ACT your way; een methode voor jongeren met stress, burn-out en psychische klachten

ACT your way: trainershandleiding

Veel jongeren en adolescenten worstelen met het uitstippelen van hun eigen weg, het maken van keuzes, en het aanpakken van dingen die ze anders willen. Hierdoor voelen ze zich angstig of somber en lopen ze vast in hun ontwikkeling. Een toenemend aantal jongeren heeft last van stress, burn-out en depressieve klachten. De methode 'ACT your way' is ontwikkeld voor jongeren tussen 15-25 jaar die vastlopen en moeite hebben hun eigen weg te bepalen. De basis van deze methode wordt gevormd door technieken uit de Acceptance and Committment Therapy. Het werkboek is in 2010 uitgegeven.

Door de grote belangstelling voor het werkboek en vraag naar een trainershandleiding, is er nu een trainershandleiding geschreven. Deze trainershandleiding hoort bij het werkboek ACT your way. De handleiding is bedoeld voor therapeuten die zich in de methodiek willen bekwamen en individuen of groepen willen begeleiden met 'ACT your way'. Naast achtergrondinformatie over de methodiek, bevat de trainershandleiding een 6- en een 12-sessies variant, inclusief tips, uitleg, valkuilen en voorbeelden. Naast deze boeken is er ook onderzoek opgezet naar ACT Your way. Binnenkort hopen we deze resultaten te publiceren. Daarnaast hebben we nieuw onderzoek opgezet naar ACT your way. Indien u vragen heeft over deze methode of onderzoek, kunt u mailen naar D.Bodden@ uu.nl.