er is sprake van sociale asymmetrie; sommige kinderen hebben een hogere status of positie in de groep dan anderen. Wij kijken vooral, maar niet alleen, naar status in termen van resource control: de mate waarin iemand er in slaagt om schaarse, waardevolle zaken te bereiken. Bij kinderen kun je denken aan eten, geliefd speelgoed of gewoon je zin krijgen. Onderzoek suggereert dat resource control niet alleen verband houdt met agressief gedrag, maar ook met sociaal geaccepteerd gedrag, zoals ruilen, samenwerken en het weer goed maken na een ruzie. Wij onderzoeken de effectiviteit van verschillende vormen van sociaal geaccepteerd gedrag. Ook kijken we naar psychosociale vaardigheden. Collega’s van Gedragsbiologie voeren soortgelijk gedrag bij apen uit.

Onderzoekers

Samenwerkingspartner

Gedragsbiologie, Universiteit Utrecht

Financiering