Lisa Krijnen MSc

Lisa Krijnen heeft in 2015 haar bachelor Psychologie afgerond aan de UU, waarna zij aan dezelfde universiteit de master Klinische- en Gezondheidspsychologie heeft behaald. Naast deze master, heeft zij de Research Master Clinical and Developmental Psychopathology aan de Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond (cum laude). Vervolgens heeft ze als junior researcher gewerkt op de VU bij de afdeling Clinical Psychology op het project Caring Universities waarbij de mentale gezondheid van studenten in kaart werd gebracht en het effect van een e-health behandeling werd onderzocht. Daarnaast deed zij onderzoek bij het Nederlands Autisme Register naar het diagnosticeren van autisme bij volwassenen.

Nu is zij promovenda bij de afdeling Clinical Child and Family Studies, Psychosocial Problems op het project: ‘Screening and assessment of Infants and Toddlers: markers of long term outcome or a Crystal Ball?’ Zij doet onderzoek naar het screenen van jonge kinderen op de ontwikkelingsmijlpalen, zoals sociaal-emotionele, taal, motorische en cognitieve ontwikkeling. Ze onderzoekt wat een ‘normale’ ontwikkeling is bij kinderen in Nederland, wat dit zegt over latere uitkomsten en wat voor factoren hier invloed op hebben. Hierbij onderzoekt zij ook veelgebruikte meetinstrumenten die de ontwikkeling van kinderen in beeld brengen, zoals de Ages and Stages Questionnaire (ASQ) en de Bayley-III, om een beter beeld te krijgen van wat de uitkomsten van deze meetinstrumenten betekenen. Verder verzamelt ze gegevens van een grote groep jonge kinderen om normen te kunnen creëren voor de Nederlandse vertaling van de nieuwe versie van de ASQ. Zie www.ontwikkelingvoorop.nl en OntwikkelingVoorop! voor meer informatie hierover.