Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor ouders, gezinnen en jongeren

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Nationaal en internationaal verschijnen steeds meer boeken en artikelen over het gebruik van ACT. Echter, tot op heden is er nog geen onderzoek dat aantoont dat ACT evidence-based is. ACT wordt vaak ingezet bij volwassenen, is gericht op individuele problemen en is vaak preventief.

In drie pilot onderzoeken wordt onderzoek gedaan naar het effect van ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding en begeleiding van jongeren op basis van Acceptance en Commitment therapie.

Alle drie de interventies hebben als doel om de psychologische flexibiliteit van ouders, gezinnen of de jongere te versterken. Psychologische flexibiliteit staat o.a. voor verschillende coping-stijlen kunnen hanteren, vermogen tot aansluiten bij wat het kind in het hier en nu nodig heeft, responsief reageren, niet beheerst worden door bezorgdheid of angst, gericht zijn en blijven op de lange termijn en/of hun waarden in de opvoeding.

Middels dit onderzoek zal onderzocht worden of ACT zorgt voor een verhoogde psychologische flexibiliteit, dat mogelijk kan leiden tot verbeteringen van individuele problemen en opvoedvaardigheden van ouders. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Altrecht kinder en jeugd (Utrecht). De metingen bestaan uit vragenlijsten die worden ingevuld vlak voor de start van ACT (voormeting) en direct na het afsluiten van ACT (nameting). Ook wordt er een follow-up meting na 6 maanden na het afsluiten van de ACT afgenomen.

Onderzoeker
Telefoon: 030 253 4896
Gastonderzoeker
Onderzoeker
Universitair docent

Samenwerking